Podmienky používania

Informácie na tejto webovej stránke sú len informačné. Všetky poskytnuté služby a informácie boli získané zo zdrojov považovaných za spoľahlivé. Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (ďalej len "TeleTrade") a/alebo poskytovatelia informácií tretích strán poskytujú služby a informácie bez akejkoľvek záruky. Používaním týchto informácií a služieb súhlasíte s tým, že spoločnosť TeleTrade nebude za žiadnych okolností nijako zodpovedať žiadnej osobe ani subjektu za akúkoľvek stratu alebo škodu v celom rozsahu alebo jej časť, spôsobenú spoliehaním sa na takéto informácie a služby.

Spoločnosť Teleport si vyhradzuje všetky práva na majetkové informácie týkajúce sa poskytovaných informácií a služieb.

Je zakázané používať, reprodukovať, upravovať, publikovať, distribuovať alebo komerčne využívať akékoľvek publikované informácie a služby bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.

Spoločnosť TeleTrade si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky používania kedykoľvek bez upozornenia. Používateľ je zodpovedný za pravidelné prezeranie týchto Podmienok používania. Ak používate tieto stránky, akceptujete všetky Zmluvné podmienky a všetky zmeny, ktoré sa môžu stať.

Zabezpečenie komunikácie prostredníctvom e-mailu

Upozorňujeme, že ak odošlete citlivé alebo dôverné informácie e-mailom a tieto informácie nie sú šifrované, je možné, že niekto bude môcť zachytiť a prečítať vaše údaje. Spoločnosť TeleTrade nezodpovedá za nedostatok dôvernosti informácií prostredníctvom internetu.

Rozhodné právo

Používanie tejto stránky sa riadi všetkými platnými zákonmi Cyperskej republiky.

Ak máte otázky alebo pripomienky, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na adrese support@teletrade.eu.

 

37 medzinárodných ocenení
Máte otázku?

Sme pripravení vám s čímkoľvek pomôcť pri obchodovaní

Sledujte nás

Upozornenie na riziká: Obchodovanie na Forex-e a s CFD na maržu nesie vysokú mieru rizika a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. CFD sú komplexnými nástrojmi a podliehajú vysokému riziku možnej rýchlej straty peňazí kvôli pákovému efektu. 70% retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní CFD s týmto poskytovateľom. Mali by ste zvážiť, či rozumiete, ako fungujú CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí. Pred obchodovaním by ste mali brať do úvahy vašu úroveň skúseností a finančnú situáciu. Spoločnosť TeleTrade sa usiluje o poskytnutie všetkých potrebných informácií a ochranných opatrení, ale ak sa vám zdá byť obchodovanie stále nejasné, mali by ste sa poradiť s nezávislým odborníkom.

© 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd je zaregistrovaná ako cyperská investičná spoločnosť (CIF) pod registračným číslom HE272810 a licencovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere (CySEC) pod licenciou číslo 158/11.

Spoločnosť pôsobí v súlade so smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID).

Informácie na tejto webovej stránke sú len informačné. Všetky poskytnuté služby a informácie boli získané zo zdrojov považovaných za spoľahlivé. Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (ďalej len "TeleTrade") a / alebo poskytovatelia informácií tretích strán poskytujú služby a informácie bez akejkoľvek záruky. Použitím týchto informácií a služieb súhlasíte s tým, že spoločnosť TeleTrade nebude za žiadnych okolností nijakým spôsobom ručiť pre žiadnu osobu alebo subjekt za akúkoľvek stratu alebo škodu v celom rozsahu alebo jej časť spôsobenú spoliehaním sa na takéto informácie a služby.

TeleTrade spolupracuje výhradne s regulovanými finančnými inštitúciami na úschovu finančných prostriedkov klientov. Pozrite si celý zoznam bánk a poskytovateľov platobných služieb, ktorí sú poverení zaobchádzaním s klientskými prostriedkami.

Prečítajte si prosím naše úplné Podmienky používania.

Pre čo najlepší zážitok návštevníkov našich stránok, spoločnosť TeleTrade používa cookies vo webových službách. Pokračovaním v prezeraní týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Ak nesúhlasíte, môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia prehliadača. Viac.

Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd v súčasnosti poskytuje svoje služby na cezhraničnom základe v rámci štátov EÚ (s výnimkou Belgicka) v rámci pasového režimu MiFID a vo vybraných tretích krajinách. Spoločnosť TeleTrade neposkytuje služby rezidentom alebo štátnym príslušníkom USA.