Doświadczeni Klienci Detaliczni

Jak zostać ERC

Obywatele Polski mogą ubiegać się o status Doświadczonych Klientów Detalicznych (ERC) i mieć prawo do niższych wymagań depozytowych dla niektórych instrumentów. Aby klienci mogli uzyskać ten status, muszą spełnić określone kryteria.

Kogo można uznać za Doświadczonego Klienta Detalicznego?

Status ERC można nadać wyłącznie klientom detalicznym, którzy legalnie przebywają na terenie RP i posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę na temat instrumentów pochodnych, w tym CFD.

Kryteria kwalifikujące do Doświadczonego Klienta Detalicznego

Kraj stałego
zamieszkania Polska

Sprawdzone doświadczenie

Aby klienci mogli zostać uznani za posiadających wystarczające doświadczenie do uzyskania statusu ERC, muszą wykonać jedną z następujących czynności w ciągu ostatnich 24 miesięcy:

  • otwarcie co najmniej 10 transakcji na kontraktach CFD o wartości nominalnej co najmniej 50 000 EUR na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
  • otwarcie co najmniej 50 transakcji na kontraktach CFD o wartości nominalnej co najmniej 10 000 EUR na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub
  • otwieranie transakcji na CFD o łącznej wartości nominalnej co najmniej 2 000 000 EUR, a klient zawarł co najmniej 40 otwierających transakcji na kwartał w ciągu czterech kwartałów

Znajomość instrumentów pochodnych, w tym CFD

Klienci, którzy chcą uzyskać status ERC, powinni być w stanie przedstawić dowód co najmniej jednego z poniższych:

  • klient posiada odpowiednie certyfikaty zawodowe (CFA, FRM, PRM, ACI, Doradca Inwestycyjny (DI), Makler Papierów Wartościowych (MPW), itp.) lub posiada odpowiednie wykształcenie w tym kierunku; lub
  • klient ukończył co najmniej 50 godzin szkolenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy na temat instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzone uzyskaniem odpowiednich certyfikatów wydanych po weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty prowadzące szkolenia; lub
  • klient posiada co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku, które wymaga profesjonalnej znajomości transakcji dotyczących kontraktów CFD lub innych instrumentów pochodnych

Wymagania depozytowe dla Doświadczonych Klientów Detalicznych

Klienci posiadający status ERC mogą handlować kontraktami CFD z następującymi wymogami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego, w zależności od instrumentu bazowego:

  • 1% (dźwignia 1:100) dla wszystkich par walutowych, głównych indeksów akcji (AUS200., EUR50, FRA40, DAX, J225, NASDAQ100, UK100, US30, US500, USTech100) oraz złota;
  • 10% (dźwignia 1:10) dla towarów innych niż złoto i innych niż główne indeksy akcji;
  • 20% (dźwignia 1:5) dla poszczególnych akcji, ETF-ów i innych wartości referencyjnych;
  • 50% (dźwignia 1:2) dla kontraktów CFD na kryptowaluty

Więcej informacji można znaleźć w Umowie z klientem i Polityce dźwigni.

Złóż wniosek o status ERC

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, która jest zarejestrowana w Departamencie Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej Spółek Republiki Cypryjskiej jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze rejestracyjnym HE272810 i upoważniona przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ("CySEC") do działania jako licencjonowana Cypryjska Firma Inwestycyjna ("CIF") o numerze licencji 158/11. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd działa zgodnie z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).

Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma Teletrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

Teletrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID. TeleTrade nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

Aby zmaksymalizować komfort przeglądania naszej strony, TeleTrade wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64.58% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze podczas handlu na kontraktach CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 63.37% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Choose your language/location