Powiadomienia PUSH

Krok 1

Opcja "Ostrzeżenia o transakcjach" ma na celu informowanie o określonych wydarzeniach na rynku Forex. Po utworzeniu alertów możesz odejść od ekranu - terminal automatycznie powiadomi o zaistnieniu danego zdarzenia. Aby móc korzystać z tej funkcji, musisz uruchomić terminal handlowy i otworzyć okno danych, które otwiera się po naciśnięciu przycisku "Terminal" na panelu Narzędzia w terminalu transakcyjnym.

Krok 2

Następnie, aby ustawić faktyczne ostrzeżenie, należy przesunąć kursor myszy i kliknąć prawym przyciskiem myszy w puste białe pole na karcie, a następnie wybrać pozycję menu "Utwórz".

Krok 3

W oknie, które się pojawi, możesz wybrać akcję, którą chcesz wykonać, i dostosować ustawienia przyszłego alertu.

Spójrzmy na to, do czego każde pole jest przeznaczone w oknie "Edytor alertów".

Akcja - akcja wykonywana w momencie wystąpienia zdarzenia:

Dźwięk – odtwarzaj plik dźwiękowy;

Plik - uruchom plik dźwiękowy;

Poczta - wyślij wiadomość przez wewnętrzny adres e-mail;

Powiadomienie - wyślij powiadomienie push na urządzenie mobilne. Wysyłanie powiadomień push wymaga podania identyfikatora MetaQuotes w ustawieniach terminala. Identyfikator MetaQuotes jest niepowtarzalnym identyfikatorem, który jest przypisany do każdego terminala mobilnego podczas jego instalacji na urządzeniu. Powiadomienia push to skuteczny sposób powiadamiania o zdarzeniach. Dostarczane są natychmiast na urządzenia mobilne. W polu "Źródło" należy wpisać:

Symbol – instrument finansowy, którego dane służą do sprawdzenia określonego warunku. Jeśli zostanie wybrany parametr "Czas =" (zostanie uruchomiony alert).

Warunek – stan, w którym zostanie wywołany alert.

Licytuj>; – cena oferty jest wyższa niż podana wartość. Jeśli aktualna cena Bid przekroczy podaną wartość, alert zostanie uruchomiony;

BidAsk>; – Ask> - cena Ask jest wyższa niż podana wartość. Jeśli aktualna cena sprzedaży przekracza podaną wartość, zostanie uruchomiony alert;

AskTime = - czas jest równy podanej wartości. Gdy tylko nadejdzie ten czas, zostanie uruchomiony alert.

Wartość - sprawdzająca wartość warunku. Jeśli cena instrumentu osiągnie wartość, uruchomi się alert.

Źródło - w zależności od rodzaju akcji wykonywanej w danym zdarzeniu określa się jedną z poniższych opcji:

- plik dźwiękowy w formacie * .wav, * .mp3 lub * .wma.

- pliku żródłowy w formacie * .exe, * .vbs lub * .bat.

-szablon poczty e-mail. Jeśli wybierzesz "e-mail", kliknięcie tego pola otworzy okno do tworzenia szablonu wiadomości e-mail, która ma zostać wysłana na adres określony w ustawieniach terminala. Możesz również wpisać wiadomość tekstową e-mail w tym polu w formacie "email subject \ email text".

- tekst wiadomości Push. Maksymalna długość wiadomości to 255 znaków.

Limit czasu - okres, w którym uruchamiany jest alert.

Maksymalna liczba iteracji - maksymalna liczba powtórzeń alertu.

Ustawienia:

W terminalu transakcyjnym "MetaTrader 4 for Windows" funkcja "Alerty" umożliwia wysyłanie specjalnych powiadomień push do telefonu iPhone lub smartfona z systemem Android. Pozwoli to na skuteczniejsze monitorowanie rynku i przeprowadzanie operacji handlowych.

Aby dostosować ustawienia powiadomień push, musisz:

Krok 1

W sekcji "Ustawienia", wybierz podsekcję Wiadomości.

Krok 2

W tej podsekcji otrzymasz swój identyfikator MetaQuotes, wymagany do korzystania z usługi powiadomień PUSH.

Krok 3

Następnym krokiem jest dostosowanie terminala handlowego zainstalowanego na komputerze. Uruchom terminal transakcyjny MetaTrader 4 na swoim komputerze, wybierz "Narzędzia" na pasku menu, a następnie "Opcje" z menu rozwijanego.

Krok 4

W nowym oknie wybierz kartę "Powiadomienia".

Krok 5

Zaznacz pole obok "Włącz powiadomienia push".

Krok 6

Wprowadź identyfikator, który otrzymałeś wcześniej w polu Identyfikator MetaQuotes.

Krok 7

Następnie naciśnij "OK".

Krok 8

To był ostatni krok w procesie włączania powiadomień push. Teraz możesz otrzymywać powiadomienia o transakcjach ustawionych przez ciebie nie tylko wtedy, gdy jesteś w zasięgu komputera, ale wszędzie tam, gdzie chcesz.

Aby rozpocząć handel, musisz otworzyć konto realne oraz dokonać wpłaty.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatnościoraz zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez TeleTrade Polska oraz kontaktowanie się ze mną w sprawie:
37 Międzynarodowych nagród
Masz Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

DOŁĄCZ DO NAS

Ostrzeżenie o ryzyku: trading na rynku Forex oraz kontraktów CFD za pomocą dźwigni wiąże się z dużym ryzykiem i może nie być odpowiednim rozwiązaniem dla wszystkich inwestorów. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem straty środków ze względu na wykorzystanie dźwigni finansowej. 67% klientów detalicznych odnotowuje straty, ponieważ do końca nie rozumie zasad działania kontraktów CFD. Powinieneś dokładnie rozumieć, na jakich zasadach działają kontrakty CFD. Przed rozpoczęciem tradingu powinieneś wziąć pod uwagę Twój poziom doświadczenia i swoją sytuację finansową. TeleTrade dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wszelkich niezbędnych informacji i środków ochronnych, natomiast jeżeli poziom ryzyka związany z handlem nadal jest niejasny, proszę zasięgnąć niezależnej porady.

© 2011-2019 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną (CIF) zarejestrowaną pod numerem HE272810 i posiadającą licencję nr 158/11 wydaną przez CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission).

Firma działa zgodnie z Dyrektywą w sprawie instrumentów finansowych na rynku (MiFID).

Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma TeleTrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

Strona TeleTrade korzysta z plików cookies w celu polepszenia nawigacji na stronie. Kontynuując przeglądanie tej strony, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Jeśli nie zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki w dowolnym momencie. Więcej.

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID oraz w wybranych krajach trzecich. TeleTrade nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.