Licencjonowane usługi finansowe

Usługi inwestycyjne i pozostałe

W ramach nadanych licencji przez CySEC TeleTrade posiada zezwolenia na:

 • Usługi inwestycyjne
  • Przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego lub wielu instrumentów finansowych
  • Realizowanie transakcji w imieniu klientów
  • Zarządzanie portfelem
  • Handel na własny rachunek
  • Doradztwo inwestycyjne
 • Pozostałe usługi
  • Przechowywanie i administrowanie instrumentów finansowych, w tym zarządzanie gotówką i zabezpieczeniami.
  • Udzielanie pożyczek inwestorom w celu umożliwienia przeprowadzenia transakcji na jednym lub większej liczbie instrumentów finansowych, w przypadku gdy firma udzielająca kredytu lub pożyczki uczestniczy w transakcji.
  • Usługi dewizowe, jeżeli są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.
  • Analizy inwestycyjne, analiza finansowa lub inne formy zaleceń dotyczących transakcji na instrumentach finansowych.
 • Instrumenty finansowe

  Powyższe usługi mogą być świadczone zgodnie z licencjami w odniesieniu do następujących instrumentów finansowych:

  • Zbywalne papiery wartościowe.
  • Instrumenty rynku pieniężnego.
  • Jednostki w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.
  • Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swap, kontrakty terminowe typu forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące papierów wartościowych, instrumentów dewizowych, stóp procentowych lub oprocentowania, uprawnień do emisji lub innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków finansowych, które można rozliczać fizycznie lub w środkach pieniężnych.
  • Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swap, kontrakty terminowe typu forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które muszą być rozliczane w środkach pieniężnych lub które mogą być rozliczane w środkach pieniężnych według uznania jednej ze stron, w przypadku innym niż niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenie skutkujące rozwiązaniem kontraktu.
  • Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swapy oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które można rozliczać fizycznie, pod warunkiem że podlegają one obrotowi na rynku regulowanym, MTF lub OTF, z wyjątkiem produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, stanowiących przedmiot obrotu na OTF, które muszą być rozliczane fizycznie.
  • Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swap, kontrakty terminowe typu forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które można rozliczać fizycznie oraz które nie zostały wymienione w inny sposób w pkt 6 niniejszej sekcji i które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych.
  • Instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.
  • Kontrakty finansowe na transakcje różnicowe.
  • Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swapy, kontrakty terminowe typu forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne odnoszące się do stawek klimatycznych, opłat przewozowych lub stóp inflacji lub innych urzędowych danych statystycznych, które muszą być rozliczane w środkach pieniężnych lub można rozliczać w środkach pieniężnych według uznania jednej ze stron w przypadku innym niż niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenia skutkującego rozwiązaniem kontraktu, a także wszelkiego rodzaju inne kontrakty pochodne dotyczące aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz środków niewymienionych gdzie indziej w tej sekcji, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając, między innymi, czy podlegają one obrotowi na rynku regulowanym, OTF lub MTF.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatnościoraz zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez TeleTrade Polska oraz kontaktowanie się ze mną w sprawie:
37 Międzynarodowych nagród
Masz Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

DOŁĄCZ DO NAS

Ostrzeżenie o ryzyku: trading na rynku Forex oraz kontraktów CFD za pomocą dźwigni wiąże się z dużym ryzykiem i może nie być odpowiednim rozwiązaniem dla wszystkich inwestorów. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem straty środków ze względu na wykorzystanie dźwigni finansowej. 70% klientów detalicznych odnotowuje straty, ponieważ do końca nie rozumie zasad działania kontraktów CFD. Powinieneś dokładnie rozumieć, na jakich zasadach działają kontrakty CFD. Przed rozpoczęciem tradingu powinieneś wziąć pod uwagę Twój poziom doświadczenia i swoją sytuację finansową. TeleTrade dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wszelkich niezbędnych informacji i środków ochronnych, natomiast jeżeli poziom ryzyka związany z handlem nadal jest niejasny, proszę zasięgnąć niezależnej porady.

© 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną (CIF) zarejestrowaną pod numerem HE272810 i posiadającą licencję nr 158/11 wydaną przez CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission).

Firma działa zgodnie z Dyrektywą w sprawie instrumentów finansowych na rynku (MiFID).

Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma TeleTrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

Strona TeleTrade korzysta z plików cookies w celu polepszenia nawigacji na stronie. Kontynuując przeglądanie tej strony, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Jeśli nie zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki w dowolnym momencie. Więcej.

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID oraz w wybranych krajach trzecich. TeleTrade nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Choose your language/location