Vkladové
/platobné
metódy

Vklady & Výbery

TeleTrade poskytuje vysoké štandardy bezpečnosti a spoľahlivosti. Pokiaľ máte otázky ohľadne vkladov/výberov prostriedkov, kontaktujte nás a tiež si môžete prečítať naše Podmienky vkladov a výberov.

EUR, USD - podľa banky odosielateľa - zvyčajne 2-3 dni.
EUR, USD - 3,5% - 15 min (ak sa meno na karte zhoduje s menom klienta).
EUR, USD - 3.5% - 15min (unless name on card matches with the client name).
EUR, USD - 3,9% + 0,29 USD poplatok (min 1 USD) - Okamžite.
EUR, USD - 2,9% - Okamžite.
USD - 0,5% (max 5 USD) - Okamžite.
EUR, USD
  • pre SEPA EUR platby poplatok 1 EUR, plus uplatňujú sa ďalšie poplatky banky prijímateľa
  • pre INÉ ako SEPA platby (medzinárodné bezhotovostné platby) bude účtovaný poplatok 0,1% z danej sumy (min. $55 - max. $200), alebo jej ekvivalent v danej mene. Bankové poplatky sprostredkovateľa (v prípade potreby) budú odčítané z danej sumy.
zvyčajne 1-2 pracovné dni.
EUR, USD - 2,35% + 1 EUR/1,30 USD - zvyčajne 1-2 pracovné dni.
EUR, USD - 2.35% + 1 EUR/1.30 USD - usually 1-2 business days.
EUR, USD - 2% - zvyčajne 1-2 pracovné dni.
EUR, USD - 1% - zvyčajne 1-2 pracovné dni.
USD - 0,5% - zvyčajne 1-2 pracovné dni.

V prípade nevyvíjania žiadnych obchodných činností, alebo pokiaľ bolo zistené akékoľvek zneužitie týkajúce sa pravidiel náhrady nákladov, TeleTrade si vyhradzuje právo nárokovať akékoľvek poplatky za náhrady nákladov. Pokiaľ požiadate o čerpenie prostriedkov po nevyvíjaní žiadnych obchodných činností, TeleTrade si vyhradzuje právo účtovať ekvivalentnú čiastku vzniknutých bankových poplatkov, alebo 3% z celkovej vyplácanej sumy.

**Váš vklad môže trvať až 5 pracovných dní v prípade, že spoločnosť TeleTrade nedokáže overiť vaše informácie alebo vaše finančné prostriedky zatiaľ neboli prijaté na účet TeleTrade.

***Za predpokladu, že ste v ten istý pracovný deň predložili všetky potrebné dokumenty požadované spoločnosťou TeleTrade.

Všetky back office prevody sú spracované počas bežných pracovných hodín, tj. 08:00-20:00 GMT +2 (GMT+3 počas LČ), Pon-Pia.
Pre ďalšie regulačné informácie týkajúce sa poskytovateľov platobných služieb nájdete tu.
Informácie o prevodoch medzi vašimi obchodnými účtami nájdete na stránke Interné prevody.

 

37 medzinárodných ocenení
Máte otázku?

Sme pripravení vám s čímkoľvek pomôcť pri obchodovaní

Sledujte nás

Upozornenie na riziká: Obchodovanie na Forex-e a s CFD na maržu nesie vysokú mieru rizika a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. CFD sú komplexnými nástrojmi a podliehajú vysokému riziku možnej rýchlej straty peňazí kvôli pákovému efektu. 70% retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní CFD s týmto poskytovateľom. Mali by ste zvážiť, či rozumiete, ako fungujú CFD a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich peňazí. Pred obchodovaním by ste mali brať do úvahy vašu úroveň skúseností a finančnú situáciu. Spoločnosť TeleTrade sa usiluje o poskytnutie všetkých potrebných informácií a ochranných opatrení, ale ak sa vám zdá byť obchodovanie stále nejasné, mali by ste sa poradiť s nezávislým odborníkom.

© 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd je zaregistrovaná ako cyperská investičná spoločnosť (CIF) pod registračným číslom HE272810 a licencovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere (CySEC) pod licenciou číslo 158/11.

Spoločnosť pôsobí v súlade so smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID).

Informácie na tejto webovej stránke sú len informačné. Všetky poskytnuté služby a informácie boli získané zo zdrojov považovaných za spoľahlivé. Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (ďalej len "TeleTrade") a / alebo poskytovatelia informácií tretích strán poskytujú služby a informácie bez akejkoľvek záruky. Použitím týchto informácií a služieb súhlasíte s tým, že spoločnosť TeleTrade nebude za žiadnych okolností nijakým spôsobom ručiť pre žiadnu osobu alebo subjekt za akúkoľvek stratu alebo škodu v celom rozsahu alebo jej časť spôsobenú spoliehaním sa na takéto informácie a služby.

TeleTrade spolupracuje výhradne s regulovanými finančnými inštitúciami na úschovu finančných prostriedkov klientov. Pozrite si celý zoznam bánk a poskytovateľov platobných služieb, ktorí sú poverení zaobchádzaním s klientskými prostriedkami.

Prečítajte si prosím naše úplné Podmienky používania.

Pre čo najlepší zážitok návštevníkov našich stránok, spoločnosť TeleTrade používa cookies vo webových službách. Pokračovaním v prezeraní týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Ak nesúhlasíte, môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia prehliadača. Viac.

Spoločnosť TeleTrade-DJ International Consulting Ltd v súčasnosti poskytuje svoje služby na cezhraničnom základe v rámci štátov EÚ (s výnimkou Belgicka) v rámci pasového režimu MiFID a vo vybraných tretích krajinách. Spoločnosť TeleTrade neposkytuje služby rezidentom alebo štátnym príslušníkom USA.