Ako to funguje

 

TeleTrade Invest predstavuje obchodné riešenie formou kopírovania, ktoré umožňuje investorom kopírovať obchody skúsených traderov. Investori môžu využiť svoje finančné prostriedky bez toho, aby museli byť schopní robiť rýchle rozhodnutia samostatne a vykonávať individuálne obchodné transakcie na trhu ručne, zatiaľ čo Traderi môžu získať dodatočný príjem vo forme provízie za úspešné obchody, ktoré Investori robia na základe kopírovania ich transakcií.

 

Investor
Zaregistruje sa ako investor
Vyberie si obchodníka z poradia
Prepája svoj účet s účtom obchodníka
Dosiahne finančné výsledky v pomere k výnosu obchodníka
Obchodník
Zaregistruje sa ako obchodník
 
Vykonáva obchodné transakcie s použitím vlastného kapitálu (suma na účte obchodníka musí byť aspoň 2 000 USD)
Obchody sa skopírujú na príslušný účet investora
 
Prijíma províziu na základe zisku investora
 
 
Zavoláme vám naspäť
Rozumiem a súhlasím s Pravidlami ochrany osobných údajov a súhlasím s tým, aby bolo moje meno a kontaktné údaje spracované spoločnosťou TeleTrade a bol/a som kontaktovaný/á v súvislosti s:

Ako investor zarába peniaze?

Investor stanovuje špecifický pomer obchodného kopírovania pri prepojení jeho účtu investora na účet obchodníka. Objem obchodnej transakcie na účte investora sa vypočíta na základe tohto pomeru a tiež vzťah medzi vlastným imaním investora a vlastným imaním obchodníka.

Objem transakcie investora = Pomer х Finančné prostriedky investora Finančné prostriedky obchodníka x Objem transakcie obchodníka

 

*Vlastné imanie zahŕňa vlastné zdroje zostatku na účte.

Interakcia medzi investormi a obchodníkom

Povedzme, že investor sa začal zaujímať o obchodné výsledky a stratégie určitého obchodníka, ktorého provízia je 10%. Investor prepojil svoj účet investora so zostatkom na účte vo výške 10 000 EUR s príslušným účtom obchodníka a potom nastavil pomer kopírovania na 100%. Obchodník otvorí pozíciu KÚPIŤ vo výške 0,5 kusov v EUR / USD za cenu 1,12, ktorá má v jeho obchodnom účte hodnotu 5 000 USD.

Obchodník uzatvára pozíciu KÚPIŤ na úrovni 0,5 EUR v EUR / USD na úrovni 1,13 a zaisťuje zisk vo výške 500 EUR. V tomto prípade je zisk investora 1 000 USD. Odmena obchodníka vo výške 100 USD (10% zisku investora) je vložená na retenčný účet s províziami a potom sa rozdelí medzi obchodníka a investora počas procesu vyrovnania.

Obchodník Vlastný kapitál: $5,000 Objem: 0,5 lotu
Investor Vlastný kapitál: $10,000 Objem: 1 lot
Obchodník Vlastný kapitál: $5,500 Objem: 0,5 lotu
Investor Vlastný kapitál: $11,000 Objem: 1 lot
Investor Zisk: + $900
Investor Vlastný kapitál: $10,900
Provízia Retenčný účet: + $100

Vyúčtovanie provízií

Predpokladajme, že investor a obchodník už nejakú dobu spolupracovali a počas tohto obdobia obchodník vykonával tak ziskové, ako aj stratové obchodné transakcie. Pozrime sa, ako sa menili sumy obchodníka a investora vo vlastnom imaní a ako tieto sumy viedli k zmenám na retenčnom účte provízií.

  OBCHODNÍK INVESTOR RETENČNÝ ÚČET
Trans
akc
ie
Vlastný kapitál obchodníka Objem, loty Zisk / strata Vlastný kapitál investora Objem, loty Zisk / strata Provízia
zo
zisku
Zostatok
na retenčnom
účte
13 766,75 $
1 5 000,00 $ 0,5 500, $ 10 000,00 $ 1,00 1 000,00 $ 100,00 $ 100,00 $
2 5 500,00 $ 0,3 -300, $ 10 900,00 $ 0,59 -590 $ 0,00 $ 100,00 $
3 5 200,00 $ 0,8 600, $ 10 305,45 $ 1,59 1 189,09 $ 118,91 $ 218,91 $
4 5 800,00 $ 1,0 800, $ 11 375,64 $ 1,96 1 569,05 $ 156,91 $ 375,81 $
5 6 600,00 $ 1,3 1 000, $ 12 787,78 $ 2,52 1 937,54 $ 193,75 $ 569,57 $
6 7 600,00 $ 1,5 -700, $ 14 531,57 $ 2,87 -1 338,43 $ 0,00 $ 569,57 $
7 7 900,00 $ 1,0 -600, $ 13 193,14 $ 1,91 -1 147,23 $ 0,00 $ 569,57 $
8 6 300,00 $ 1,2 1 000, $ 12 045,91 $ 2,29 1 912,05 $ 191,20 $ 760,77 $

Počas procesu vyrovnania je vlastný kapitál investora 13 766,75 USD a suma na retenčnom účte je 760,77 USD. Výpočet je nasledovný:

Odmena obchodníka je súčasťou provízie na retenčnom účte, ktorá je splatná obchodníkovi a vypočítaná na základe výkonnosti obchodníka:

  • zisk zo všetkých transakcií na účte investora: 4 527,53 USD
  • odmena obchodníka (10%): 452,75 USD

Provízia Investorovi je súčasťou provízie, ktorá sa nahromadila na retenčnom účte, ktorý je potom vrátený na príslušný účet Investora:

  • vrátenie investorovi: 308,02 USD

Celkový výsledok spolupráce investora a obchodníka počas účtovného obdobia:

  • vlastný kapitál na účte investora: 14 074,77 USD
  • zisk investora: 4 074,77 USD
  • odmena obchodníka: 452,75 USD

 

37 medzinárodných ocenení
Máte otázku?

Sme pripravení vám s čímkoľvek pomôcť pri obchodovaní

Sledujte nás

Upozornenie na riziká: Obchodovanie na Forex-e a s CFD na maržu nesie vysokú mieru rizika a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. CFD sú komplexnými nástrojmi a podliehajú vysokému riziku možnej rýchlej straty peňazí kvôli pákovému efektu. 70% retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní CFD s týmto poskytovateľom. Mali by ste zvážiť, či rozumiete, ako fungujú CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí. Pred obchodovaním by ste mali brať do úvahy vašu úroveň skúseností a finančnú situáciu. Spoločnosť TeleTrade sa usiluje o poskytnutie všetkých potrebných informácií a ochranných opatrení, ale ak sa vám zdá byť obchodovanie stále nejasné, mali by ste sa poradiť s nezávislým odborníkom.

© 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd je zaregistrovaná ako cyperská investičná spoločnosť (CIF) pod registračným číslom HE272810 a licencovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere (CySEC) pod licenciou číslo 158/11.

Spoločnosť pôsobí v súlade so smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID).

Informácie na tejto webovej stránke sú len informačné. Všetky poskytnuté služby a informácie boli získané zo zdrojov považovaných za spoľahlivé. Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (ďalej len "TeleTrade") a / alebo poskytovatelia informácií tretích strán poskytujú služby a informácie bez akejkoľvek záruky. Použitím týchto informácií a služieb súhlasíte s tým, že spoločnosť TeleTrade nebude za žiadnych okolností nijakým spôsobom ručiť pre žiadnu osobu alebo subjekt za akúkoľvek stratu alebo škodu v celom rozsahu alebo jej časť spôsobenú spoliehaním sa na takéto informácie a služby.

TeleTrade spolupracuje výhradne s regulovanými finančnými inštitúciami na úschovu finančných prostriedkov klientov. Pozrite si celý zoznam bánk a poskytovateľov platobných služieb, ktorí sú poverení zaobchádzaním s klientskými prostriedkami.

Prečítajte si prosím naše úplné Podmienky používania.

Pre čo najlepší zážitok návštevníkov našich stránok, spoločnosť TeleTrade používa cookies vo webových službách. Pokračovaním v prezeraní týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Ak nesúhlasíte, môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia prehliadača. Viac.

Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd v súčasnosti poskytuje svoje služby na cezhraničnom základe v rámci štátov EÚ (s výnimkou Belgicka) v rámci pasového režimu MiFID a vo vybraných tretích krajinách. Spoločnosť TeleTrade neposkytuje služby rezidentom alebo štátnym príslušníkom USA.