Licencjonowane usługi finansowe

Usługi inwestycyjne i pomocnicze

W celu oferowania następujących usług inwestycyjnych i pomocniczych w odniesieniu do poniższych instrumentów finansowych, TeleTrade jest licencjonowany przez CySEC.

 • Usługi inwestycyjne
  • Receiving and transmitting orders in relation to one or more financial instruments
  • Executing orders on behalf of clients
  • Portfolio management
  • Dealing on own account
  • Investment advice
 • Usługi pomocnicze
  • Safekeeping and administration of financial instruments for the account of clients, including custodianship and related services such as cash/collateral management.
  • Granting credits or loans to an investor to allow him/her to carry out a transaction in one or more financial instruments, where the firm granting the credit or loan is involved in the transaction.
  • Foreign exchange services where these are connected to the provision of investment services.
  • Investment research and financial analysis or other forms of general recommendation relating to transactions in financial instruments.
 • Instrumenty finansowe

  Powyższe usługi mogą być świadczone, a działania mogą być wykonywane w odniesieniu do następujących Instrumentów Finansowych:

  • Zbywalne papiery wartościowe.
  • Instrumenty rynku pieniężnego.
  • Jednostki w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.
  • Opcje, kontrakty futures, swapy, kontrakty terminowe typu forward i wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące papierów wartościowych, walut, stóp procentowych lub rentowności lub inne instrumenty pochodne, wskaźniki finansowe lub środki finansowe, które mogą być rozliczane fizycznie lub w gotówce.
  • Opcje, kontrakty typu futures, kontrakty typu swap, kontrakty terminowe typu forward i wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które muszą być rozliczone w środkach pieniężnych lub mogą być rozliczone w środkach pieniężnych według wyboru jednej ze stron (w przeciwnym razie z powodu niewykonania zobowiązania lub innego zdarzenia).
  • Opcje, kontrakty futures, swapy i wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które mogą zostać fizycznie rozliczone, pod warunkiem, że są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym i / lub MTF.
  • Opcje, kontrakty futures, swapy, kontrakty terminowe typu forward i wszelkie inne kontrakty na instrumenty pochodne dotyczące towarów, które mogą być fizycznie rozliczone, o których nie wspomniano w paragrafie 6 części III i które nie są przeznaczone do celów komercyjnych, które mają cechy innych pochodnych instrumentów finansowych z uwzględnieniem czy między innymi, są rozliczane za pośrednictwem uznanych izb rozliczeniowych lub podlegają regularnym wezwaniom do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.
  • Instrumenty pochodne do przeniesienia ryzyka kredytowego.
  • Umowy finansowe na różnice cenowe.
  • Opcje, kontrakty futures, swapy, kontrakty terminowe na stopę procentową i wszelkie inne kontrakty pochodne odnoszące się do zmiennych klimatycznych, stawek przewozowych, uprawnień do emisji lub stóp inflacji lub innych oficjalnych statystyk ekonomicznych, które muszą być rozliczone w gotówce lub mogą być rozliczone w gotówce według jednego ze strony (inaczej niż z powodu niewykonania zobowiązania lub innego zdarzenia), a także wszelkie inne kontrakty dotyczące instrumentów pochodnych dotyczące aktywów, praw, zobowiązań, indeksów i środków niewymienionych w tej części, które mają cechy innych pochodnych instrumentów finansowych , uwzględniając, czy między innymi są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub MTF, są rozliczane za pośrednictwem uznanych izb rozliczeniowych lub podlegają regularnym wezwaniom do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
Rozumiem i akceptuję Politykę Prywatnościoraz zgadzam się na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska oraz danych teleadresowych w TeleTrade Polska oraz kontaktowanie się ze mną w sprawie:
37 Międzynarodowych nagród
Masz Pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

DOŁĄNCZ DO NAS

Ostrzeżenie o ryzyku: trading na rynku Forex oraz kontraktów CFD za pomocą dźwigni wiąże się z dużym ryzykiem i może nie być odpowiednim rozwiązaniem dla wszystkich inwestorów. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem straty środków ze względu na wykorzystanie dźwigni finansowej. 72% klientów detalicznych odnotowuje straty, ponieważ do końca nie rozumie zasad działania kontraktów CFD. Powinieneś dokładnie rozumieć, na jakich zasadach działają kontrakty CFD. Przed rozpoczęciem tradingu powinieneś wziąć pod uwagę Twój poziom doświadczenia i swoją sytuację finansową. TeleTrade dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wszelkich niezbędnych informacji i środków ochronnych, natomiast jeżeli poziom ryzyka związany z handlem nadal jest niejasny, proszę zasięgnąć niezależnej porady.

© 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd jest Cypryjską Firmą Inwestycyjną (CIF) zarejestrowaną pod numerem HE272810 i posiadającą licencję nr 158/11 wydaną przez CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission).

Firma działa zgodnie z Dyrektywą w sprawie instrumentów finansowych na rynku (MiFID).

Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma TeleTrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

Strona TeleTrade korzysta z plików cookies w celu polepszenia nawigacji na stronie. Kontynuując przeglądanie tej strony, zgadzasz się na wykorzystanie cookies. Jeśli nie zgadzasz się z wykorzystaniem plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki w dowolnym momencie. Więcej.

TeleTrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID oraz w wybranych krajach trzecich. TeleTrade nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Choose your language/location