Πως λειτουργεί

Η TeleTrade Invest είναι μια λύση αντιγραφής συναλλαγών που επιτρέπει στους επενδυτές να αντιγράψουν τις συναλλαγές έμπειρων traders. Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαιά τους χωρίς να απαιτείται να είναι σε θέση να λαμβάνουν άμεσα αποφάσεις από μόνοι τους και να εκτελούν μεμονωμένα συναλλαγές trading στην αγορά με μη αυτόματο τρόπο, ενώ οι Traders μπορούν να λαμβάνουν επιπλέον έσοδα με τη μορφή ανταμοιβής προμηθειών για επιτυχημένες συναλλαγές που πραγματοποιούν οι Επενδυτές με βάση την αντιγραφή των συναλλαγών του Trader.

Επενδυτής
Εγγράφεται ως Επενδυτής
Επιλέγει έναν Trader από τις Κατατάξεις
Συνδέει τον Λογαριασμό του/της με τον Λογαριασμό ενός Trader
Δέχεται τα οικονομικά αποτελέσματα σε ποσοστό ανάλογου της απόδοσης παραγωγής του Trader
Trader
Εγγράφεται ως Trader
Εκτελεί συναλλαγές trading χρησιμοποιώντας το δικό του κεφάλαιο (το ποσό στον Λογαριασμό του Trader θα πρέπει να είναι τουλάχιστον $300)
Οι συναλλαγές αντιγράφονται στον αντίστοιχο Λογαριασμό Επενδυτή
 
Δέχεται μία προμήθεια βάση του κέρδος του Επενδυτή
 
 
Ζητήστε να σας καλέσουμε
Κατανοώ και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνώ στο ότι το όνομά μου και τα στοιχεία επικοινωνίας μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την TeleTrade για επικοινωνία μαζί μου σχετικά με τις πληροφορίες που έχω επιλέξει.

Πως ένας Επενδυτής κερδίζει χρήματα;

Ένας Επενδυτής θέτει μία συγκεκριμένη αναλογία της αντιγραφής trading όταν συνδέεται ο λογαριασμός του με τον λογαριασμό ενός Trader. Ο όγκος της συναλλαγής trading στον λογαριασμό του Επενδυτή υπολογίζετε βάση αυτής της αναλογίας, και επίσης της σχέσης μεταξύ του κεφαλαίου του Επενδυτή και του Trader.

Ένταση της συναλλαγής του Επενδυτή = Αναλογία х Κεφάλαιο Επενδυτή Κεφάλαιο Trader x Όγκος της συναλλαγής του Trader

 

*Το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κεφάλαια στο υπόλοιπο του λογαριασμού.

Αλληλεπίδραση Επενδυτή-Trader

Ας πούμε πως ένας Επενδυτής ενδιαφέρεται για το ιστορικό trading και τις στρατηγικές ενός συγκεκριμένου Trader, του οποίου η προμήθεια είναι 10%. Ο Επενδυτής συνδέει τον Λογαριασμό Επενδυτή του που έχει υπόλοιπο λογαριασμού της τάξεως των $10,000 στον αντίστοιχο Λογαριασμό του Trader, και θέτει την αναλογία αντιγραφής trading στο 100%. Ο Trader ανοίγει μία θέση BUY των 0.5 lot σε EUR/USD στην τιμή 1.12 και έχοντας υπόλοιπο λογαριασμού $5000 στον trading λογαριασμό του.

Ο Trader κλείνει τη θέση BUY των 0.5 lot σε EUR/USD στην τιμή 1.13 και κλειδώνει το κέρδος των $500. Σε αυτή την περίπτωση το κέρδος του Επενδυτή είναι $1000. Η προμήθεια του Trader από τα $100 (10% του κέρδους του Επενδυτή) δεσμεύεται στον λογαριασμό διατήρησης, και τότε διανέμεται μεταξύ του Trader και του Επενδυτή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διακανονισμού.

Trader Μετοχικό κεφάλαιο: $5,000 Όγκος: 0.5 lot
Επενδυτής Μετοχικό κεφάλαιο: $10,000 Όγκος: 1 lot
Trader Μετοχικό κεφάλαιο: $5,500 Όγκος: 0.5 lot
Επενδυτής Μετοχικό κεφάλαιο: $11,000 Όγκος: 1 lot
Επενδυτής Κέρδος: + $900
Επενδυτής Μετοχικό κεφάλαιο: $10,900
Προμήθεια Λογαριασμός διατήρησης: + $100

Διακανονισμός των Προμηθειών

Ας υποθέσουμε ότι ένας Επενδυτής και ένας Trader έχουν συνεργαστεί εδώ και αρκετό καιρό, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο Trader εκτέλεσε τόσο κερδοφόρες όσο και ζημιογόνες συναλλαγές trading. Ας δούμε πώς άλλαζαν τα ποσά των κεφαλαίων του Eπενδυτή και του Trader και πώς αυτά τα ποσά είχαν ως αποτέλεσμα αλλαγές στον λογαριασμό διατήρησης της προμήθειας.

  TRADER ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Συν
αλλα
γες
Κεφάλαιο Trader Όγκος, lots Κέρδος/ Απώλειες Κεφάλαιο Επενδυτή Όγκος, lots Κέρδος/ Απώλειες Προμήθεια
επί
του Κέρδους
Υπόλοιπο
Λογαριασμού
Διατήρησης
13 766,75 $
1 5 000,00 $ 0,5 500, $ 10 000,00 $ 1,00 1 000,00 $ 100,00 $ 100,00 $
2 5 500,00 $ 0,3 -300, $ 10 900,00 $ 0,59 -590 $ 0,00 $ 100,00 $
3 5 200,00 $ 0,8 600, $ 10 305,45 $ 1,59 1 189,09 $ 118,91 $ 218,91 $
4 5 800,00 $ 1,0 800, $ 11 375,64 $ 1,96 1 569,05 $ 156,91 $ 375,81 $
5 6 600,00 $ 1,3 1 000, $ 12 787,78 $ 2,52 1 937,54 $ 193,75 $ 569,57 $
6 7 600,00 $ 1,5 -700, $ 14 531,57 $ 2,87 -1 338,43 $ 0,00 $ 569,57 $
7 7 900,00 $ 1,0 -600, $ 13 193,14 $ 1,91 -1 147,23 $ 0,00 $ 569,57 $
8 6 300,00 $ 1,2 1 000, $ 12 045,91 $ 2,29 1 912,05 $ 191,20 $ 760,77 $

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διακανονισμού, τα ίδια κεφάλαια του Επενδυτή ανέρχονται σε $13.766,75 και το ποσό στο λογαριασμό διατήρησης είναι $760,77. Ο υπολογισμός έχει ως εξής:

Η ανταμοιβή του Trader είναι μέρος της προμήθειας που έχει συγκεντρωθεί στο λογαριασμό διατήρησης, η οποία οφείλεται στον Trader και υπολογίζεται με βάση την απόδοση του Trader:

  • το κέρδος από όλες τις συναλλαγές στον Λογαριασμό Επενδυτών: $4.527,53
  • ανταμοιβή του Trader (10%): $452.75

Η επιστροφή προμήθειας σε έναν επενδυτή αποτελεί μέρος των προμηθειών που έχουν συγκεντρωθεί στο λογαριασμό διατήρησης, το οποίο στη συνέχεια επιστρέφεται σε αντίστοιχο Λογαριασμό Επενδυτή:

  • η επιστροφή στον Επενδυτή: $308.02

Το συνολικό αποτέλεσμα του Επενδυτή και του Trader που συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου:

  • μετοχικό κεφάλαιο στο Λογαρισμό Επενδυτή: $14,074.77
  • το κέρδος του Επενδυτή: $4,074.77
  • ανταμοιβή του Trader: $452.75

 

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την TeleTrade-DJ International Consulting Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE272810 και εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC") να ενεργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με αριθμό άδειας 158/11. Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID. Η TeleTrade δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρεις Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 63.37% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 63.37% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας