Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Wymagania dotyczące depozytów zabezpieczających określają kwotę, którą Klienci powinni posiadać na swoich kontach handlowych jako zabezpieczenie do utrzymania otwartych pozycji. Wymogi depozytowe są stałe dla rachunków MT5 i zmienne dla niektórych grup instrumentów finansowych na rachunkach MT4. Stałe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego to te, które nie zmieniają się w zależności od wielkości pozycji. Wymagania dotyczące zmiennego depozytu zabezpieczającego zależą od wielkości dźwigni, zgodnie z poniższą tabelą. Np. klient, który prowadzi rachunek handlowy z dźwignią 1:100, będzie mógł otworzyć pozycję 2 mln USD w dowolnych parach walutowych z wymogiem 1% zabezpieczenia, podczas gdy następna pozycja złożona na rynek wielkości 5 mln USD na parach walutowych zostanie otwarta przy zwiększonym wymaganym depozycie zabezpieczającym do 2%. Kolejne 3 mln USD będzie wymagało zabezpieczenia na poziomie 4% itd. Wpływ otwartych pozycji na metalach, surowcach i indeksach nie będzie miał wpływ na wymogi dotyczące depozytów zabezpieczających dla takich instrumentów jak pary walutowe.

Wymagania dotyczące zabezpieczeń depozytów

Rachunek w USD LOTY (Lot = 100,000) MAKSYMALNA DŹWIGNIA DEPOZYT ZABEPIECZAJĄCY
0 - 2,000,000 0 - 19.99 1:100  1%
2,000,000 - 7,000,000 20 - 69.99 1:50 2%
7,000,000 - 10,000,000 70 - 99.99 1:25 4%
Over 10 million Over 100 lots 1:10 10%
       
Rachunek w USD Kontrakty XAUUSD @ 1340 za oz (1 kontrakt = 100 oz) MAKSYMALNA DŹWIGNIA DEPOZYT ZABEPIECZAJĄCY
0 - 5,000,000 0 ˜37.5 1:100 1.00%
5,000,000 - 10,000,000 ˜37.5 - ˜75 1:50 2.00%
Over 10 mil Over 75 1:25 4.00%
Rachunek w USD Kontrakty WTI @ 65 za bbl (1 kontrakt = 1,000 bbl) MAKSYMALNA DŹWIGNIA DEPOZYT ZABEPIECZAJĄCY
0 - 1,000,000 0 - ~15 1:100 1.00%
1,000,000 - 5,000,000 ˜15 - ˜76 1:50 2.00%
5,000,000 - 10,000,000 ˜76 - ˜149 1:25 4.00%
Over 10 mil PONAD ˜149 1:10 10.00%
Rachunek w USD Kontrakty US30 @26200 (1 kontrakty = 10 indeksów) MAKSYMALNA DŹWIGNIA DEPOZYT ZABEPIECZAJĄCY
0 - 1,000,000 0 - ˜3.82 1:100 1.00%
1,000,000 - 2,000,000 ˜3.83 - ˜7.63 1:50 2.00%
2,000,000 - 5,000,000 ˜7.64 - ˜19.1 1:25 4.00%
Over 5 mil Over ˜19.2 1:10 10.00%
USD Exposure Cocoa US Lots @2621 (1 lot = 20 tonnes) Max. Leverage Applied Floating Margin
0 - 1,000,000 0 - ~19.07 1:100 1.00%
1,000,000 - 5,000,000 ~19.07 - ~95.38 1:50 2.00%
5,000,000 - 10,000,000 ~95.38 - ~190.77 1:25 4.00%
Over 10 million Over ~190.77 1:10 10.00%

Uwaga!

Wymagania dotyczące depozytów zabezpieczających mają zastosowanie tylko dla typów instrumentów finansowych zgodnie z powyższą tabelą. Kontrakty CFD na akcje i kryptowaluty mają stałe wymagania depozytowe zgodnie z warunkami transakcji.


Klienci, którzy posiadają status klienta profesjonalnego, mogą handlować kontraktami CFD tylko w oparciu o następujące warunki depozytu zabezpieczającego, w zależności od instrumentu bazowego:


  • 3,33% (dźwignia 1:30) dla par walutowych powiązanych z USD, EUR, JPY, GBP, CAD, CHF
  • 5% (dźwignia 1:20) dla pozostałych par walutowych, złota oraz indeksów: UK100; France 40, Germany 30; Wall Street 30; US Tech 100; NASDAQ Composite; US 500; Japan 225; Australia 200; Europe 50
  • 10% (dźwignia 1:10) dla wszystkich innych towarów i indeksów, które nie zostały wymienione powyżej
  • 20% (dźwignia 1:5) dla pojedynczych akcji, funduszy ETF i innych wartości referencyjnych
  • 50% (dźwignia 1:2) dla kryptowalut


Klienci posiadający status *ERC mogą handlować kontraktami CFD z następującymi warunkami depozytu zabezpieczającego w zależności od instrumentu bazowego:

• 1% (dźwignia 1:100) dla wszystkich par walutowych, głównych indeksów akcji (AUS200., EUR50, FRA40, GER30, J225, NASDAQ100, UK100, US30, US500, USTech100) oraz złota;
• 10% (dźwignia 1:10) dla towarów innych niż złoto i innych niż główne indeksy akcji;
• 20% (dźwignia 1:5) dla poszczególnych akcji, ETF-ów i innych wartości referencyjnych;
• 50% (dźwignia 1:2) dla kontraktów CFD na kryptowaluty

*Status Doświadczonych Klientów Detalicznych (ERC) można nadać wyłącznie klientom detalicznym legalnie zamieszkującym na terenie RP i spełniającym kryteria kwalifikacyjne. Kryteria kwalifikacyjne można znaleźć tutaj.

 

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, która jest zarejestrowana w Departamencie Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej Spółek Republiki Cypryjskiej jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze rejestracyjnym HE272810 i upoważniona przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ("CySEC") do działania jako licencjonowana Cypryjska Firma Inwestycyjna ("CIF") o numerze licencji 158/11. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd działa zgodnie z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).

Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma Teletrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

Teletrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID. TeleTrade Europe nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

Aby zmaksymalizować komfort przeglądania naszej strony, TeleTrade Europe wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64.58% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze podczas handlu na kontraktach CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 63.37% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Choose your language/location