• Start
 • Analityka
 • KALENDARZ EKONOMICZNY

Kalendarze

Kalendarz ekonomiczny

UWAGA:
Dane w kalendarzu ekonomicznym aktualizowane są automatycznie, odświeżenie strony może zakłócić pojawiania się nowych informacji. Aby zapewnić aktualność prezentowanych danych prosimy nie odświeżać kalendarza ekonomicznego.

Czas Region
 • WSZYSTKO
 • Japonia
 • Wielka Brytania
 • Strefa euro
 • Nowa Zelandia
 • Australia
 • Niemcy
 • Stany Zjednoczone
 • Chiny
 • Szwajcaria
 • Francja
 • Kanada
 • Apply
Skala
Wydarzenie Frequency Poprzednie Prognozy Aktualnie
11 listopada 2019
06:00 Japonia Eco Watchers Survey: Perspektywa Październik 36.9 41.3
43.7
06:00 Japonia Eco Survey Watchers: Obecny Październik 46.7 47.1
36.7
10:30 Wielka Brytania Produkcja przemysłowa r/r Wrzesień -1.6% -1.6%
-1.8%
10:30 Wielka Brytania Produkcja przemysłowa m/m Wrzesień -0.7% -0.3%
-0.4%
10:30 Wielka Brytania Produkcja przemysłowa r/r Wrzesień -1.8% -1.3%
-1.4%
10:30 Wielka Brytania Produkcja przemysłowa m/m Wrzesień -0.7% -0.2%
-0.3%
10:30 Wielka Brytania Biznes Inwestycje kw/kw 3 Kwartał -0.4% -0.5%
0%
10:30 Wielka Brytania Przedsiębiorstwa inwestycyjne, r/r 3 Kwartał -1.4% -1.3%
-0.6%
10:30 Wielka Brytania PKB kw/kw 3 Kwartał -0.2% 0.4%
0.3%
10:30 Wielka Brytania PKB r / r 3 Kwartał 1.3% 1.1%
1%
10:30 Wielka Brytania Wrzesień -1.76
-3.36
10:30 Wielka Brytania Wrzesień -0.2% -0.1%
-0.1%
15:00 Wielka Brytania NIESR PKB Ocena Październik 0.3% 0.5%
0.1%
16:30 Strefa euro ECB Mersch przemówienie
22:45 Nowa Zelandia Przyjazdy odwiedzających Wrzesień 1.8% 1.7%
1.4%
12 listopada 2019
01:30 Australia National Australia Bank zaufanie firm Październik 0 0
2
03:00 Nowa Zelandia Spodziewana roczna inflacja IV kwartał 1.86%
1.8%
07:00 Japonia Zamówienia do obrabiarek, r / r Październik -35.5%
-37.4%
09:00 Strefa euro
09:30 Strefa euro ECB Mersch przemówienie
10:30 Wielka Brytania Przeciętne wynagrodzenie 3m / r Wrzesień 3.7% 3.8%
3.6%
10:30 Wielka Brytania Przeciętne zarobki r/r Wrzesień 3.8% 3.8%
3.6%
10:30 Wielka Brytania Stopa bezrobocia Wrzesień 3.9% 3.9%
3.8%
10:30 Wielka Brytania Indeks Claimant count Październik 13.5 21.3
33
11:00 Strefa euro ZEW Sentyment Gospodarczy Listopad -23.5 -32.5
-1.0
11:00 Niemcy ZEW - Sentyment Gospodarczy Listopad -22.8 -13
-2.1
11:30 Stany Zjednoczone Przemówienie członka FOMC Clarida
18:00 Stany Zjednoczone
19:00 Stany Zjednoczone
22:45 Nowa Zelandia Indeks Cen Żywności, r/r Październik 2.2%
2.5%
00:00 Stany Zjednoczone
00:30 Australia Wskaznik Zaufania konsumentów Listopad 92.8
97.0
13 listopada 2019
01:30 Australia Indeks cen płac kw/kw 3 Kwartał 0.6% 0.5%
0.5%
01:30 Australia Indeks cen płac r/r 3 Kwartał 2.3% 2.3%
2.2%
02:00 Nowa Zelandia RBNZ Stopa Procentowa 1% 0.75%
1%
03:00 Nowa Zelandia RBNZ Konferencja Prasowa
08:00 Niemcy CPI r/r Październik 1.2% 1.1%
1.1%
08:00 Niemcy CPI m/m Październik 0% 0.1%
0.1%
10:30 Wielka Brytania Wskaźnik cen produkcji (produkcja) r/r Październik 1.2% 0.9%
0.8%
10:30 Wielka Brytania Wskaźnik cen produkcji - Produkcja m/m Październik -0.1% 0%
-0.1%
10:30 Wielka Brytania Wskaźnik cen detalicznych, m/m Październik -0.2% -0.1%
-0.2%
10:30 Wielka Brytania Indeks cen produkcji (wkład) m/m Październik -0.9% -1.2%
-1.3%
10:30 Wielka Brytania Wskaźnik cen produkcji - wkład r/r Październik -3% -4.9%
-5.1%
10:30 Wielka Brytania Ceny detaliczne r/r Październik 2.4% 2.2%
2.1%
10:30 Wielka Brytania HICP bez EFAT r/r Październik 1.7%
1.7%
10:30 Wielka Brytania HICP m/m Październik 0.1% -0.1%
-0.2%
10:30 Wielka Brytania HICP r/r Październik 1.7% 1.6%
1.5%
11:00 Strefa euro Produkcja przemysłowa m/m Wrzesień 0.4% -0.3%
0.1%
11:00 Strefa euro Produkcja przemysłowa r/r Wrzesień -2.8% -2.3%
-1.7%
14:30 Stany Zjednoczone CPI m/m Październik 0% 0.3%
0.4%
14:30 Stany Zjednoczone CPI (po wyłączeniu cen żywności i energii) m/m Październik 0.1% 0.2%
0.2%
14:30 Stany Zjednoczone CPI (po wyłączeniu cen żywności i energii) r/r Październik 2.4% 2.4%
2.3%
14:30 Stany Zjednoczone CPI r/r Październik 1.7% 1.7%
1.8%
15:30 Stany Zjednoczone
19:30 Stany Zjednoczone
20:00 Stany Zjednoczone Budżet federalny Październik 83 -133
-134
00:50 Japonia PKB kw/kw 3 Kwartał 0.4% 0.2%
0.1%
00:50 Japonia PKB r / r 3 Kwartał 1.8% 0.8%
0.2%
14 listopada 2019
01:00 Australia Oczekiwana inflacja konsumencka Listopad 3.6% 3.2%
4%
01:30 Australia Stopa bezrobocia Październik 5.2% 5.3%
5.3%
01:30 Australia Zmiana liczby w zatrudnieniu Październik 12.4 15
-19
03:00 Chiny Produkcja przemysłowa r / r Październik 5.8% 5.4%
4.7%
03:00 Chiny Sprzedaż detaliczna r/r Październik 7.8% 7.9%
7.2%
03:00 Chiny Fixed Asset Investment Październik 5.4% 5.4%
5.2%
05:30 Japonia Indeks Usług Wrzesień 0.3% -0.6%
1.8%
08:00 Niemcy PKB kw/kw 3 Kwartał -0.2% -0.1%
0.1%
08:00 Niemcy PKB r/r 3 Kwartał 0.3% 0.5%
0.5%
08:30 Szwajcaria Ceny importu producentów r/r Październik -2% -1.9%
-2.4%
08:45 Francja CPI m/m Październik -0.3% -0.1%
0%
08:45 Francja CPI r/r Październik 0.9% 0.7%
0.8%
10:30 Wielka Brytania Sprzedaż detaliczna m/m Październik 0% 0.2%
-0.1%
10:30 Wielka Brytania Sprzedaż detaliczna r/r Październik 3.1% 3.7%
3.1%
11:00 Strefa euro Zmiana liczby zatrudnionych kw/kw 3 Kwartał 0.2% 0.2%
0.1%
11:00 Strefa euro PKB kw/kw 3 Kwartał 0.2% 0.2%
0.2%
11:00 Strefa euro PKB r/r 3 Kwartał 1.2% 1.1%
1.2%
11:30 Stany Zjednoczone Przemówienie -członek FOMC Quarles
14:30 Kanada Nowy wskaźnik mieszkaniowy Wrzesień 0.1% 0.1%
0.2%
14:30 Kanada YoY- Indeks cen sprzedaży nowych domów (r/r) Wrzesień -0.3%
-0.1%
14:30 Stany Zjednoczone Kontynuowane wnioski o zasiłek dla bezrobotnych 1693 1687
1683
14:30 Stany Zjednoczone Liczba nowych bezrobotnych 211 215
225
14:30 Stany Zjednoczone PPI m/m Październik -0.3% 0.3%
0.4%
14:30 Stany Zjednoczone PPI (z wyłączeniem cen żywności i energii) m/m Październik -0.3% 0.2%
0.3%
14:30 Stany Zjednoczone PPI r/r Październik 1.4% 0.9%
1.1%
14:30 Stany Zjednoczone PPI (z wyłączeniem żywności i energii) r/r Październik 2% 1.5%
1.6%
15:10 Stany Zjednoczone FOMC Charles Evans przemówienie
15:10 Stany Zjednoczone Przemówienie członka FOMC Clarida
16:00 Stany Zjednoczone
17:00 Stany Zjednoczone Crude Oil Inventories Listopad 7.929 1.6
2.219
18:00 Stany Zjednoczone FOMC Przemówienie członka Williams
18:30 Szwajcaria
22:30 Nowa Zelandia PMI dla biznesu NZ Październik 48.4 48.4
52.6
15 listopada 2019
03:15 Australia RBA - Debelle przemówienie
03:45 Kanada BOC przemówienie Carney'a
05:30 Japonia Produkcja przemysłowa m/m Wrzesień -1.2% 1.4%
1.7%
05:30 Japonia Produkcja przemysłowa r/r Wrzesień -4.7% 1.1%
1.3%
09:00 Strefa euro ECB Mersch przemówienie
11:00 Strefa euro CPI (wskaźnik zharmonizowany) Październik 0.2% 0.2%
0.1%
11:00 Strefa euro Bilans handlowy Wrzesień 14.7 17.5
18.7
11:00 Strefa euro Zharmonizowany wskaźnik CPI bez EFAT, r/r Październik 1% 1.1%
1.1%
11:00 Strefa euro Zharmonizowany wskaźnik CPI r/r Październik 0.8% 0.7%
0.7%
14:30 Kanada Inwestycje zagraniczne w kanadyjskie papiery wartościowe Wrzesień 4.62
4.76
14:30 Kanada Gov Council Member Lane Speaks
14:30 Stany Zjednoczone Indeks cen importu Październik 0.1% -0.2%
-0.5%
14:30 Stany Zjednoczone System Rezerwy Federalnej NY Stan Nowy Jork indeks przemysłowy Listopad 4 5
2.90
14:30 Stany Zjednoczone Sprzedaż detaliczna Październik 4.1%
3.1%
14:30 Stany Zjednoczone Sprzedaż detaliczna Październik -0.3% 0.2%
0.3%
14:30 Stany Zjednoczone Sprzedaż detaliczna bez samochodów Październik -0.1% 0.4%
0.2%
15:15 Stany Zjednoczone Wykorzystanie mocy produkcyjnych Październik 77.5% 77.1%
76.7%
15:15 Stany Zjednoczone Październik -0.1%
-1.1%
15:15 Stany Zjednoczone Produkcja przemysłowa m/m Październik -0.3% -0.4%
-0.8%
16:00 Stany Zjednoczone Zapasy niesprzedanych towarów Wrzesień -0.1% 0.1%
0%
19:00 Stany Zjednoczone Liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes Listopad 684
674
16 listopada 2019

Treść powyższych analiz jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Przeczytaj nasze pełne oświadczenie.

Wszystkie opublikowane informacje służą wyłącznie celom marketingowym i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Korzystanie z kalendarza nie powinno być odbierane jako doradztwo inwestycyjne jakiegokolwiek rodzaju. TeleTRADE nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

OTWÓRZ KONTO DEMO
Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatnościoraz zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez TeleTrade Polska oraz kontaktowanie się ze mną w sprawie:
37 Międzynarodowych nagród
Masz Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

DOŁĄCZ DO NAS

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 73.55% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze podczas handlu na kontraktach CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

© 2011-2020 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną (CIF) zarejestrowaną pod numerem HE272810 i posiadającą licencję nr 158/11 wydaną przez CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission).

Firma działa zgodnie z Dyrektywą w sprawie instrumentów finansowych na rynku (MiFID).

Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma TeleTrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

Aby zmaksymalizować komfort przeglądania naszej strony, TeleTrade wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić swoją zgodę lub przejrzeć naszą deklarację dotyczącą plików cookie tutaj.

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID oraz w wybranych krajach trzecich. TeleTrade nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Treść powyższych analiz jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autora i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Analiza nie spełnia wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy. Przeczytaj nasze pełne oświadczenie.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.55% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.