Ενημερώσεις Push στο Τερματικό Κινητών

Βήμα 1

Η επιλογή 'trading alerts' έχει σχεδιαστεί για να ειδοποιεί για σίγουρα γεγονότα στην αγορά Forex. Έχοντας δημιουργήσει ειδοποιήσεις, μπορείτε να απομακρυνθείτε από την οθόνη –το τερματικό θα σας ειδοποιήσει αυτόματα ότι το δοθέν γεγονός έχει συμβεί. Για να έχετε τη δυνατότητα χρήσης αυτής της λειτουργίας, θα πρέπει να εκτελέσετε το τερματικό συναλλαγών και να ανοίξετε το 'Data Window', το οποίο ανοίγει πατώντας στο κουμπί 'Terminal' στο πάνελ Εργαλείων στην πλατφόρμα συναλλαγών.

Βήμα 2

Στη συνέχεια, για να ορίσετε μια πραγματική ειδοποίηση, πρέπει να πάτε το ποντίκι πάνω και να κάνετε δεξί κλικ στο κενό λευκό πεδίο της καρτέλας και, στη συνέχεια, να επιλέξετε το στοιχείο μενού 'Create'.

Βήμα 3

Στο παράθυρο που εμφανίστηκε, μπορείτε να επιλέξετε μία ενέργεια που θέλετε να πραγματοποιήσετε και να κάνετε τις ρυθμίσεις της μελλοντικής ειδοποίησης.

Ας δούμε για ποιο λόγο έχει φτιαχτεί το κάθε πεδίο στο παράθυρο 'Alert Editor'.

Action – μία ενέργεια που γίνεται όταν ένα γεγονός συμβαίνει. Τα παρακάτω μπορούν να λειτουργήσουν ως προϋπόθεση:

Sound – αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου·

File – εκτελέστε ένα εκτελέσιμο αρχείο·

Mail – αποστολή μηνύματος μέσω e-mail·

Notification – αποστολή μίας ειδοποίησης push σε μία κινητή συσκευή. Η αποστολή ειδοποιήσεων push απαιτεί την Ταυτότητα του MetaQuotes για επαλήθευση στις ρυθμίσεις του τερματικού. Η Ταυτότητα του MetaQuotes είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο ανατείθετε σε κάθε κινητό τερματικό κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης σε μία συσκευή. Οι ειδοποιήσεις push είναι αποτελεσματικά μέσα για την ειδοποίηση γεγονότων, τα οποία μεταδίδονται άμεσα στην κινητή σας συσκευή και δε χάνονται. Το μήνυμα πρέπει να εισαχθεί στο πεδίο 'Source'.

Symbol – ένα οικονομικό μέσο, τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται για να ελέγχει η κατάσταση που έχει καθοριστεί. Εάν η παράμετρος "Time=" (ειδοποίηση που ενεργοποιείτε κατά την προκαθορισμένη ώρα) επιλέγεται ως κατάσταση, το σύμβολο δεν έχει σημασία.

Condition – η κατάσταση κατά την οποία η ειδοποίηση ενεργοποιείται. Το ακόλουθο μπορεί να λειτουργήσει ως προϋπόθεση:

Bid> – η τιμή Bid είναι υψηλότερη από την καθορισμένη τιμή. Εάν η τρέχων τιμή Bid ξεπεράσει τη δοθείσα τιμή, η ειδοποίηση θα ενεργοποιηθεί·

BidAsk> – Ask> – η τιμή Ask είναι υψηλότερη από την καθορισμένη τιμή. Εάν η τρέχων τιμή Ask ξεπεράσει τη δοθείσα τιμή, η ειδοποίηση θα ενεργοποιηθεί·

AskTime= – η ώρα είναι ίση με τη δοθείσα τιμή. Μόλις φτάσει η ώρα, η ειδοποίηση θα ενεργοποιηθεί.

Value – η επιβεβαιωμένη αξία της κατάστασης. Εάν η τιμή του μέσου φτάσει την αξία, η ειδοποίηση θα ενεργοποιηθεί.

Source – ανάλογα με τον τύπο της ενέργειας που εκτελείται όταν συμβεί ένα συγκεκριμένο συμβάν, καθορίζεται ένα από τα παρακάτω:

-ένα αρχείο ήχου της μορφής *.wav, *.mp3 ή *.wma.

-ένα εκτελέσιμο αρχείο της μορφής *.exe, *.vbs ή *.bat.

-ένα πρότυπο email. Εάν επιλέξετε 'Email', ένα κλικ στο πεδίο θα ανοίξει ένα παράθυρο για δημιουργία ενός προτύπου email για να σταλθεί στη διεύθυνση που καθορίστηκε στις ρυθμίσεις του τερματικού. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε ένα email με γραπτό μήνυμα στο πεδίο της μορφής "email subject\ email text".

-ένα μήνυμα ενός μηνύματος push. Το μέγιστο μήκος του μηνύματος είναι 255 χαρακτήρες.

Timeout – η χρονική περίοδος κατά την οποία μία ειδοποίηση ενεργοποιείται.

Maximum iterations – ο μέγιστος αριθμός των φορών που η ειδοποίηση επαναλαμβάνει ενεργοποίηση.

Ρυθμίσεις:

Στο τερματικό συναλλαγών 'MetaTrader 4 για Windows', η λειτουργία 'Alerts' επιτρέπει σε κάποιον να στέλνει ειδικές ειδοποιήσεις push στο iPhone ή σε Android smartphone. Αυτό θα σας επιτρέψει να παρακολουθείτε πιο αποτελεσματικά την αγορά και να πραγματοποιείτε συναλλαγές.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για ειδοποιήσεις push, πρέπει να:

Βήμα 1

Στην ενότητα Ρυθμίσεις, πρέπει να επιλέξετε την υποενότητα Μηνύματα.

Βήμα 2

Σε αυτήν την υποενότητα, λάβετε το MetaQuotes ID που απαιτείται για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Push Ειδοποιήσεων.

Βήμα 3

Το επόμενο βήμα είναι να προσαρμόσετε το τερματικό συναλλαγών που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Εκτελέστε το τερματικό συναλλαγών MetaTrader 4 στον υπολογιστή σας, επιλέξτε 'Tools' στη γραμμή μενού και στη συνέχεια 'Tools' στο αναπτυσσόμενο μενού.

Βήμα 4

Στο νέο παράθυρο, επιλέξτε την καρτέλα Notifications.

Βήμα 5

Τικάρετε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή 'Enable Push Notifications'.

Βήμα 6

Καταχωρίστε το ID που λάβατε νωρίτερα στο πεδίο MetaQuotes ID.

Βήμα 7

Στη συνέχεια, πατήστε 'OK'.

Βήμα 8

Αυτό ήταν το τελευταίο βήμα στη διαδικασία της ενεργοποίησης των ειδοποιήσεων push. Τώρα μπορείτε να λαμβάνετε προειδοποιήσεις συναλλαγών που έχετε ορίσει μόνοι σας, όχι μόνο όταν βρίσκεστε σε κοντινή απόσταση από τον υπολογιστή σας, αλλά όπου και αν το θεωρείτε κατάλληλο.

Για να ξεκινήσετε το trading, πρέπει να ανοίξετε έναν πραγματικό λογαριασμό και να καταθέσετε σε αυτόν. Αυτός ο λογαριασμός ονομάζεται επίσης 'πραγματικός λογαριασμός trading': οι συναλλαγές θα εκτελεστούν σε αυτόν τον λογαριασμό για να εξασφαλίσουν τις συναλλαγές σας στην αγορά συναλλάγματος.

Ζητήστε να σας καλέσουμε
Κατανοώ και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνώ στο ότι το όνομά μου και τα στοιχεία επικοινωνίας μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την TeleTrade για επικοινωνία μαζί μου σχετικά με τις πληροφορίες που έχω επιλέξει.

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την TeleTrade-DJ International Consulting Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE272810 και εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC") να ενεργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με αριθμό άδειας 158/11. Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID. Η TeleTrade δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρεις Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 63.37% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 63.37% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας