Pravidlá ochrany osobných údajov

1. Úvod

 1. Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov ("Pravidlá") opisujú, ako budeme zaobchádzať s údajmi, ktoré nám poskytnete, alebo ktoré o vás zozbierame.
 2. Za osobné údaje považujeme tie údaje, ktoré môžu byť použité na identifikáciu vás ako osoby. Osobné údaje zahŕňajú vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, vek, pohlavie a časť čísla vašej kreditnej karty. Anonymné informácie, ktoré nie sme schopní dať s vami do súvisu, nie sú kvalifikované ako osobné údaje.
 3. TeleTrade je správcom osobných údajov, ktoré sú od vás zozbierané a bude zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov a bude konať ako správca údajov na účely Nariadení stanovených cyperským Ministerstvom financií pri vykonávaní mnohostrannej dohody o Automatickej výmene informácií o finančných účtoch podpísanej cyperskou vládou 29. októbra 2014 na základe Spoločného štandardu vykazovania vypracovaného OECD (ďalej len "Nariadenie o CRS"), Zákona o administratívnej spolupráce v oblasti zdaňovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy) z roku 2016 (zákon ACFT) a Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 (GDPR).
 4. Pri používaní nasledujúcich služieb môžeme zhromažďovať osobné údaje a ďalšie informácie:
  • Naše stránky, vrátane www.teletrade.eu, my.teletrade.eu, teletrade-dj.it, teletrade-dj.lv/ru, teletrade-dj.cz, teletrade-dj.ro, teletrade-dj.pl, teletrade.hu, teletrade.pt, teletrade-dj.lt, teletrade-dj.gr a ďalšie Teletrade stránky, na ktorých sa tieto Pravidlá nachádzajú ("Stránky").
  • Vaše vytvorenie a používanie Klientskeho prihlasovacieho ID Teletrade pri realizácii registračného procesu na stránke my.teletrade.eu (a “Klientske ID”).
  • Vaše vytvorenie a používanie obchodovacieho účtu Teletrade ("Účet"). Pre viac informácií o Účtoch a o tom, ako vytvoriť Účet, pozrite si naše Právne dokumenty.
  • Používanie akýchkoľvek z našich iných produktov a služieb (vrátane zákaznických služieb), ktoré môžu byť dostupné prostredníctvom platformy tretej strany, webovej aplikácie alebo služby sociálnych sietí (spolu s "Doplnkovými službami"). V týchto Pravidlách nazývame Stránky, Klientske prihlasovacie ID, Účet a Doplnkové služby spoločne ako "Služby".
 5. Prečítajte si pozorne tieto Pravidlá. Ak nesúhlasíte s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov, prosíme vás, aby ste naše služby nepoužívali. Registráciou Účtu v Teletrade a využívaním našich produktov a investičných služieb spoločnosť Teletrade je zo zákona povinná zhromažďovať a spracúvať vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné pre poskytovanie služieb.

Prijatím týchto Pravidiel vyjadrujete svoj súhlas so zberom a ďalším spracovaním osobných údajov v súlade s účelmi stanovenými v týchto Pravidlách

2. Kto sme

My ("TeleTrade", "my", "naše" a "nás") sme:
Teletrade-DJ International Consulting Ltd,
Esperidon 5,
4. poschodie, Strovolos,
Nikózia 2001
Cyprus

Rešpektujeme vaše právo na súkromie a spracovávame iba také osobné údaje a ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete, alebo ktoré o vás zhromažďujeme v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov.

3. Dáta, ktoré môžeme od vás zbierať

Keď používate naše Služby, môžeme zbierať nasledujúce kategórie dát:

 1. Ak sa prihlásite k odoberaniu marketingovej komunikácie, prejavíte váš všeobecný záujem o naše produkty a služby na našich webstránkach, alebo ak si zaregistrujete Klientsku prihlasovaciu stránku, zbierame a spracovávame nasledovné "Klientske dáta":
  • Vaše krstné meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo.
 2. Keď si otvoríte Obchodný účet, zbierame a spracovávame nasledovné "Údaje o obchodnom účte":
  • Vaše krstné meno a priezvisko, pohlavie, dátum a miesto narodenia, štátne občianstvo, adresu trvalého pobytu, e-mailovú adresu, telefónne číslo,
  • Klientske prihlasovacie ID, heslo, finančné pozadie a požadované predchádzajúce obchodné skúsenosti potrebné na vykonanie testu vhodnosti podľa platného regulačného rámca
  • Históriu zamestnaní a informácie ohľadne zdroja finančných prostriedkov potrebných na akceptáciu vašich vkladov v súlade s legislatívou AML.
  • Okrem toho jurisdikcia/jurisdikcie vášho bydliska, daňové identifikačné číslo a, vo vzťahu k účtu (účtom), číslo účtu, zostatok na účte alebo hodnotu ku koncu príslušného kalendárneho roka, alebo iného príslušného vykazovacieho obdobia, ako aj všetky príjmy vygenerované na účte (účtoch) vedenom spoločnosťou TeleTrade, sa zhromažďujú a spracúvajú podľa dekrétov o CRS, zákona ACFT a GDPR.
 3. Pri vkladaní finančných prostriedkov na váš obchodný účet zhromažďujeme a spracovávame nasledujúce "Informácie o platbe", ktoré sú potrebné na adekvátne plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou TeleTrade a na to, aby spoločnosť Teletrade mohla účinne dodržiavať právne záväzky proti praniu špinavých peňazí:
  • Časť čísla vašej platobnej karty a informácie o vydavateľovi vašej platobnej karty.
 4. Finančné informácie potrebné na spracovanie vašich objednávok týkajúcich sa služieb Teletrade s príslušným sprostredkovateľom platby, ktoré budú odosielané priamo sprostedkovateľovi platby v rámci bezpečnostných protokolov. Tieto informácie môžu zahŕňať výšku platobných transakcií, použitý platobný nástroj, dátum a čas, výšku platby, dátum vypršania platobného nástroja, e-mailovú adresu elektronickej peňaženky, informácie IBAN pre bankové prevody, vašu adresu a ďalšie súvisiace informácie o transakcii. Keď využívate Služby, môžeme zbierať a spracovávať nasledovné "Sledovacie dáta":
  • Informácie o polohe spojenej s vašou IP adresou pri návšteve našich Stránok
  • Informácie týkajúce sa vášho používania našich Služieb vrátane, nie však výlučne, informácií o tom, kedy a ako využívate Služby a dátový prenos
  • Súbory denníka a štatistiky súvisiace s akciami vykonanými na našich Stránkach
  • Technické informácie o akomkoľvek zariadení, ktoré používate pri návšteve Stránok, ako je vaša IP adresa a prehliadač, ktorý používate.

Pre zhromažďovanie a spracovanie Sledovacích dát na Stránkach používame súbory cookie. Ich funkčnosť a možnosti týkajúce sa ich použitia sú vysvetlené v časti 4 uvedenej nižšie.

4. Cookies

 • Stránky používajú cookies a podobné technológie, ktoré zhromažďujú Údaje, aby vás odlíšili od ostatných používateľov. To nám pomáha poskytovať vám príjemnú skúsenosť pri prístupe na naše webové Stránky a pri používaní našich Služieb.
 • Cookie predstavuje malý súbor zložený z písmen a čísiel, ktorý webové stránky umiestňujú na váš počítač alebo zariadenie, keď navštívite dané webové stránky. Dostanete príležitosť vyjadriť súhlas s používaním súborov cookie alebo odmietnuť ich pri vstupe na naše webové Stránky. Ak ste sa rozhodli odmietnuť, používame iba nevyhnutne potrebné súbory cookie (ako je uvedené nižšie) a uložíme jeden trvalý súbor cookie, ktorý nám povie, že chcete zrušiť používanie akýchkoľvek iných súborov cookie. Pre ďalšie informácie o súboroch cookie vám odporúčame navštíviť http://www.allaboutcookies.org/

Súbory cookie, ktoré sa používajú na Stránkach, spadajú do kategórií popísaných nižšie. Tieto charakteristiky vám môžu pomôcť určiť, či a ako chcete komunikovať s našimi Stránkami a inými online službami:

 • Nevyhnutné cookies.
  Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre umožnenie navigácie na Stránkach a pre používanie konkrétnych funkcií. Bez týchto nevyhnutných súborov cookie nemožno poskytovať on-line služby poskytované Stránkami. Preto nie je možné, aby ste tieto cookies vyradili z používania. Okrem toho kódovací jazyk, ktorým sú stránky napísané, používa cookies relácie a ich použitiu sa nedá vyhnúť. Sú odstránené pri každom zatvorení prehliadača. Tieto súbory cookie neuchovávajú žiadne informácie o návštevníkovi po zatvorení prehliadača.
 • Výkonnostné cookies.
  Naše výkonnostné súbory cookie zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako používate Stránky a ich funkcie. Napríklad naše výkonnostné súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ktoré stránky na našich Stránkach sú najčastejšie navštevované, o tom, ktoré reklamy pozeráte, alebo s ktorými ste v kontakte na Stránkach, alebo na iných webových stránkach, na ktorých sa zobrazujú naše reklamy a či sa vám zobrazujú chybové hlásenia.
 • Analytické cookies.
  Stránky používajú Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používajú "cookies", ktoré predstavujú textové súbory umiestnené vo vašom počítači, ktoré nám pomôžu analyzovať, ako používatelia používajú Stránky. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní Stránok (vrátane vašej IP adresy) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. V prípade aktivácie anonymizácie IP spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je nami odoslaná úplná adresa IP, kde je následne skrátena Google servermi v USA. V mene spoločnosti Google tieto informácie použijeme na účely vyhodnotenia vášho používania Stránok, zostavovania prehľadov o aktivite webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Stránky môžu používať iné podobné cookies služby Analytics. Tieto súbory cookie slúžia na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci Stránky používajú. Informácie sa zhromažďujú anonymne a používajú sa na hlásenie počtu návštevníkov Stránok, z ktorých návštevníci pochádzajú, a o stránkach, ktoré navštívili. Môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresu IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného nižšie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ďalšie informácie sa uvádzajú ďalej https://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Zmluvné podmienky služby Google Analytics a ochrana osobných údajov). Upozorňujeme, že na stránkach je kód služby Google Analytics doplnený "gat._anonymizeIp();", aby bola zabezpečená anonymná zbierka IP adries (tzv. IPmasking). Tiež môžete zabrániť, aby služba Google Analytics zhromažďovala takéto údaje v mene spoločnosti Teletrade kliknutím na nasledujúci odkaz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Funkčné cookies.
  Funkčné cookies sa používajú na zapamätanie volieb, ktoré urobíte (ako preferovaný jazyk, lokalita krajiny, alebo iné on-line nastavenia) a pre zhromažďovanie anonymných informácií.

Ak chcete odmietnuť používanie súborov cookie nami alebo tretími stranami, môžete zmeniť nastavenia prehliadača a odmietnuť súbory cookie. Keďže spôsoby, pomocou ktorých môžete tak urobiť, sa líšia v závislosti od prehliadača, navštívte v ponuke vášho webového prehliadača "Pomocník" pre ďalšie podrobnosti. Upozorňujeme, že ak by ste sa rozhodli odmietnuť používanie súborov cookie, mohlo by to narušiť niektoré funkcie našich Stránok a Služieb.

5. Ako používame vaše údaje

Údaje, ktoré nám poskytnete, alebo ktoré o vás zhromažďujeme, môžeme používať na nasledujúce účely:

 1. Poskytovanie služieb. Klientske dáta, Údaje o obchodnom účte a Sledovacie dáta môžu byť zhromažďované a spracovávané, aby sme vám poskytli Služby, ktoré od nás požadujete a aby sme plnili príslušnú Operatívnu dohodu (napr. Klientsku dohodu, Pravidlá a podmienky), ktorú ste akceptovali. Údaje zozbierané na tento účel budú uchované len tak dlho, ako je potrebné na poskytnutie požadovaných Služieb.
 2. Dodržiavanie platných právnych predpisov a regulačného rámca. Akékoľvek zhromaždené údaje môžu byť spracované na účely zistenia, prešetrenia a zabránenia činností, ktoré môžu byť nezákonné, ktoré môžu porušiť Operatívnu dohodu a tiež pre vyhovenie žiadostiam o informácie príslušných regulačných alebo zákonných orgánov. Takéto údaje sa budú uchovávať minimálne 5 rokov po Uzavretí účtu v súlade s platnými zákonmi.
 3. Tvorba doplnkovej propagácie a reklamy:
  • Môžeme použiť e-mailovú adresu zaregistrovanú k vášmu Klientskemu prihlasovaciemu ID, aby sme vám poskytli informácie o produktoch a službách súvisiacich s našimi Službami, ak súhlasíte s touto službou v čase vytvorenia vášho Klientskeho prihlasovacieho ID. Môžete tiež kedykoľvek zrušiť používanie vašej e-mailovej adresy pre tento účel, a to zaslaním e-mailu z e-mailovej adresy zaregistrovanej k vášmu Klientskemu prihlasovaciemu ID na support@teletrade.eu, kde uvediete, že nechcete dostávať takéto informácie. Prípadne sa môžete odhlásiť podľa pokynov na zrušenie odberu v spodnej časti každého e-mailu, ktorý od nás dostanete.
  • Na monitorovanie, zlepšenie alebo úpravu Služieb a našich operácií môžeme použiť Sledovacie dáta.
  • Môžeme použiť e-mailovú adresu a / alebo telefónne číslo, ktoré ste si u nás zaregistrovali prostredníctvom kontaktných formulárov na našich webových stránkach, aby sme vám poskytli informácie o našich produktoch, službách a propagáciách, ak ste súhlasili s prijímaním takého druhu informácií v čase, keď ste sa u nás registrovali. Môžete tiež kedykoľvek zrušiť používanie vašej e-mailovej adresy pre tento účel, a to zaslaním e-mailu z e-mailovej adresy zaregistrovanej k vášmu Klientskemu prihlasovaciemu ID na support@teletrade.eu, kde uvediete, že nechcete dostávať takéto informácie. Prípadne sa môžete odhlásiť podľa pokynov na zrušenie odberu v spodnej časti každého e-mailu, ktorý od nás dostanete.

6. Zdieľanie vašich údajov

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s nikým iným, okrem nasledujúcich prípadov:

 • V rozsahu, v akom to vyžadujú príslušné zákony, vládny / regulačný orgán alebo orgán činný v trestnom konaní alebo na účely prevencie kriminality.
 • Aby sme vám mohli poskytovať svoje Služby, spoločnosť Teletrade je povinná odovzdať vaše osobné údaje príslušným daňovým orgánom Cyperskej republiky a môžu byť tiež vymieňané s daňovými orgánmi inej krajiny alebo v iných krajinách, kde ste vy ako Klient daňovým rezidentom v súlade s dekrétom o CRS a zákonom ACFT.
 • Aby sme vám mohli poskytovať svoje Služby v súlade so Zákonom L. 87(I)/2017 týkajúcim sa poskytovania investičných služieb, vykonávania investičných aktivít a fungovania regulovaných trhov (Zákon o investičných službách) Spoločnosť Teletrade je legálne povinná oznámiť Cyperskej komisii pre cenné papiere a burzy (“CySEC”) informácie o vašich transakciách s finančnými nástrojmi, na ktorých základe sa obchoduje na regulovaných trhoch. Takéto informácie zahŕňajú vaše osobné údaje, napríklad meno, priezvisko, štátne občianstvo, dátum narodenia a iné osobné identifikačné údaje.
 • V prípade potreby môžeme zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, ktoré nám poskytujú služby, pričom spoločnosť TeleTrade využíva množstvo poskytovateľov služieb tretích strán, aby nám pomohli poskytnúť služby, ktoré od nás požadujete. Poskytovatelia služieb sa môžu nachádzať v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (“EHP”). Poskytovatelia Služieb nám môžu pomáhať: (i) overiť vašu totožnosť alebo overiť vaše identifikačné dokumenty, (ii) skontrolovať údaje vo verejných databázach, (iii) vykonávať policajné kontroly, predchádzať podvodom a hodnotiť riziká, (iv) vykonávať vývoj produktu, údržbu alebo kontrolu chýb, alebo (v) poskytovať zákaznícke služby, reklamu alebo platobné služby. Títo poskytovatelia majú obmedzený prístup k vašim údajom pri vykonávaní týchto úloh v našom mene a sú zmluvne viazaní k tomu, aby ich chránili a používali len na účely, na ktoré boli zamýšľané, a to v súlade s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov.

7. Maloletí

Sme si vedomí toho, že máme osobitnú povinnosť chrániť osobné údaje získané od maloletých. Nebudeme vedome zhromažďovať osobné údaje od žiadneho maloletého ani spracovávať takéto informácie bez súhlasu rodičov. Za účelom týchto Pravidiel je maloletý každá osoba, ktorá je mladšia ako 18 rokov (alebo minimálny zákonný vek na súhlas so zberom a spracovaním osobných údajov, ak je iný podľa platných právnych predpisov).

8. Bezpečnosť

Spoločnosť Teletrade implementovala všetky primerané technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia na ochranu bezpečnosti vašich osobných údajov a všetkých údajov o klientoch vrátane vykonávania finančných transakcií a / alebo príkazov. Celá sieťová komunikácia v kontexte zdieľania finančných a / alebo osobných informácií je chránená heslom, za ktorým nasleduje šifrovanie.

Všetky prijaté informácie, ktoré klient poskytuje, sú uložené na zabezpečených serveroch a prístup k týmto informáciám majú iba autorizovaní zamestnanci. Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo zmene vašich osobných údajov. Naši zamestnanci, zmluvní dodávatelia a zástupcovia môžu dostať prístup k vašim osobným údajom, ktoré zhromažďujeme, ale ich používanie bude obmedzené na plnenie ich povinností vo vzťahu k uľahčeniu vášho využívania Služieb. Naši zamestnanci, zmluvní dodávatelia a zástupcovia, ktorí majú prístup k vašim osobným informáciám, sú povinní uchovávať tieto informácie ako dôverné a nesmú ich používať na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené vyššie, alebo na riešenie žiadostí, ktoré nám podáte.

9. Tretie strany a služby

Služby môžu obsahovať prepojenia na iné prevádzkované webové stránky a služby poskytované tretími stranami vrátane tých sprostredkovateľov platobných služieb, s ktorými vstupujete do transakcie. Upozorňujeme, že tieto Pravidlá sa vzťahujú len na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Služieb a nemôžeme byť zodpovední za osobné informácie, ktoré môžu tretie strany zhromažďovať, ukladať a používať prostredníctvom svojich webových stránok alebo ich služieb. Vždy by ste si mali pozorne prečítať zásady ochrany osobných údajov jednotlivých webových stránok, ktoré navštevujete.

Ak sa prepojíte, pripojíte alebo prihlásite do svojho TeleTrade klientskeho prihlasovacieho ID prostredníctvom služby tretej strany (napr. Google, Facebook atď.), stránka služieb tretích strán nám o tejto službe pošle informácie, ako sú informácie o registrácii a profile. Tieto informácie sa rôznia a sú riadené touto službou alebo sú vami autorizované prostredníctvom nastavení ochrany osobných údajov tejto služby. Ak ste sa rozhodli prepojiť svoju osobnú stránku spoločnosti TeleTrade s aplikáciou tretej strany, môžete zmeniť nastavenia a odstrániť povolenie pre aplikáciu tak, že kedykoľvek zmeníte nastavenie Klientskeho prihlasovacieho ID (Osobná stránka). Ste zodpovední za to, aby ste udržiavali vaše osobné informácie s takýmito aplikáciami tretích strán aktuálne a zabezpečené, aby ste zaistili integritu vašej Prihlasovacej stránky klienta TeleTrade.

10. Vaše práva

Okrem práva na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 5.3 si môžete kedykoľvek uplatniť tieto práva:

 • Môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli kópie osobných údajov, ktoré o vás máme, alebo o informácie o spracovaní takýchto údajov.
 • Môžete nás požiadať, aby sme aktualizovali a opravili akékoľvek neaktuálne alebo nesprávne osobné údaje, ktoré o vás uchovávame.
 • Môžete nás požiadať, aby sme odstránili osobné údaje, ktoré o vás uchovávame.

Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás na adrese support@teletrade.eu

Upozorňujeme, že ak požiadate o vymazanie vašich osobných údajov:

 • Môžeme si ponechať niektoré z vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre naše legitímne obchodné záujmy, ako je napríklad odhaľovanie a prevencia podvodov a zvyšovanie bezpečnosti.
 • Vaše osobné údaje môžeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností. Upozorňujeme, že sme zo zákona povinní uchovávať všetky informácie týkajúce sa poskytovania investičných služieb, ktoré sú potrebné pre splnenie našich povinností podľa platných zákonov, a to až do 7 rokov po uzavretí účtov.
 • Niektoré kópie vašich informácií (napr. záznamy prihlásení) môžu zostať v našej databáze, ale sú oddelené od osobných identifikátorov.
 • Keďže dodržiavame bezpečnostné opatrenia na ochranu našich údajov pred náhodnou alebo úmyselne spôsobenou stratou a zničením, zostatkové kópie vašich osobných údajov nemusia byť z našich záložných systémov vyradené počas obmedzeného časového obdobia.

Ak ste poskytli svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Teletrade, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia, v ktorom uvediete, ktorý presný súhlas odvolávate. Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akýchkoľvek spracovateľských činností založených na takomto súhlase pred jeho odvolaním. Navyše v niektorých jurisdikciách vám uplatňované právo môže poskytnúť právo obmedziť spôsob, akým používame vaše osobné informácie, najmä tam, kde (i) spochybňujete presnosť vašich osobných údajov; (ii) spracovanie je protiprávne a ste proti vymazaniu vašich osobných údajov; (iii) už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracovania, ale požadujete informácie na zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte pocit, že Teletrade neodpovedal na vaše požiadavky o vyriešenie problému. Kontaktné údaje nájdete tu: http://www.dataprotection.gov.cy/

11. Zmeny týchto Pravidiel

Tieto Pravidlá môžeme z času na čas zmeniť z rôznych dôvodov, ako sú napríklad zmeny v zákonoch a predpisoch, zmeny v priemyselných postupoch a technologickom vývoji. V prípade, že máte registrované Klientske prihlasovacie ID, budete informovaní o všetkých zmenách týchto Pravidiel prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu, ktorá je spojená s vaším Klientskym prihlasovacím ID. Najnovšia verzia týchto Pravidiel bude vždy na Stránkach dostupná. Každá nová verzia týchto Pravidiel nadobudne účinnosť (i) ihneď po dátume prijatia notifikačného e-mailu, kde sa zmeny týchto Pravidiel týkajú nehmotných zmien, ktoré neznižujú vaše práva; alebo (ii) nie menej ako tridsať (30) dní od prijatia notifikačného e-mailu, kde zmeny tejto politiky môžu potenciálne znížiť vaše práva; alebo (iii) v prípade, že nemáte registrované Klientske prihlasovacie ID, v okamihu, kedy sú zverejnené na našich Stránkach.

12. Dodatočné otázky

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Pravidiel alebo otázky týkajúce sa použitia vašich osobných údajov, pošlite nám e-mail na (support@teletrade.eu), alebo nám zavolajte na (+357 22 51 44 42).

 

37 medzinárodných ocenení
Máte otázku?

Sme pripravení vám s čímkoľvek pomôcť pri obchodovaní

Sledujte nás

Upozornenie na riziká: Obchodovanie na Forex-e a s CFD na maržu nesie vysokú mieru rizika a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. CFD sú komplexnými nástrojmi a podliehajú vysokému riziku možnej rýchlej straty peňazí kvôli pákovému efektu. 70% retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní CFD s týmto poskytovateľom. Mali by ste zvážiť, či rozumiete, ako fungujú CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí. Pred obchodovaním by ste mali brať do úvahy vašu úroveň skúseností a finančnú situáciu. Spoločnosť TeleTrade sa usiluje o poskytnutie všetkých potrebných informácií a ochranných opatrení, ale ak sa vám zdá byť obchodovanie stále nejasné, mali by ste sa poradiť s nezávislým odborníkom.

© 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd je zaregistrovaná ako cyperská investičná spoločnosť (CIF) pod registračným číslom HE272810 a licencovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere (CySEC) pod licenciou číslo 158/11.

Spoločnosť pôsobí v súlade so smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID).

Informácie na tejto webovej stránke sú len informačné. Všetky poskytnuté služby a informácie boli získané zo zdrojov považovaných za spoľahlivé. Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (ďalej len "TeleTrade") a / alebo poskytovatelia informácií tretích strán poskytujú služby a informácie bez akejkoľvek záruky. Použitím týchto informácií a služieb súhlasíte s tým, že spoločnosť TeleTrade nebude za žiadnych okolností nijakým spôsobom ručiť pre žiadnu osobu alebo subjekt za akúkoľvek stratu alebo škodu v celom rozsahu alebo jej časť spôsobenú spoliehaním sa na takéto informácie a služby.

TeleTrade spolupracuje výhradne s regulovanými finančnými inštitúciami na úschovu finančných prostriedkov klientov. Pozrite si celý zoznam bánk a poskytovateľov platobných služieb, ktorí sú poverení zaobchádzaním s klientskými prostriedkami.

Prečítajte si prosím naše úplné Podmienky používania.

Pre čo najlepší zážitok návštevníkov našich stránok, spoločnosť TeleTrade používa cookies vo webových službách. Pokračovaním v prezeraní týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Ak nesúhlasíte, môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia prehliadača. Viac.

Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd v súčasnosti poskytuje svoje služby na cezhraničnom základe v rámci štátov EÚ (s výnimkou Belgicka) v rámci pasového režimu MiFID a vo vybraných tretích krajinách. Spoločnosť TeleTrade neposkytuje služby rezidentom alebo štátnym príslušníkom USA.