MetaTrader 4 MultiTerminal Installation Guide for Windows

MetaTrader 4 MultiTerminal Installation Instructions for Windows

Η εικονική εγγραφή της TeleTrade θα σας καθοδηγήσει σε μερικά απλά βήματα που θα σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε με επιτυχία την πλατφόρμα συναλλαγών MetaTrader 4 MultiTerminal στον υπολογιστή σας.

Βήμα 1. Εκτελέστε το αρχείο εγκατάστασης

Για να εγκαταστήσετε την πλατφόρμα MetaTrader 4 MultiTerminal, θα πρέπει να εκτελέσετε το αρχείο εγκατάστασης κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο teletradecy4multisetup.exe.

Βήμα 2. Πρόγραμμα εγκατάστασης - οθόνη υποδοχής

Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα ανοίξει το MetaTrader 4 MultiTerminal TeleTrade EU. Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση, κάντε κλικ στην επιλογή 'Next'.

Βήμα 3. Συμφωνητικό Αδείας

Διαβάστε και αποδεχτείτε την άδεια χρήσης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ‘Next’.

Βήμα 4. Επιλογές Εγκατάστασης

Επιλέξτε το φάκελο εγκατάστασης και κάντε κλικ στην επιλογή ‘Next‘ για να συνεχίσετε.

Βήμα 5. Ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί ‘Finish’.

Βήμα 6. Ξεκινήστε χειροκίνητα το πρόγραμμα

Εάν η επιλογή ‘Run this program after installing’ δεν είναι απενεργοποιημένη, ο MetaTrader 4 θα ξεκινήσει αυτόματα. Σε περίπτωση που η επιλογή αυτή έχει απενεργοποιηθεί πιο πριν, θα πρέπει να εκτελέσετε το πρόγραμμα μέσω του μενού ‘Έναρξη’.

Βήμα 7. Έγκριση λογαριασμού

Κάντε κλικ στην επιλογή ‘New Account’ και εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας.

Βήμα 8. Επιβεβαίωση δεδομένων

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα εμφανίζει σωστά τις πληροφορίες του λογαριασμού σας. Ένα μήνυμα θα εμφανιστεί στο ‘Mailbox’ λέγοντας ότι ο λογαριασμός έχει καταχωρηθεί.

Βήμα 9. Έγκριση του άλλου λογαριασμού

Κάντε κλικ στην επιλογή ‘New Account’ και εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον/τους άλλο/-ους λογαριασμό/-ούς σας.

Βήμα 10. Επιβεβαίωση δεδομένων

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα εμφανίζει σωστά τις πληροφορίες του λογαριασμού σας. Ένα μήνυμα θα εμφανιστεί στο ‘Mailbox’ λέγοντας ότι ο λογαριασμός έχει καταχωρηθεί.

Βήμα 11. Ολοκλήρωση

Τώρα, μπορείτε να διαχειριστείτε πολλούς λογαριασμούς συναλλαγών, χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα συναλλαγών.

Οδηγίες Εγκατάστασης MultiTerminal για Windows

για να δουλέψετε σε δοκιμαστικούς και πραγματικούς λογαριασμούς

teletradecy4multisetup.exe, 48 Mb

Για να ξεκινήσετε το trading, πρέπει να ανοίξετε έναν πραγματικό λογαριασμό και να τον καταθέσετε σε αυτόν. Αυτός ο λογαριασμός ονομάζεται επίσης 'πραγματικός λογαριασμός διαπραγμάτευσης': οι συναλλαγές θα εκτελεστούν σε αυτόν τον λογαριασμό για να εξασφαλίσουν τις συναλλαγές σας στην αγορά συναλλάγματος.

Ζητήστε να σας καλέσουμε
Κατανοώ και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνώ στο ότι το όνομά μου και τα στοιχεία επικοινωνίας μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την TeleTrade για επικοινωνία μαζί μου σχετικά με τις πληροφορίες που έχω επιλέξει.

© 2011-2023 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την TeleTrade-DJ International Consulting Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE272810 και εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC") να ενεργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με αριθμό άδειας 158/11. Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID και σε επιλεγμένες τρίτες χώρες. Η TeleTrade δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρεις Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 64.58% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 64.58% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας