Jak to działa?

Sync Trading TeleTrade Invest jest to rozwiązanie, które umożliwia inwestorom kopiowanie transakcji doświadczonych traderów. Inwestorzy mogą podłączyć swoje konta do traderów. Transakcje z kont traderów będą proporcjonalnie kopiowane na konta Inwestorów bez konieczności samodzielnego podejmowania decyzji. Traderzy wynagradzani są w formie prowizji tylko za zamknięcie zyskownych transakcji.

Inwestor
Rejestracja jako Inwestor
Wybierz tradera z rankingu
 
Łączenie swojego konta z kontem inwestora
Zarabiaj proporcjonalnie do zysku tradera
Trader
Rejestracja jako Trader
Dokonuje transakcji na swoim rachunku (minimalna kwota na rachunku tradera to 300 USD)
Transakcj kopiowane są na odpowiednie konto inwestora
 
Otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w oparciu o zysk inwestora
Prośba o kontakt
Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatnościoraz zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez TeleTrade Polska oraz kontaktowanie się ze mną w sprawie:

W jaki sposób inwestor zarabia pieniądze?

Inwestor ustala określoną proporcję kopiowanych transakcji podczas podłączenia swojego konta z kontem tradera. Wielkość transakcji na rachunku inwestora obliczana jest na podstawie proporcji kopiowanych transakcji oraz relacji między wielkością kapitału inwestora i tradera.

Wielkość transakcji inwestora = Wskaźnik proporcji х Fundusze Inwestora Fundusze Tradera x  wskaźnik funduszy Tradera

 

*Kapitał własny obejmuje środki własne w bilansie konta.

Interakcja inwestor - trader

Powiedzmy, że inwestor zainteresował się strategią danego tradera, którego prowizja wynosi 10%. Inwestor podłączył swoje konto z saldem w wysokości 10 000 USD z odpowiednim kontem tradera,a następnie ustawił współczynnik kopiowania na 100%. Trader otwiera pozycję KUP wielkości 0,5 lota na EURUSD po cenie 1,12, z kwotą 5000 USD na swoim rachunku transakcyjnym.

Trader zamyka pozycję KUP z 0,5 lota na EURUSD po cenie 1,1300 i blokuje zysk w wysokości 100 USD. W tym przypadku zysk Inwestora wynosi 1000 USD. Prowizja w wysokości 100 USD (10% od zysku Inwestora) trafia na dodatkowe konto Tradera. Wynagrodzenie Tradera wypłacane jest po rozliczeniu wszystkich pozycji pomiędzy Inwestorem a Traderem.

Trader Kapitał własny: $5,000 Ilość lotów: 0.5 lots
Inwestor Kapitał własny: $10,000 Ilość lotów: 1 lot
Trader Kapitał własny: $5,500 Ilość lotów: 0.5 lot
Inwestor Kapitał własny: $11,000 Ilość lotów: 1 lot
Inwestor Zarobek + $900
Inwestor Kapitał własny: : $10,900
Prowizja Konto retencyjne + $100

Jak wygląda rozliczenie prowizji?

Aby prawidłowo zostały rozliczone prowizje pomiędzy Traderem a Inwestorem, należy zsumować całkowity zysk wygenerowany na koncie Inwestora oraz pomnożyć przez 10% (przykładowa prowizja Tradera). W ten sposób otrzymamy kwotę zarobioną przez Tradera. Oczywistym jest również to, że wszystkie transakcje Tradera nie będą zyskowne. Załóżmy, że Trader w miesiącu rozliczeniowym wygenerował na koncie Inwestora zysk wysokości 1000 dolarów. Prowizja Tradera zostanie prawidłowo rozliczona, jeżeli wszystkie transakcje będą zyskowne, co jest praktycznie nie możlwie. Dlatego też, aby prowizje zostały proporcjonalnie odliczone od konta Inwestora, przed zakończeniem współpracy należy odpiąć konto od wybranego Tradera, a nadpłacone prowizje zostaną automatycznie zwrócone. Trader generuje serię zysków na poziomie 1000$. Przy 10% prowizji dla Tradera 100$ jest mrożone na dodatkowym koncie. Jeżeli kolejna transakcja zajęta przez Tradera przyniesie stratę, to zamrożona kwota 100$ na koncie dodatkowym Tradera nie zostanie pomniejszona o wysokość straty. W takiej sytuacji, jeżeli wysokość straty będzie na poziomie 100$, to w sumie Trader wygenerował 900$ zysku, z czego powinien otrzymać 90$. Jeżeli Inwestor odepnie się od konta Tradera, to nadpłacone prowizje zostaną automatycznie zwrócone na konto Inwestora (w tym przypadku 10$).

  Trader Investor Retention Account
Trans
act
ions
Trader’s equity Volume, lots Profit/ Losses Investor's equity Volume, lots Profit/ Losses Commission
on
Profit
Retention
Account
Balance
13 766,75 $
1 5 000,00 $ 0,5 500, $ 10 000,00 $ 1,00 1 000,00 $ 100,00 $ 100,00 $
2 5 500,00 $ 0,3 -300, $ 10 900,00 $ 0,59 -590 $ 0,00 $ 100,00 $
3 5 200,00 $ 0,8 600, $ 10 305,45 $ 1,59 1 189,09 $ 118,91 $ 218,91 $
4 5 800,00 $ 1,0 800, $ 11 375,64 $ 1,96 1 569,05 $ 156,91 $ 375,81 $
5 6 600,00 $ 1,3 1 000, $ 12 787,78 $ 2,52 1 937,54 $ 193,75 $ 569,57 $
6 7 600,00 $ 1,5 -700, $ 14 531,57 $ 2,87 -1 338,43 $ 0,00 $ 569,57 $
7 7 900,00 $ 1,0 -600, $ 13 193,14 $ 1,91 -1 147,23 $ 0,00 $ 569,57 $
8 6 300,00 $ 1,2 1 000, $ 12 045,91 $ 2,29 1 912,05 $ 191,20 $ 760,77 $

During the settlement procedure, the investor's equity is $13,766.75, and the amount in the retention account is $760.77. The calculation is as follows:

The trader's reward is a part of the commission accrued in the retention account, which is due to the trader and calculated based on the trader's performance:

  • the profit from all transactions in the investor account: $4,527.53
  • the trader's reward (10%): $452.75

A commission refund to an investor is a part of commission accrued in the retention account, which is then refunded to a respective investor account:

  • the refund to the Investor: $308.02

The total result of the investor and trader cooperating during the accounting period:

  • equity in the investor account: $14,074.77
  • the investor's profit: $4,074.77
  • the trader's reward: $452.75

 

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, która jest zarejestrowana w Departamencie Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej Spółek Republiki Cypryjskiej jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze rejestracyjnym HE272810 i upoważniona przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ("CySEC") do działania jako licencjonowana Cypryjska Firma Inwestycyjna ("CIF") o numerze licencji 158/11. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd działa zgodnie z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).

Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma Teletrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

Teletrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID. TeleTrade nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

Aby zmaksymalizować komfort przeglądania naszej strony, TeleTrade wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64.58% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze podczas handlu na kontraktach CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 63.37% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Choose your language/location