For VIP Client

W zależności od wielkości depozytu, twoje konto może zostać przypisane do jednego z trzech statusów VIP. Jeśli masz kilka kont, zostanie wzięta pod uwagę całkowita kwota środków na wszystkich rachunkach.

VIP Silverod 50,000
Po zamknięciu miesiąca, TeleTrade zwraca część Twoich kosztów za zamknięte transakcje. Stopa zwrotu 10%.
 
Firma zwraca koszty poniesione za ujemne swapy za transakcje zamknięte w poprzednim miesiącu
 
Specjalnie zaprojektowana usługa wyłącznie dla klientów VIP: oddzielna linia telefoniczna dla klientów VIP —
 
 

 
 
 
 
VIP Goldod 100,000
 
W trakcie miesiąca rozliczeniowego TeleTrade zwraca część kosztów transakcyjncyh za zamknięte transakcje. Stopa zwrotu 13%
 
Firma zwraca koszty poniesione za ujemne swapy za transakcje zamknięte w poprzednim miesiącu.
 
Specjalnie zaprojektowana usługa wyłącznie dla klientów VIP: oddzielna linia telefoniczna dla klientów VIP.
 
Firma pokryje wszelkie koszty związane z zasileniem konta (transfery bankowe orazs inne formy płatności).
 
VIP Platinumod 500,000
 
W trakcie miesiąca rozliczeniowego TeleTrade zwraca część kosztów transakcyjncyh za zamknięte transakcje. Stopa zwrotu 15%
Firma zwraca koszty poniesione za ujemne swapy za transakcje zamknięte w poprzednim miesiącu
Specjalnie zaprojektowana usługa wyłącznie dla klientów VIP: oddzielna linia telefoniczna dla klientów VIP.
 
Firma pokryje wszelkie koszty związane z zasileniem konta (transfery bankowe orazs inne formy płatności).
 

Szczegóły Regulamin Unslug VIP

Nasz zespół pomocy technicznej jest dostępny 24/5 i chętnie udzieli indywidualnej pomocy wszystkim klientom, niezależnie od ich statusu.

Zwrot kosztów transakcyjnych

W trakcie miesiąca rozliczeniowego TeleTrade zwraca część kosztów na zamknięte transakcje. Kwota zwrotu zależy od statusu VIP klienta i zostanie obliczona na podstawie spreadu i prowizji za zamknięte pozycje. Maksymalna kwota zwrotu nie może przekroczyć 10 USD za lota. Zwrot zostanie naliczony na konto klienta na początku każdego miesiąca przed piątym dniem każdego nowego miesiąca w miesiącu rozliczeniowym.

Warunki wypłaty:

 • Konto klienta powinno mieć status VIP na początku i na końcu miesiąca rozliczeniowego oraz w dniu wypłaty kosztów transakcyjnych.
 • Uwzględnione zostaną tylko transakcje FOREX i CFD za zamknięte pozycje.
 • Transakcje powinny spełniać następujące warunki::
  • transakcja powinna trwać co najmniej 2 minuty (120 sekund);
  • różnica między ceną otwarcia i zamknięcia powinna wynosić co najmniej 0,05% ceny otwarcia (proporcjonalnie do ~ 0,0005 punktu dla pary EUR / USD)

Przykład obliczenia zwrotu kosztów za zamkniętą pozycję:

 • Załóżmy, że podczas miesiąca rozliczeniowego klient zamknął transakcje na EURUSD na 10 lotów.
 • Spread na EURUSD wyniósł średnio 0,6 pipsa co przy 10 lotach daje 60$.
 • Prowizja za zajęte pozycje wyniosła 80$

Zakładając, że klient ma umowę VIP na 13% zwrotu kosztów transakcyjnych, klient otrzyma 18,5$ ze 140$ całkowitego kosztu poniesionego za zajęte pozycje na EURUSD.

Zwrot kosztów za swapy

W danym okresie rozliczeniowym TeleTrade zwraca klientom VIP do 20% kosztów poniesionych z tytułu przetrzymania pozycji na kolejny dzień, tzw. SWAP.Zwrot zostaje przydzielony na początku kolejnego miesiąca rozliczeniowego, przed piątym dniem miesiąca.

Warunki, które należy spełnić:

 • Instrumentami objętymi zwrotem kosztów SWAP są waluty oraz kontrakty CFD na metale.
 • Aby otrzymać zwrot kosztów klient musi na koniec miesiąca rozliczeniowego utrzymać status klienta VIP.

 

Prośba o kontakt
Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatnościoraz zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez TeleTrade Polska oraz kontaktowanie się ze mną w sprawie:

© 2011-2023 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, która jest zarejestrowana w Departamencie Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej Spółek Republiki Cypryjskiej jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze rejestracyjnym HE272810 i upoważniona przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ("CySEC") do działania jako licencjonowana Cypryjska Firma Inwestycyjna ("CIF") o numerze licencji 158/11. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd działa zgodnie z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).

Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma Teletrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

Teletrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID oraz w wybranych krajach trzecich. TeleTrade nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

Aby zmaksymalizować komfort przeglądania naszej strony, TeleTrade wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64.58% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze podczas handlu na kontraktach CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 64.58% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Choose your language/location