Kalkulator Swap

Oblicz wartość Swap

Swap to opłata pobierana za utrzymywanie otwartej pozycji przez noc. Odnosi się do różnicy stóp procentowych między dwiema walutami w obrocie i jest określana w zależności od tego, czy Twoja pozycja jest długa, czy krótka. Swapy są obliczane i stosowane w każdą noc handlową.

Swapy potrójne są naliczane w środę, czwartek lub piątek – w zależności od klasy aktywów i/lub instrumentu – w celu rozliczenia weekendu. Po prostu wprowadź parę walutową, którą chcesz handlować, wraz z wielkością transakcji i walutą konta, a następnie kliknij „Oblicz”, aby określić opłatę swap.

Swapy są obliczane w różny sposób w zależności od klas aktywów. Odpowiednie metodologie opisano poniżej.

Forex, CFD na metale, CFD na indeksy, CFD na energie i CFD na towary obliczają swapy według punktów, stosując następujący wzór: Lot x wielkość kontraktu x długie/krótkie punkty x wielkość punktu.

Kontrakty CFD na akcje, kontrakty CFD na ETF i kontrakty CFD na kryptowaluty obliczają swapy według odsetek (przy użyciu bieżącej ceny) według następującego wzoru: Lot x wielkość kontraktu x aktualna cena x długie/krótkie odsetki / 360.

Lot - wolumen MetaTrader Twojej pozycji
Wielkość kontraktu - rzeczywista liczba jednostek aktywów na Twojej pozycji
Aktualna Cena - cena rynkowa instrumentu w momencie rolowania (czas rolowania sesji nocnej, podczas której naliczane są swapy)
Punkty / Odsetki - punkty swapowe / oprocentowanie do obciążenia / uznania za utrzymanie pozycji przez noc
Rozmiar punktu - to liczba cyfr, jakie zasób ma po przecinku

Instrumenty

WYBIERZ WALUTĘ KONTA

ILOŚĆ LOTÓW

SWAP NA POZYCJĘ KRÓTKĄ:

SWAP NA POZYCJĘ DŁUGĄ:

Kalkulatory są dostarczane przez TeleTrade jako narzędzia pomocnicze wyłącznie do celów informacyjnych. Dane do obliczeń pochodzą z serwerów handlowych TeleTrade i mogą pojawić się opóźnienia, zanim pojawią się na stronie internetowej. Ze względu na możliwe opóźnienie podawania i zaokrąglenie wartości wyświetlane wyniki obliczeń mogą odbiegać od rzeczywistych wartości parametrów obowiązujących na rynku

 

 

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, która jest zarejestrowana w Departamencie Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej Spółek Republiki Cypryjskiej jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze rejestracyjnym HE272810 i upoważniona przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ("CySEC") do działania jako licencjonowana Cypryjska Firma Inwestycyjna ("CIF") o numerze licencji 158/11. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd działa zgodnie z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).

Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma Teletrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

Teletrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID. TeleTrade nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

Aby zmaksymalizować komfort przeglądania naszej strony, TeleTrade wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64.58% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze podczas handlu na kontraktach CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 63.37% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Choose your language/location