Oświadczenie

Wszystkie publikowane materiały są dostarczane przez TeleTrade i służą jedynie do celów informacyjnych. Wszystkie pomysły handlowe, które otrzymujesz mają wyłącznie charakter marketingowy, edukacyjny i/lub informacyjny, nie powinny być rozumiane jako porada inwestycyjna, ani rekomendacja kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Dostarczane treści mają charakter ogólny, bez względu na indywidualne cele inwestycyjne lub sytuację finansową.

Przeszłe oraz symulowane wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem oceniającym przyszłe wyniki. Opublikowane materiały nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależnych analiz inwestycyjnych. Nie są objęte żadnymi zakazami przeprowadzania analiz inwestycyjnych. Opublikowane informacje są pozyskiwane przez TeleTrade ze źródeł uważanych za wiarygodne i dokładne, ale nie ma gwarancji na ich stan faktyczny. Informacje, dane lub opinie zawarte w niniejszym ostrzeżeniu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

TeleTrade zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności lub gwarancji za dokładność, aktualność, adekwatność, lub kompletność materiału oraz za wszelkie straty, lub szkody wszelkiego rodzaju bez limitu za utratę zysku, lub poniesionej straty, które mogą być oparte o zamieszczone materiały.

 

23 Międzynarodowych nagród

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 69.66% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze podczas handlu na kontraktach CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

© 2011-2023 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Teletrade-DJ International Consulting Ltd, zarejestrowaną jako Cypryjska Firma Inwestycyjna (CIF) pod numerem rejestracyjnym HE272810 i licencjonowaną przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) pod numerem licencji 158/11. Teletrade-DJ International Consulting Ltd znajduje się pod adresem 88, Arch. Makarios Avenue, 2. piętro, Nikozja Cypr

Firma działa zgodnie z Dyrektywą w sprawie instrumentów finansowych na rynku (MiFID).

Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma Teletrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

Aby zmaksymalizować komfort przeglądania naszej strony, TeleTrade wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Teletrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID oraz w wybranych krajach trzecich. TeleTrade nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 69.66% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Choose your language/location