FAQ

FAQ
 • Czym jest projekt TeleTrade Europe Invest?

  TeleTrade Invest jest to rozwiązanie skierowane do Inwestorów, którzy chcą kopiować transakcje doświadczonych traderów. Na koncie inwestora proporcjonalnie do wysokości rachunku Tradera kopiowane są transakcje Tradera. Inwestor ma możliwość ingerowania w pozycje: modyfikowanie pozycji, zmiana poziomów Stop Loss oraz Take Profit. Traderzy wynagradzani są za transakcje, które zostały zamknięte z zyskiem.

 • Jak są kopiowane transakcje Tradera?

  Transakcje kopiowane są za pomocą specjalnego algorytmu, który replikuje transakcje zawierane na koncie Tradera na konto Inwestora. Zlecenia oczekujące kopiowane są w momencie, gdy zlecenie zostanie uruchomione. Proporcja wielkości transakcji utrzymywana jest na podstawie ustawień w Gabinecie Osobistym.

 • Czy Inwestor może zarządzać transakcjami skopiowanymi z konta Tradera?

  Każda skopiowana pozycja na rachunku Inwestora w dowolnym momencie może być zmodyfikowana (Take Profit, Stop Loss lub zamknięcie pozycji). Jakakolwiek modyfikacja powoduje przejęcie kontroli Inwestora nad zajętymi pozycjami.

 • Dlaczego za każdą zyskownie skopiowaną transakcję z konta Inwestora jest pobierana prowizja?

  Każda zyskowna pozycja zamknięta na koncie Inwestora pobierana jest prowizji z komentarzem "cmsn lock" zgodnie z warunkami wynagrodzenia Tradera. Prowizja księgowana jest na dodatkowym koncie. W momencie zakończenia współpracy z Traderem następuje dokładne rozliczenie prowizji. W sytuacji nadpłaty następują zwrot prowizji na konto Inwestora.

 • Czym jest konto buferowe/dodatkowe?

  Jest to specjalne konto do gromadzenia prowizji z zyskownych transakcji. Prowizja rozliczana jest po dokonaniu rozliczenia pomiędzy Traderem a Inwestorem. Dodatkowe konto niezbędne jest do ochrony środków.

 • Jak rozlicza się Inwestor i Trader?

  Rozliczenie między Inwestorem a Traderem ma miejsce w ustalonym okresie pod warunkiem braku otwartych pozycji na koncie Inwestora.

  Wynagrodzenie Tradera wynosi część przychodu od skopiowania zyskownych transakcji na koncie Inwestora. Wynagrodzenie Tradera jest księgowane na koncie dodatkowym z komentarzem "cmsn from". Pozostałe środki z konta dodatkowego zwracane są na konto handlowe Inwestora z komentarzem "cmsn return".

 • Kto jest dostarczycielem sygnałów transakcyjnych?

  Konto z którego kopiowane są sygnały na inne konto poprzez usługę TeleTrade Europe Invest.

 • Czym jest kopiowanie transakcji?

  Oznacza powielanie transakcji z konta Tradera na konto Inwestora, przy zachowaniu odpowiednich proporcji do salda konta Tradera.

 • Czym jest zwrot kosztów dla Inwestora?

  Jest to częściowy zwrot prowizji rozliczeniowej na konto Inwestora. Zwrot zostaje zaksięgowany jako: "cmsn return from Trader Account Number".

 • Czym jest rachunek Inwestora?

  Konto Inwestora to konto handlowe w firmie TeleTrade, które zarejestrowane jest w projekcie TeleTrade Europe Invest jako konto Inwestora.

 • Jak otworzyć konto Inwestora?

  Aby otworzyć konto inwestora, musisz:

  • Zarejestrować się jako klient i otworzyć konto handlowe w TeleTrade.
  • W sekcji "Inwestycje" wybierz pozycję TeleTrade Europe Invest.
  • Wybierz rachunek handlowy, który chcesz zarejestrować jako konto inwestora.
  • Zaznacz status "Inwestora" do swojego konta handlowego, naciskając odpowiedni przycisk.
 • Jak podłączyć konto Inwestora z kontem Tradera?

  Aby przyłączyć konto Inwestora do konta Tradera musisz:

  • W Gabinecie Inwestora wejść w sekcję "Inwestycje"oraz wybrać pozycję TeleTrade Europe Invest
  • Wybierz konto handlowe, które chcesz połączyć z inwestorem.
  • W razie potrzeby musisz podać status "Inwestora" do tego konta handlowego.
  • Naciśnij przycisk "Połącz inwestora".
  • W oknie, które się otworzy, w polu "Pseudonim Tradera" wprowadź odpowiednią nazwę Tradea
  • Naciśnij przycisk "Znajdź".
  • Zapoznaj się z informacjami na temat inwestora oraz z wysokością jego wynagrodzenia, a następnie naciśnij przycisk "Dalej".
  • W oknie, które się pojawi, ustaw proporcje kopiowanych transakcji i naciśnij "Potwierdź".
 • Jak mogę odłączyć konto inwestora od konta Tradera?

  Aby odłączyć konto inwestora od konta Tradera, musisz:

  • w Gabinecie Inwestora wybrać pozycję menu "TeleTrade Invest", w sekcji "Inwestycje".
  • Wybierz konto handlowe, które chcesz odłączyć od konta inwestora.
  • Naciśnij przycisk "Rozłącz inwestora" i potwierdź działanie w wyskakującym oknie.
 • Dlaczego konto inwestora może być powiązane tylko z jednym kontem inwestora?

  Aby osiągnąć maksymalną transparentność finansową pomiędzy inwestorem a traderem w ramach projektu TeleTrade Europe Invest, jedno konto inwestora może być powiązane tylko z jednym kontem inwestora. Aby utworzyć portfel traderów, zaleca się otwarcie wielu kont i powiązanie ich z odpowiednimi traderami.

 • Czym jest konto Inwestora ?

  Konto Inwestora jest rachunkiem prowadzonym w TeteTrade, zarejestrowanym jako konto Inwestora w ramach projektu TeleTrade Europe Invest.

 • Czym jest konto Tradera?

  Jest to konto zarejestrowane w TeleTrade Europe i jednocześnie podłączone do projektu TeleTrade Europe Invest.

 • Jaki jest minimalny depozyt dla Traderów, którzy chcą być Traderami w prejekcie ?

  Minimalna kwota wynosi 300 USD/EUR.

 • W jaki sposób otworzyć rachunek Tradera w TeleTrade?

  Aby otworzyć konto Tradera:

  • Zarejestruj się w Gabinecie Inwestora i otwórz konto handlowe w TeleTrade.
  • Zasil swoje konto kwotą minimalną w wysokości 300 EUR/USD.
  • Wybierz pozycję z menu "TeleTrade Invest" w sekcji "Inwestycje".
  • Zarejestruj swoje konto handlowe jako konto Tradera, naciskając odpowiedni przycisk.
  • Wypełnij profil i opisz swój system tradingowy.
 • Czym jest konto Tradera ?

  Klient firmy, który zarejestrował rachunek jako Trader w ramach usługi TeleTrade Europe Invest, który staje się dostawca sygnałów transakcyjnych i działa za pośrednictwem rachunku połączonego z usługą TeleTrade Europe Invest. Trader nie ma dostępu do funduszy Inwestora i nie jest zaangażowany w zarządzanie funduszami Inwestorów. Działa wyłącznie jako dostawca sygnałów transakcyjnych, które są kopiowane na rachunki Inwestorów.

 • Czym jest spersonalizowany kod Tradera ?

  Jest to unikalny kont, który identyfikuje Tradera w usłudze TeleTrade Europe Inwest. Inwestor poprzez unikalny kod jest w stanie wyszukać wybranego Tradera.

 • Jak jest naliczana stopa zwrotu na koncie Tradera ?

  Stopa zwrotu naliczana jest w oparciu o dzienną zmianę na koncie Tradera. Wszelkie zmiany na koncie (wpłaty/wypłaty) nie są wliczane do wysokości stopy zwrotu, to oznacza że krzywa kapitału odwzorowuje tylko rezultaty zawieranych transakcji przez Tradera.

 • O czym świadczy zmienność na krzywej dochodowości ?

  Im większa jest zmienność na krzywej dochodowości, tym dany Trader podejmuje większe ryzyko.

 • Czym jest parametr ryzyka ?

  Ryzyko mierzone jest na podstawie dziennej zmienności na krzywej dochodowości z ostatnich 14 dni. Wartość 5 określa Tradera, który agresywnie traduje i jego krzywa zyskowności pokazuje duże fluktuacje. Wartość 1 określa Tradera, który traduje bezpiecznie i jego stan konta nie jest narażony na dużą zmienność.

 • Czym jest drawdown ?

  Jest to maksymalny spadek wartości konta mierzony od szczytu osiągniętego na koncie do maksymalnego spadku.

 • Czym jest współczynnik odzyskiwania ?

  Jest to wskaźnik pokazujący tempo odrabiania strat. Im wyższy jest ten wskaźnik tym dany Trade szybciej odrabia straty poniesione na swoim rachunku.

 • Czym jest wskaźnik Sharpe'a?

  Wskaźnik pozwalający ocenić wysokość "premii" uzyskiwanej z danego portfela inwestycyjnego przez inwestora w stosunku do poniesionego ryzyka; im wyższy jest ten czynnik, tym korzystniejsze dla inwestora otwarcie pozycji przy tym samym ryzyku.

 • Czym jest niepubliczne konto Tradera ?

  Jest to konto, które nie widnieje na stronie firmy.

 • Czym jest konto Tradera ?

  Jest to konto, które jest udostępniane na stronie firmy i jest umieszczone w rankingu traderów.

 • Czym jest propozycja Tradera ?

  Jest to oferta dla potencjalnych Inwestorów, którzy wykorzystać sygnały udostępniane przez Tradera.

  Prowizja Tradera oznacza wynagrodzenie dla Tradera pomiędzy Inwestorem a Traderem, która ma zostać rozliczona przy określonej stawce od zyskownych transakcji.

  Okres rozliczenia określa czas współpracy pomiędzy Traderem a Inwestorem do momentu zakończenia współpracy. Okres rozliczenia następuje w ostatnią niedzielę każdego miesiąca.

 • Czym jest współczynnik kopiowania ?

  Określa stosunek wielkości kopiowanych pozycji na konto Inwestora, zależy od wielkości ustawionego współczynnika.

  Prowizyjna za transakcję obliczana jest na podstawie wyników poszczególnych transakcji, niezależnie od tego przez kogo kontrolowana była transakcja. Opłata prowizyjna naliczana jest na rachunku Inwestora z zapisem: " cmsn lock for re" "Investor order ticket", i jest zablokowana na specjalnym rachunku do momentu przeprowadzenia procedury zakończenia współpracy Tradera z Inwestorem.

 • Czym jest okres rozliczeniowy ?

  Jest to procedura na podstawie której rozliczana jest prowizja między Inwestorem a Traderem.

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, która jest zarejestrowana w Departamencie Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej Spółek Republiki Cypryjskiej jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze rejestracyjnym HE272810 i upoważniona przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ("CySEC") do działania jako licencjonowana Cypryjska Firma Inwestycyjna ("CIF") o numerze licencji 158/11. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd działa zgodnie z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).

Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma Teletrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

Teletrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID. TeleTrade Europe nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

Aby zmaksymalizować komfort przeglądania naszej strony, TeleTrade Europe wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64.58% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze podczas handlu na kontraktach CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 63.37% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Choose your language/location