MT5 Sharp ECN

Συνθήκες Συναλλαγών για MT5 Sharp ECN

Πριν από το trading, σας συνιστούμε να διαβάσετε τη νομική μας τεκμηρίωση και ‘Εγγραφο Βασικών Πληροφοριών - CFDs σε Μέταλλα

Μέσο Ελάχιστο spread Τρέχον περιθώριο Long swap Short swap Περιθώριο (%) επαγγελματικό περιθώριο %
XAUAUD
Gold vs Australian Dollar
0.000 -540 0.4 5.00 1.00

Gold vs Australian Dollar

Συντομογραφία: XAUAUD

Μέγεθος lot: 100

Αντιστάθμιση: 100,00%

Εκτέλεση: Εκτέλεση αγοράς

Προσφορά Ζήτηση Spread

Προμήθεια: 0.008%

Long swap: -540

Short swap: 0.4

Ιστορικό swaps
Ημερομηνία Long swap Short swap
Χωρίς δεδομένα

Χρονοδιάγραμμα trading (UTC + 2)

Δευτέρα: 01:05-23:55
Τρίτη: 01:05-23:55
Τετάρτη: 01:05-23:55
Πέμπτη: 01:05-23:55
Παρασκευή: 01:05-22:55
Μέσο Ελάχιστο spread Τρέχον περιθώριο Long swap Short swap Περιθώριο (%) επαγγελματικό περιθώριο %
XAUEUR
Gold vs Euro
0.000 -313 0.3 5.00 1.00

Gold vs Euro

Συντομογραφία: XAUEUR

Μέγεθος lot: 100

Αντιστάθμιση: 100,00%

Εκτέλεση: Εκτέλεση αγοράς

Προσφορά Ζήτηση Spread

Προμήθεια: 0.008%

Long swap: -313

Short swap: 0.3

Ιστορικό swaps
Ημερομηνία Long swap Short swap
Χωρίς δεδομένα

Χρονοδιάγραμμα trading (UTC + 2)

Δευτέρα: 01:05-23:55
Τρίτη: 01:05-23:55
Τετάρτη: 01:05-23:55
Πέμπτη: 01:05-23:55
Παρασκευή: 01:05-22:55
Μέσο Ελάχιστο spread Τρέχον περιθώριο Long swap Short swap Περιθώριο (%) επαγγελματικό περιθώριο %
XAUGBP
Gold vs Great Britain Pound
0.015 -36 -12 5.00 1.00

Gold vs Great Britain Pound

Συντομογραφία: XAUGBP

Μέγεθος lot: 100

Αντιστάθμιση: 100,00%

Εκτέλεση: Εκτέλεση αγοράς

Προσφορά Ζήτηση Spread

Προμήθεια: 0.008%

Long swap: -36

Short swap: -12

Ιστορικό swaps
Ημερομηνία Long swap Short swap
Χωρίς δεδομένα

Χρονοδιάγραμμα trading (UTC + 2)

Δευτέρα: 01:05-23:55
Τρίτη: 01:05-23:55
Τετάρτη: 01:05-23:55
Πέμπτη: 01:05-23:55
Παρασκευή: 01:05-22:55
Μέσο Ελάχιστο spread Τρέχον περιθώριο Long swap Short swap Περιθώριο (%) επαγγελματικό περιθώριο %
XAUUSD
Gold vs US Dollar
0.000 -441 0.4 5.00 1.00

Gold vs US Dollar

Συντομογραφία: XAUUSD

Μέγεθος lot: 100

Αντιστάθμιση: 100,00%

Εκτέλεση: Εκτέλεση αγοράς

Προσφορά Ζήτηση Spread

Προμήθεια: 0.008%

Long swap: -441

Short swap: 0.4

Ιστορικό swaps
Ημερομηνία Long swap Short swap
Χωρίς δεδομένα

Χρονοδιάγραμμα trading (UTC + 2)

Δευτέρα: 01:05-23:55
Τρίτη: 01:05-23:55
Τετάρτη: 01:05-23:55
Πέμπτη: 01:05-23:55
Παρασκευή: 01:05-22:55

Σημαντική σημείωση


Στον πίνακα, ανατρέξτε στις ελάχιστες απαιτήσεις περιθωρίου που μπορεί να παρέχονται από την Εταιρεία. Οι απαιτήσεις περιθωρίου για κάθε μέσο / ομάδα μέσων εξαρτώνται από τις μεμονωμένες ρυθμίσεις ενός συγκεκριμένου λογαριασμού διαπραγμάτευσης.


Τα μέσα FOREX έχουν ως υποκείμενο μέσο συναλλαγματική ισοτιμία ή spot FX. Όλες οι άλλες ομάδες χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τα Μέταλλα, οι Δείκτες, οι Ενέργειες, τα Εμπορεύματα, τα ETF και τα Crypto, αναφέρονται σε συμβάσεις διαφοράς (CFD) επί των μέσων αυτών.


Όταν διατηρείτε μια θέση ανοικτή κατά την διάρκεια της νύχτας, σημειώστε ότι η Εταιρεία εφαρμόζει τριπλά swap την Τετάρτη, προκειμένου να αντισταθμιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο.Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα: εφαρμόζονται τριπλά swap για CFDs σε Ενέργειες, CFDs για Εμπορεύματα και CFDs για Δείκτες την Παρασκευή.


Κατά τη διάρκεια του ημερήσιου διαλείμματος (23:59:00 - 00:05:00) διευρύνονται σημαντικά τα spreads λόγω της χαμηλής ρευστότητας. Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση εντολών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.


Η εκκρεμής εντολή μπορεί να τοποθετηθεί σε απόσταση που αντιστοιχεί σε δύο μέσα spreads. Μπορείτε να ανατρέξετε στις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο εκκρεμούς εντολής στο τερματικό συναλλαγών.Παρακαλούμε να σημειωθεί:


Για τα ζεύγη νομισμάτων, το μέγεθος του περιθωρίου εκφράζεται σε pips σύμφωνα με τη μορφή που χρησιμοποιείται συνήθως, δηλαδή το 1 pip σε 5ψήφια τιμή εκφράζεται ως το τέταρτο ψηφίο μετά την υποδιαστολή (0.0001) και σε τριψήφια τιμή είναι το δεύτερο ψηφίο μετά την υποδιαστολή (0,01).


Ο μέγιστος αριθμός ανοικτών θέσεων, ο ελάχιστος αριθμός και η μικρότερη δυνατή αύξηση σε lots, καθώς και το μέγιστο μέγεθος lot ανά συναλλαγή εξαρτώνται από τους μεμονωμένους όρους συναλλαγών σας.


Το τρέχον μέγεθος του spread εμφανίζεται με καθυστέρηση και δεν είναι εγγυημένο από την εταιρεία.


Οι πληροφορίες σχετικά με τα swaps ενημερώνονται καθημερινά στις 23:50 ώρα τερματικού συναλλαγών.


Λόγω τεχνικών χαρακτηριστικών, η προσθήκη των διαφορικών μονάδων (points) ανταλλαγής (swap) αρχίζει στις 23:59:00 (ώρα τερματικού συναλλαγών), επομένως η τελευταία στιγμή της ημέρας ενδέχεται να ληφθεί υπόψη κατά την προσθήκη των διαφορικών μονάδων (points) ανταλλαγής (swap) .


Το μέγεθος των swaps εκφράζεται σε διαφορικές μονάδες σύμφωνα με την ορολογία της πλατφόρμας συναλλαγών, δηλ. Προσδιορίζεται από την ακρίβεια που σχετίζεται με το μέσο. Για παράδειγμα, 1 διαφορική μονάδα για το EURUSD είναι ίση με 0.00001.

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την TeleTrade-DJ International Consulting Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE272810 και εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC") να ενεργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με αριθμό άδειας 158/11. Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade Europe δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade Europe συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID. Η TeleTrade Europe δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρεις Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade Europe χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 63.37% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade Europe προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 63.37% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας