Koszty i opłaty

Podział kosztów

Kiedy klienci handlują z TeleTrade Europe, wiążą się z pewnymi kosztami. Poniżej możesz zobaczyć podział tych kosztów. TeleTrade Europe obciąża swoich klientów w zależności od rodzaju rachunku.

• Na kontach Standard, NDD i Sharp ECN pobierana jest prowizja zgodnie z wybraną klasyfikacją aktywów.
Na przykład, jeśli DAX 40 jest sprzedawany po cenie 15805,5 EUR i ma nałożoną prowizję 0,007%, jego prowizja wyniesie około 11,06 EUR za 1 MT lota. Ponadto, w zależności od stopnia zmienności rynku, TeleTrade Europe może dodawać lub usuwać marże na spreadach niektórych instrumentów. Dokładne wartości różnią się odpowiednio.

Kluczowe opłaty bezpośrednie według typu konta

Prowizje przypisane do każdego rodzaju rachunku handlowego są podane poniżej:

STANDARD

Zmienny spread od 0,2 pipsa *

0,007% prowizji na Forex, CFD na metale, indeksy, energie, kryptowaluty

0,1% od kontraktów CFD na akcje amerykańskie

NDD

Zmienny spread od 0,2 pipsa *

0,007% prowizji na Forex, CFD na metale, indeksy, energie, kryptowaluty

0,1% od kontraktów CFD na akcje amerykańskie

SHARP ECN

Zmienny spread od 0,2 pipsa *

0,008% prowizji na Forex, CFD na Metale, Indeksy, Energie, kryptowaluty

0,1% od kontraktów CFD na akcje amerykańskie

* 1 pips = 10 punktów MT; Spread zależy od instrumentu – zapoznaj się z Warunkami Handlu, aby poznać rzeczywiste spready.

Dodatkowe opłaty i koszty

• Koszt przewalutowania; Jest to koszt przeliczenia zrealizowanych zysków i strat, a także wszelkich kosztów i opłat związanych z handlem instrumentami denominowanymi w walucie innej niż waluta Twojego rachunku. Na przykład taki koszt dotyczyłby handlu złotem, które jest denominowane w USD na rachunkach w EUR, ale nie dotyczyłby tego samego handlu na rachunkach w USD.

•Swapy (opłaty za rolowanie w nocy); Zapoznaj się z Client Agreement and Order Execution and Best Execution Policy, aby zapoznać się z postanowieniami dotyczącymi swapów; Kalkulator swap dla formuł używanych do obliczania swapów; oraz Warunki Handlowe dla rzeczywistych stawek swap na instrument;

•Opłata za nieaktywność w wysokości 50 EUR (pięćdziesiąt euro) lub równowartość miesięcznie w walucie Rachunku Inwestycyjnego, związana z utrzymaniem, administracją i zarządzaniem zgodnością Rachunku Nieaktywnego; Konto uważa się za nieaktywne, gdy w ciągu ostatnich trzech (3) miesięcy nie dokonano żadnych transakcji; Więcej informacji można znaleźć w Umowie z klientem

 

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez TeleTrade-DJ International Consulting Ltd, która jest zarejestrowana w Departamencie Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej Spółek Republiki Cypryjskiej jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze rejestracyjnym HE272810 i upoważniona przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ("CySEC") do działania jako licencjonowana Cypryjska Firma Inwestycyjna ("CIF") o numerze licencji 158/11. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd działa zgodnie z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID).

Informacje na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie świadczone usługi i podane informacje zostały uzyskane ze źródeł, uważanych za wiarygodne. Firma Teletrade-DJ International Consulting Ltd («TeleTrade») i/lub strony trzecie dostarczają usługi i informacje bez jakichkolwiek gwarancji. Wykorzystując tę informację i usługi, zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach TeleTrade Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby lub jednostki za jakiekolwiek straty lub szkody w całości lub częściowo, spowodowane poleganiem na takich informacjach i usługach.

TeleTrade współpracuje wyłącznie z regulowanymi instytucjami finansowymi w celu zabezpieczenia środków klientów. Zobacz całą listę banków i dostawców usług płatniczych, którym powierzono obsługę funduszy klientów.

Teletrade-DJ International Consulting Ltd świadczy obecnie usługi transgraniczne w obrębie państw EOG (z wyjątkiem Belgii) w ramach systemu paszportowego MiFID. TeleTrade Europe nie świadczy usług mieszkańcom ani obywatelom USA.

Proszę zapoznać się z pełną wersją Warunków Użytkowania.

Aby zmaksymalizować komfort przeglądania naszej strony, TeleTrade Europe wykorzystuje pliki cookie. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 64.58% rachunków inwestorów indywidualnych traci pieniądze podczas handlu na kontraktach CFD z tym dostawcą. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 63.37% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Choose your language/location