• Domov
 • Spoločnosť
 • MiFID II zverejnenie

Informácie MiFID II

Politika uzatvárania pokynov & Cenová transparencia

Spoločnosť TeleTrade sa voči svojim klientom zaväzuje, že bude poskytovať kvalitné vykonávanie príkazov a transparentnosť. Podľa našej Politiky uzatvárania pokynov sú hlavnými faktormi vykonávania príkazov, ktoré ovplyvňujú kvalitu našich služieb, cena a presnosť vykonávania pokynov klienta. Spoločnosť TeleTrade pre všetky typy účtov uverejňuje tabuľku kvality výkonnosti vyššie uvedených faktorov na štvrťročnej báze. Štatistiky zahŕňajú všetky platné trhové a čakajúce/limitované príkazy prijaté prostredníctvom platformy MetaTrade, s výnimkou príkazov obchodníkov prijatých hlasom alebo písomne.

 • VÝSLEDOK VÝKONU Q4 2017
    Štandardný účet Učet NDD
  PERCENTO ÚSPEŠNÝCH TRHOVÝCH OPERÁCIÍ 90% 99%
  PERCENTO TRHOVÝCH OBJEDNÁVOK BEZ REKOTÁCIE 85% 100%
  PERCENTO SPUSTENÝCH NEVYBAVENÝCH OBJEDNÁVOK «AT OR BETTER» 54% 57%
  PERCENTO POKLESU PRIEMERNEJ CENY PRI NEVYBAVENÝCH OBJEDNÁVKACH 0,014% 0,013%
  PERCENTO SPUSTENÝCH LIMITOVANÝCH OBJEDNÁVOK «AT OR BETTER» 85% 93%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q1 2018
    Standard Account NDD Account
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED 94% 99%
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE 91% n/a
  PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 51% 55%
  PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS 0.013% 0.016%
  PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 81% 86%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q2 2018
    Standard Account NDD Account
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED 96% 99%
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE 95% n/a
  PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 54% 51%
  PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS 0.011% 0.011%
  PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 81% 70%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q3 2018
    Standard Account NDD Account
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED 98.25% 99%
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE 96.59% n/a
  PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 53% 54%
  PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS 0.014% 0.013%
  PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 83% 75%

Spoločnosť TeleTrade sa tiež usiluje poskytovať informácie o transakčných nákladoch, ktoré sú potrebné pre klientov, aby si pre svoje potreby vybrali najvhodnejší typ účtu a primerane plánovali svoje investície. Informácie o transparentnosti nákladov nižšie ukazujú priemerný vplyv transakčných nákladov na nominálny objem obchodov USD 1000 za posledný štvrťrok. Tieto obchodné náklady ovplyvňujú čistú ziskovosť klientskych účtov, a preto by si klient mal uvedomiť, že napr. pre štandardný účet možno očakávať, že čistá ziskovosť obchodu bude približne o 3% nižšia v porovnaní s hrubou ziskovosťou. Upozorňujeme, že zložka Swap závisí od času držania pozície, preto v prípade obchodovania v rámci dňa by sa hurdle rate znížila z priemerných 3% na 2,6% v prípade štandardného účtu a z 2,9% na 2,3% v prípade NDD účtu.

 • Transparentnosť nákladov Q4 2017
    Štandardný účet Účet NDD
  Spread $0,26 $0,18
  Swap $0,04 $0,05
  Hromadné provízie n/a $0,06
  Celkové náklady na objem obchodovania 1 000 USD $0,30 $0,29
  Hrubá návratnosť transakcie 3% 2,9%

 

 • Cost Transparency Q1 2018
    Standard Account NDD Account ECN Account
  Spread $0.23 $0.10 $0.04
  Swap $0.04 $0.06 $0.10
  Volume Commissions n/a $0.06 $0.06
  Total costs per USD 1000 of trading volume $0.27 $0.22 $0.20
  Break-even gross return on a transaction 2.7% 2.2% 2%

 

 • Cost Transparency Q2 2018
    Standard Account NDD Account ECN Account
  Spread $0.17 $0.10 $0.38
  Swap $0.02 $0.08 $0.02
  Volume Commissions n/a $0.06 $0.07
  Total costs per USD 1000 of trading volume $0.19 $0.24 $0.47
  Break-even gross return on a transaction 1.9% 2.4% 4.7%

 

 • Cost Transparency Q3 2018
    Standard Account NDD Account ECN Account
  Spread $0.20 $0.14 $0.25
  Swap $0.07 $0.05 $0.01
  Volume Commissions n/a $0.05 $0.07
  Total costs per USD 1000 of trading volume $0.27 $0.24 $0.33
  Break-even gross return on a transaction 2.7% 2.4% 3.3%

Quality of Execution of Transactions

In accordance with the Law 87(I)/2017 and EU Regulation 2017/565, the Company is required to make public on an quarterly basis, for each financial instruments, per day, the execution quality achieved (RTS27). Such information will be published on the Company's website, and will be available in the public domain for a minimum period of two years.

 

 

Information on the top five execution venues and brokers

In accordance with the Law 87(I)/2017 and EU Regulation 2017/565, the Company is required to make public on an annual basis, for each class of financial instruments, the top five execution venues in terms of trading volumes where it executed client orders in the preceding year and information on the quality of execution obtained (RTS28). Similar information will be reported with respect to the top five investment firms (e.g. brokers) where the Company transmitted or placed client orders for execution in the preceding year. Such information will be published on the Company's website, and will be available in the public domain for a minimum period of two years

 

Pilier III Trhová disciplína a Vyhlásenia

TeleTrade zverejňuje každoročné správy Pilier 3 v súlade s Časťou osem Nariadenia Európskej únie (EU) 575/2013 ('Pilier III vyhlásenie'), s cieľom podporiť trhovú disciplínu tým, že účastníkom trhu umožní posúdiť kľúčové informácie o rizikových pozíciách a procesoch hodnotenia rizík spoločnosti. Pilier 3 poskytuje zverejnenie špecifikovaných informácií o základných kontrolách riadenia rizík a kapitálových pozícií a je súčasťou revidovaného regulačného kapitálového rámca v celej Európe, ktorý upravuje výšku a povahu kapitálových investícií, ktoré musia spoločností udržiavať

 

Zavoláme vám naspäť
Rozumiem a súhlasím s Pravidlami ochrany osobných údajov a súhlasím s tým, aby bolo moje meno a kontaktné údaje spracované spoločnosťou TeleTrade a bol/a som kontaktovaný/á v súvislosti s:
37 medzinárodných ocenení
Máte otázku?

Sme pripravení vám s čímkoľvek pomôcť pri obchodovaní

Sledujte nás

Upozornenie na riziká: Obchodovanie na Forex-e a s CFD na maržu nesie vysokú mieru rizika a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. CFD sú komplexnými nástrojmi a podliehajú vysokému riziku možnej rýchlej straty peňazí kvôli pákovému efektu. 70% retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní CFD s týmto poskytovateľom. Mali by ste zvážiť, či rozumiete, ako fungujú CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí. Pred obchodovaním by ste mali brať do úvahy vašu úroveň skúseností a finančnú situáciu. Spoločnosť TeleTrade sa usiluje o poskytnutie všetkých potrebných informácií a ochranných opatrení, ale ak sa vám zdá byť obchodovanie stále nejasné, mali by ste sa poradiť s nezávislým odborníkom.

© 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd je zaregistrovaná ako cyperská investičná spoločnosť (CIF) pod registračným číslom HE272810 a licencovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere (CySEC) pod licenciou číslo 158/11.

Spoločnosť pôsobí v súlade so smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID).

Informácie na tejto webovej stránke sú len informačné. Všetky poskytnuté služby a informácie boli získané zo zdrojov považovaných za spoľahlivé. Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (ďalej len "TeleTrade") a / alebo poskytovatelia informácií tretích strán poskytujú služby a informácie bez akejkoľvek záruky. Použitím týchto informácií a služieb súhlasíte s tým, že spoločnosť TeleTrade nebude za žiadnych okolností nijakým spôsobom ručiť pre žiadnu osobu alebo subjekt za akúkoľvek stratu alebo škodu v celom rozsahu alebo jej časť spôsobenú spoliehaním sa na takéto informácie a služby.

TeleTrade spolupracuje výhradne s regulovanými finančnými inštitúciami na úschovu finančných prostriedkov klientov. Pozrite si celý zoznam bánk a poskytovateľov platobných služieb, ktorí sú poverení zaobchádzaním s klientskými prostriedkami.

Prečítajte si prosím naše úplné Podmienky používania.

Pre čo najlepší zážitok návštevníkov našich stránok, spoločnosť TeleTrade používa cookies vo webových službách. Pokračovaním v prezeraní týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Ak nesúhlasíte, môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia prehliadača. Viac.

Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd v súčasnosti poskytuje svoje služby na cezhraničnom základe v rámci štátov EÚ (s výnimkou Belgicka) v rámci pasového režimu MiFID a vo vybraných tretích krajinách. Spoločnosť TeleTrade neposkytuje služby rezidentom alebo štátnym príslušníkom USA.