• 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Smart Money
Zysk:, %
Zmienność
Przez cały okres
1.99%
Ostatnie 14 dni
0.84%
Drawdown-miara spadku od osiągniętego szczytu
Bieżący drawdown
0%
Maksymalny drawdown
19.7%
Zysk
Maksymalny dzienny zysk
16.21%
Średni dzienny zysk
1.09%
Strata
Maksymalna dzienna strata
8.8%
Średnia dzienna strata
0.76%
Wskaźnik odrabiania strat
11.14
Wskaźnik Sharpe'a
110.18
Podstawowe informacje
Identyfikator
SPA-26541053
Rodzaj konta
NDD
Prowizja Tradera
30%
Opis strategii

Используется алгоритмическая торговля. Уникальный торговый алгоритм созданный в 2020 году. Данный алгоритм разработан давно и оптимизировался на протяжении двух лет. С момента открытия алгоритм не менялся. Советник ловит движение при всплеске волатильности, поскольку данный показатель, на наш взгляд, является наиболее информативным. Дополнительные фильтры помогают отсечь лишние сделки. Основная масса сделок совершается в трендовых движениях и амплитудных боковиках. Algorithmic trading is used. A unique trading algorithm created in 2020.This algorithm has been developed for a long time and has been optimized for two years. The algorithm hasn't changed since it was opened. The expert Advisor catches movement when there is a surge in volatility, since this indicator, in our opinion, is the most informative. Additional filters help you cut off unnecessary transactions. The bulk of transactions are made in a trending movement and the amplitude of the laterals. Важно !!!!Работа ведется на центововом счете. Для соблюдения мани менеджмента рекомендуемаяминимальная сумма для подключения 300$ Important !!!!The work is carried out on a cent account. To comply with money management, the recommended minimum amount for activation is$300

Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Przeczytaj nasze pełne oświadczenie.
23 Międzynarodowych nagród
Masz Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

DOŁĄCZ DO NAS

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 76.41% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze podczas handlu na kontraktach CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

© 2011-2022 Teletrade-DJ International Consulting Ltd

Teletrade-DJ International Consulting Ltd jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną (CIF) zarejestrowaną pod numerem HE272810 i posiadającą licencję nr 158/11 wydaną przez CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission).

Firma działa zgodnie z Dyrektywą w sprawie instrumentów finansowych na rynku (MiFID).

Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma Teletrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

Aby zmaksymalizować komfort przeglądania naszej strony, TeleTrade wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Teletrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID oraz w wybranych krajach trzecich. TeleTrade nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 76.41% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Choose your language/location