Pre VIP klienta

V závislosti od veľkosti vášho vkladu môže byť Váš účet priradený jednému z troch VIP. Ak máte viacero účtov, vezme sa do úvahy celková suma finančných prostriedkov na všetkých týchto účtoch.

Status Professionalod 50 000 na účte
currency
Pracovné hodiny:
Pondelok-piatok,
od 9:00 do 21:00
Na konci fakturačného mesiaca spoločnosť TeleTrade nahradí časť svojich výdavkov za uzavreté transakcie svojim klientom. Miera návratnosti 10%
 
 
Spoločnosť prepláca nahromadené negatívne rollover transakcií uzavretých v predchádzajúcom mesiaci.
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Status VIP GOLDod 100 000 na účte
 
24/7
(okrem oficiálnych verejných a štátnych sviatkov)
Počas fakturačného mesiaca uhradí spoločnosť TeleTrade časť svojich výdavkov na uzavreté transakcie svojim klientom. Miera návratnosti 13%
 
Spoločnosť uhradí nahromadené negatívne rollover za transakcie uzavreté v predchádzajúcom mesiaci.
 
Špeciálne navrhnutá servisná linka výlučne pre VIP klientov: špeciálna telefónna linka výlučne pre VIP klientov (samostatné číslo pre VIP klientov).
 
Spoločnosť pokryje bankové alebo iné poplatky z platobných systémov, ku ktorým došlo počas prevodu finančných prostriedkov na váš obchodný účet, a to poskytnutím obchodného kreditu.
 
 
Vrátane hĺbkového školenia a špeciálnych seminárov - kontaktujte svojho správcu účtu..
Status VIP PLATINUMod 500 000 na účte
 
24/7
(okrem oficiálnych verejných a štátnych sviatkov)
Počas fakturačného mesiaca uhradí spoločnosť TeleTrade časť svojich výdavkov na uzavreté transakcie svojim klientom. Miera návratnosti 15%
Spoločnosť uhradí nahromadené negatívne rollovers za transakcie uzavreté v predchádzajúcom mesiaci.
Špeciálne navrhnutá servisná linka výlučne pre VIP klientov: špeciálna telefónna linka výlučne pre VIP klientov (samostatné číslo pre VIP klientov).
Spoločnosť pokryje bankové alebo iné poplatky z platobných systémov, ku ktorým došlo počas prevodu finančných prostriedkov na váš obchodný účet, a to poskytnutím obchodného kreditu.

 
 

Prečítajte si naše Zmluvné podmienky VIP služieb

Pre VIP - pracovné hodiny (5 dní v týždni, od pondelka do piatku od 9:00 do 21:00). VIP GOLD a VIP PLATINUM - 24/7 (okrem oficiálnych dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov)

Personal relationship manager a jeho úloha

Personal Relationship Manager je váš osobný asistent a skúsený profesionál, ktorý si je vedomý najmenších detailov finančných trhov.

Personal relationship manager je špecialistom, ktorý dokáže rýchlo vyriešiť všetky technické problémy, s ktorými sa môžete stretnúť, skontrolovať stav vašich vkladov/výberov a poskytovať aktuálne informácie o širokej škále produktov spoločnosti TeleTrade a službách.

Náš tím technickej podpory je k dispozícii 24/5 a rád poskytnte prispôsobenú podporu všetkým klientom bez ohľadu na ich postavenie. Personal Relationship Manager však môže riešiť oveľa širšie spektrum otázok.

Náhrady v zľave na rozpätie

Počas fakturačného mesiaca uhradí spoločnosť TeleTrade časť svojich výdavkov na uzavreté transakcie svojim klientom. Suma vrátenia platby bude závisieť od stavu VIP klienta a bude vypočítaná na základe rozpätia pri ukončení pozície a provízie, ktorú klient zaplatí za vykonanie svojich transakcií. Maximálna výška náhrady nemôže prekročiť 10 USD za položku. Náhrada bude prevedená na účet klienta na začiatku každého mesiaca pred 5. dňom v mesiaci nasledujúcom po fakturačnom mesiaci.

Podmienky vrátenia platby:

 • Účet klienta by mal mať status VIP na začiatku a na konci fakturačného mesiaca a v deň prevodu.
 • Klient by nemal vyberať svoje peniaze z účtu počas fakturačného mesiaca.
 • Iba FOREX a CFD na uzavretých operáciách kovov sa budú brať do úvahy. Operácie musia spĺňať nasledujúce podmienky:
  • operácia by mala trvať najmenej 2 minúty (120 sekúnd);
  • rozdiel medzi otváracími a záverečnými cenami by mal mať aspoň 0,05% z otváracej ceny (úmerne k 0,0005 bodov za pár EUR / USD).

Príklad výpočtu spätného vrátenia pre uzavretú pozíciu:

 • Predpokladajme, že počas fakturačného mesiaca klient uzatvoril pozíciu pozíciu EURUSD 10 lotov.
 • Záverečné rozpätie sa zvýšilo na 0,6 bodu alebo na 60 USD na 10 lotov v páre EURUSD.
 • Otváracia provízia bola 80 USD.

Takže na začiatku budúceho mesiaca získa klient 13% náhradu zo sumy 140 USD, čo bude odrážať zľavu vo výške 18,5 USD z transakčných poplatkov Klienta.

Náhrada záporného rollover

Spoločnosť TeleTrade kompenzuje svojich VIP klientov v rámci 20 % nahromadeného negatívneho rollover transakcií uzavretých v predchádzajúcom mesiaci. Suma preplatenia sa pripíše na obchodný účet klienta na začiatku každého mesiaca, najneskôr však do 5. dňa nasledujúceho mesiaca.

Platobné podmienky vrátenia:

 • Výpočet zahŕňa len zatvorené pozície s nástrojmi FOREX a CFD na kovoch.
 • Na začiatku a na konci mesiaca, ako aj v deň splatenia platby, musí mať klient status VIP.

 

Zavoláme vám naspäť
Rozumiem a súhlasím s Pravidlami ochrany osobných údajov a súhlasím s tým, aby bolo moje meno a kontaktné údaje spracované spoločnosťou TeleTrade a bol/a som kontaktovaný/á v súvislosti s:

Zarobte peniaze na finančných trhoch po absolvovaní obchodného kurzu Forex

Zarábanie peňazí obchodovaním na finančných trhoch sa nemusí nevyhnutne považovať za vykonávanie vlastného obchodovania

Obráťte sa na miestnu kanceláriu a získajte komplexné informácie o ponúkaných službách

 

37 medzinárodných ocenení
Máte otázku?

Sme pripravení vám s čímkoľvek pomôcť pri obchodovaní

Sledujte nás

Upozornenie na riziká: Obchodovanie na Forex-e a s CFD na maržu nesie vysokú mieru rizika a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. CFD sú komplexnými nástrojmi a podliehajú vysokému riziku možnej rýchlej straty peňazí kvôli pákovému efektu. 70% retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní CFD s týmto poskytovateľom. Mali by ste zvážiť, či rozumiete, ako fungujú CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí. Pred obchodovaním by ste mali brať do úvahy vašu úroveň skúseností a finančnú situáciu. Spoločnosť TeleTrade sa usiluje o poskytnutie všetkých potrebných informácií a ochranných opatrení, ale ak sa vám zdá byť obchodovanie stále nejasné, mali by ste sa poradiť s nezávislým odborníkom.

© 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd je zaregistrovaná ako cyperská investičná spoločnosť (CIF) pod registračným číslom HE272810 a licencovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere (CySEC) pod licenciou číslo 158/11.

Spoločnosť pôsobí v súlade so smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID).

Informácie na tejto webovej stránke sú len informačné. Všetky poskytnuté služby a informácie boli získané zo zdrojov považovaných za spoľahlivé. Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (ďalej len "TeleTrade") a / alebo poskytovatelia informácií tretích strán poskytujú služby a informácie bez akejkoľvek záruky. Použitím týchto informácií a služieb súhlasíte s tým, že spoločnosť TeleTrade nebude za žiadnych okolností nijakým spôsobom ručiť pre žiadnu osobu alebo subjekt za akúkoľvek stratu alebo škodu v celom rozsahu alebo jej časť spôsobenú spoliehaním sa na takéto informácie a služby.

TeleTrade spolupracuje výhradne s regulovanými finančnými inštitúciami na úschovu finančných prostriedkov klientov. Pozrite si celý zoznam bánk a poskytovateľov platobných služieb, ktorí sú poverení zaobchádzaním s klientskými prostriedkami.

Prečítajte si prosím naše úplné Podmienky používania.

Pre čo najlepší zážitok návštevníkov našich stránok, spoločnosť TeleTrade používa cookies vo webových službách. Pokračovaním v prezeraní týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Ak nesúhlasíte, môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia prehliadača. Viac.

Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd v súčasnosti poskytuje svoje služby na cezhraničnom základe v rámci štátov EÚ (s výnimkou Belgicka) v rámci pasového režimu MiFID a vo vybraných tretích krajinách. Spoločnosť TeleTrade neposkytuje služby rezidentom alebo štátnym príslušníkom USA.