Informácie MiFID II

Politika uzatvárania pokynov & Cenová transparencia

Spoločnosť TeleTrade sa voči svojim klientom zaväzuje, že bude poskytovať kvalitné vykonávanie príkazov a transparentnosť. Podľa našej Politiky uzatvárania pokynov sú hlavnými faktormi vykonávania príkazov, ktoré ovplyvňujú kvalitu našich služieb, cena a presnosť vykonávania pokynov klienta. Spoločnosť TeleTrade pre všetky typy účtov uverejňuje tabuľku kvality výkonnosti vyššie uvedených faktorov na štvrťročnej báze. Štatistiky zahŕňajú všetky platné trhové a čakajúce/limitované príkazy prijaté prostredníctvom platformy MetaTrade, s výnimkou príkazov obchodníkov prijatých hlasom alebo písomne.

 • VÝSLEDOK VÝKONU Q4 2017
    Štandardný účet Učet NDD
  PERCENTO ÚSPEŠNÝCH TRHOVÝCH OPERÁCIÍ 90% 99%
  PERCENTO TRHOVÝCH OBJEDNÁVOK BEZ REKOTÁCIE 85% 100%
  PERCENTO SPUSTENÝCH NEVYBAVENÝCH OBJEDNÁVOK «AT OR BETTER» 54% 57%
  PERCENTO POKLESU PRIEMERNEJ CENY PRI NEVYBAVENÝCH OBJEDNÁVKACH 0,014% 0,013%
  PERCENTO SPUSTENÝCH LIMITOVANÝCH OBJEDNÁVOK «AT OR BETTER» 85% 93%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q1 2018
    Standard Account NDD Account
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED 94% 99%
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE 91% n/a
  PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 51% 55%
  PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS 0.013% 0.016%
  PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 81% 86%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q2 2018
    Standard Account NDD Account
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED 96% 99%
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE 95% n/a
  PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 54% 51%
  PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS 0.011% 0.011%
  PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 81% 70%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q3 2018
    Standard Account NDD Account
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED 98.25% 99%
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE 96.59% n/a
  PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 53% 54%
  PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS 0.014% 0.013%
  PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 83% 75%

Spoločnosť TeleTrade sa tiež usiluje poskytovať informácie o transakčných nákladoch, ktoré sú potrebné pre klientov, aby si pre svoje potreby vybrali najvhodnejší typ účtu a primerane plánovali svoje investície. Informácie o transparentnosti nákladov nižšie ukazujú priemerný vplyv transakčných nákladov na nominálny objem obchodov USD 1000 za posledný štvrťrok. Tieto obchodné náklady ovplyvňujú čistú ziskovosť klientskych účtov, a preto by si klient mal uvedomiť, že napr. pre štandardný účet možno očakávať, že čistá ziskovosť obchodu bude približne o 3% nižšia v porovnaní s hrubou ziskovosťou. Upozorňujeme, že zložka Swap závisí od času držania pozície, preto v prípade obchodovania v rámci dňa by sa hurdle rate znížila z priemerných 3% na 2,6% v prípade štandardného účtu a z 2,9% na 2,3% v prípade NDD účtu.

 • Transparentnosť nákladov Q4 2017
    Štandardný účet Účet NDD
  Spread $0,26 $0,18
  Swap $0,04 $0,05
  Hromadné provízie n/a $0,06
  Celkové náklady na objem obchodovania 1 000 USD $0,30 $0,29
  Hrubá návratnosť transakcie 3% 2,9%

 

 • Cost Transparency Q1 2018
    Standard Account NDD Account ECN Account
  Spread $0.23 $0.10 $0.04
  Swap $0.04 $0.06 $0.10
  Volume Commissions n/a $0.06 $0.06
  Total costs per USD 1000 of trading volume $0.27 $0.22 $0.20
  Break-even gross return on a transaction 2.7% 2.2% 2%

 

 • Cost Transparency Q2 2018
    Standard Account NDD Account ECN Account
  Spread $0.17 $0.10 $0.38
  Swap $0.02 $0.08 $0.02
  Volume Commissions n/a $0.06 $0.07
  Total costs per USD 1000 of trading volume $0.19 $0.24 $0.47
  Break-even gross return on a transaction 1.9% 2.4% 4.7%

 

 • Cost Transparency Q3 2018
    Standard Account NDD Account ECN Account
  Spread $0.20 $0.14 $0.25
  Swap $0.07 $0.05 $0.01
  Volume Commissions n/a $0.05 $0.07
  Total costs per USD 1000 of trading volume $0.27 $0.24 $0.33
  Break-even gross return on a transaction 2.7% 2.4% 3.3%

Pilier III Trhová disciplína a Vyhlásenia

TeleTrade zverejňuje každoročné správy Pilier 3 v súlade s Časťou osem Nariadenia Európskej únie (EU) 575/2013 ('Pilier III vyhlásenie'), s cieľom podporiť trhovú disciplínu tým, že účastníkom trhu umožní posúdiť kľúčové informácie o rizikových pozíciách a procesoch hodnotenia rizík spoločnosti. Pilier 3 poskytuje zverejnenie špecifikovaných informácií o základných kontrolách riadenia rizík a kapitálových pozícií a je súčasťou revidovaného regulačného kapitálového rámca v celej Európe, ktorý upravuje výšku a povahu kapitálových investícií, ktoré musia spoločností udržiavať

 

Zavoláme vám naspäť
Rozumiem a súhlasím s Pravidlami ochrany osobných údajov a súhlasím s tým, aby bolo moje meno a kontaktné údaje spracované spoločnosťou TeleTrade a bol/a som kontaktovaný/á v súvislosti s:
37 medzinárodných ocenení
Máte otázku?

Sme pripravení vám s čímkoľvek pomôcť pri obchodovaní

Sledujte nás

Upozornenie na riziká: Obchodovanie na Forex-e a s CFD na maržu nesie vysokú mieru rizika a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. CFD sú komplexnými nástrojmi a podliehajú vysokému riziku možnej rýchlej straty peňazí kvôli pákovému efektu. 70% retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní CFD s týmto poskytovateľom. Mali by ste zvážiť, či rozumiete, ako fungujú CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí. Pred obchodovaním by ste mali brať do úvahy vašu úroveň skúseností a finančnú situáciu. Spoločnosť TeleTrade sa usiluje o poskytnutie všetkých potrebných informácií a ochranných opatrení, ale ak sa vám zdá byť obchodovanie stále nejasné, mali by ste sa poradiť s nezávislým odborníkom.

© 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd je zaregistrovaná ako cyperská investičná spoločnosť (CIF) pod registračným číslom HE272810 a licencovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere (CySEC) pod licenciou číslo 158/11.

Spoločnosť pôsobí v súlade so smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID).

Informácie na tejto webovej stránke sú len informačné. Všetky poskytnuté služby a informácie boli získané zo zdrojov považovaných za spoľahlivé. Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (ďalej len "TeleTrade") a / alebo poskytovatelia informácií tretích strán poskytujú služby a informácie bez akejkoľvek záruky. Použitím týchto informácií a služieb súhlasíte s tým, že spoločnosť TeleTrade nebude za žiadnych okolností nijakým spôsobom ručiť pre žiadnu osobu alebo subjekt za akúkoľvek stratu alebo škodu v celom rozsahu alebo jej časť spôsobenú spoliehaním sa na takéto informácie a služby.

TeleTrade spolupracuje výhradne s regulovanými finančnými inštitúciami na úschovu finančných prostriedkov klientov. Pozrite si celý zoznam bánk a poskytovateľov platobných služieb, ktorí sú poverení zaobchádzaním s klientskými prostriedkami.

Prečítajte si prosím naše úplné Podmienky používania.

Pre čo najlepší zážitok návštevníkov našich stránok, spoločnosť TeleTrade používa cookies vo webových službách. Pokračovaním v prezeraní týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Ak nesúhlasíte, môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia prehliadača. Viac.

Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd v súčasnosti poskytuje svoje služby na cezhraničnom základe v rámci štátov EÚ (s výnimkou Belgicka) v rámci pasového režimu MiFID a vo vybraných tretích krajinách. Spoločnosť TeleTrade neposkytuje služby rezidentom alebo štátnym príslušníkom USA.

Vyberte si svoj jazyk/miesto