Για VIP Πελάτες

Ανάλογα με το μέγεθος της κατάθεσής σας, ο λογαριασμός σας μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μία από τις τρεις VIP καταστάσεις. Εάν έχετε περισσότερους λογαριασμούς, το συνολικό ποσό των κεφαλαίων σε όλους αυτούς τους λογαριασμούς θα ληφθεί υπόψη.

VIP Silverαπό 50,000 στο νόμισμα
του λογαριασμό
Κατά το κλείσιμο του μήνα χρέωσης, η TeleTrade Europe επιστρέφει μέρος των δαπανών για κλειστές συναλλαγές στους πελάτες της. Ποσοστό επιστροφής 10%
 
 
Η εταιρεία επιστρέφει το συσσωρευμένο αρνητικό rollover για τις συναλλαγές που έκλεισαν τον προηγούμενο μήνα.
 

 
 
 
 

 
 
 
 
VIP Goldαπό 100,000 στο νόμισμα του λογαριασμού
Κατά τη διάρκεια του μήνα χρέωσης, η TeleTrade Europe επιστρέφει μέρος των δαπανών για κλειστές συναλλαγές στους πελάτες της. Ποσοστό επιστροφής 13%
 
 
Η εταιρεία επιστρέφει το συσσωρευμένο αρνητικό rollover για τις συναλλαγές που έκλεισαν τον προηγούμενο μήνα.
 
Ειδικά σχεδιασμένη γραμμή εξυπηρέτησης αποκλειστικά για VIP πελάτες (Ξεχωριστός αριθμός τηλεφώνου για VIP πελάτες).
 
Η εταιρεία θα καλύψει τις προμήθειες τραπεζών ή άλλων συστημάτων πληρωμών που προέκυψαν κατά τη μεταφορά κεφαλαίων στον λογαριασμό συναλλαγών σας με τη χορήγηση πίστωσης.
VIP Platinumαπό 500,000 στο νόμισμα του λογαριασμού
Κατά τη διάρκεια του μήνα χρέωσης, η TeleTrade Europe επιστρέφει μέρος των δαπανών για κλειστές συναλλαγές στους πελάτες της. Ποσοστό επιστροφής 15%
Η εταιρεία επιστρέφει το συσσωρευμένο αρνητικό rollover για τις συναλλαγές που έκλεισαν τον προηγούμενο μήνα.
 
Ειδικά σχεδιασμένη γραμμή εξυπηρέτησης αποκλειστικά για VIP πελάτες (Ξεχωριστός αριθμός τηλεφώνου για VIP πελάτες).
Η εταιρεία θα καλύψει τις προμήθειες τραπεζών ή άλλων συστημάτων πληρωμών που προέκυψαν κατά τη μεταφορά κεφαλαίων στον λογαριασμό συναλλαγών σας με τη χορήγηση πίστωσης.

Παρακαλούμε διαβάστε το Όροι & Προϋποθέσεις VIP Υπηρεσιών

Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης είναι διαθέσιμη 24/5 και θα χαρεί να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη σε όλους τους πελάτες.

Επιστροφές εκπτώσεων spread

Κατά τη διάρκεια του μήνα χρέωσης, η TeleTrade Europe επιστρέφει μέρος των δαπανών για κλειστές συναλλαγές στους πελάτες της. Το ποσό της επιστροφής εξαρτάται από την VIP κατάσταση του πελάτη και υπολογίζεται βάσει του ποσού διάθεσης κατά τη λήξη μιας θέσης και της προμήθειας που ο πελάτης πληρώνει για την εκτέλεση των συναλλαγών του. Το μέγιστο ποσό επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 δολάρια ανά παρτίδα. Η επιστροφή θα μεταφερθεί στον λογαριασμό του πελάτη στην αρχή κάθε μήνα πριν από την 5η ημέρα του μήνα, μετά τον μήνα χρέωσης.

Συνθήκες αποπληρωμής:

 • Ο λογαριασμός του πελάτη θα πρέπει να έχει VIP κατάσταση στην αρχή και στο τέλος του μήνα χρέωσης και κατά την ημερομηνία της μεταφοράς χρημάτων.
 • Ο πελάτης δεν θα πρέπει να ανακτήσει τα χρήματά του από το λογαριασμό κατά τη διάρκεια του μήνα χρέωσης.
 • Θα ληφθούν υπόψη στο λογαριασμό μόνο κλειστές λειτουργίες στο FOREX και στα CFD μετάλλων. Οι λειτουργίες πρέπει να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους:
  • η λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 λεπτά (120 δευτερόλεπτα)·
  • η διαφορά μεταξύ των τιμών ανοίγματος και κλεισίματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,05% της τιμής ανοίγματος (αναλογική προς ~ 0,0005 μονάδες για το ζεύγος EUR/USD).

Παράδειγμα υπολογισμού αποπληρωμής για κλειστή θέση:

 • Υποθέστε ότι κατά τη διάρκεια του μήνα χρέωσης ο πελάτης έκλεισε τη θέση EURUSD των 10 lots.
 • Η διασπορά κλεισίματος έφτασε τις 0,6 μονάδες ή $60 για τα 10 lots στο ζευγάρι EURUSD.
 • Η προμήθεια ανοίγματος ήταν $80.

Έτσι, στις αρχές του επόμενου μήνα, ο πελάτης θα πάρει επιστροφή 13% από το ποσό των $140, το οποίο θα αντικατοπτρίζει την έκπτωση των $18,5 στα τέλη συναλλαγής του Πελάτη.

Επιστροφή αρνητικού rollover (Μετακύλιση)

Η TeleTrade Europe αποζημιώνει τους VIP πελάτες της για το 20% του συσσωρευμένου αρνητικού rollover για τις συναλλαγές που έκλεισαν τον προηγούμενο μήνα. Το ποσό αποπληρωμής πιστώνεται στον λογαριασμό trading του πελάτη στις αρχές κάθε μήνα, αλλά όχι αργότερα από την 5η του μήνα που ακολουθεί μετά από το λογιστικό μήνα.

Όροι Πληρωμής Επιστροφής Χρημάτων:

 • Ο υπολογισμός περιλαμβάνει μόνο κλειστές θέσεις που αφορούν FOREX και CFD σε μέταλλα.
 • Στην αρχή και στο τέλος του μήνα, καθώς και κατά την ημερομηνία αποπληρωμής, ο πελάτης πρέπει να κατέχει την VIP κατάσταση.

 

Ζητήστε να σας καλέσουμε
Κατανοώ και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνώ στο ότι το όνομά μου και τα στοιχεία επικοινωνίας μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την TeleTrade Europe για επικοινωνία μαζί μου σχετικά με τις πληροφορίες που έχω επιλέξει.

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την TeleTrade-DJ International Consulting Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE272810 και εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC") να ενεργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με αριθμό άδειας 158/11. Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade Europe δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade Europe συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID. Η TeleTrade Europe δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρεις Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade Europe χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 63.37% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade Europe προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 63.37% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας