Forex Webinars

Μάθετε να κάνετε Συναλλαγές με το σωστό τρόπο

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Οι αναλυτές της TeleTrade Europe μοιράζονται τις στρατηγικές trading τους και παρέχουν ζωντανή ανάλυση Forex.

Giancarlo Della Pietà

Ο Giancarlo Della Pietà είναι ενεργός trader από το 2006. Το 2010, έγραψε το βιβλίο 'Trading in Forex - How to trade with technical analysis in the foreign exchange market'. Από το 2012 συνεργάζεται με την TeleTrade Europe ως Επικεφαλής Τεχνικός Αναλυτής και Στρατηγικός Νομισμάτων. Ειδικότερα, είναι υπεύθυνος για την καθημερινή ανάλυση βίντεο, Καθημερινή Ενημέρωση Αγοράς και Εβδομαδιαία Επισκόπηση Αγοράς που βασίζονται σε συνδυασμένες μακροοικονομικές και τεχνικές αναλύσεις. Επιπλέον, παρουσιάζει το πρόγραμμα 'Diretta Live'. Η αγαπημένη του προσέγγιση είναι η τεχνική και η γραφική ανάλυση χρησιμοποιώντας την θεωρία των κυμάτων Elliott.

Εμπειρία Trading: από το 2006

  • Τύπος trader: Πολλαπλές λειτουργίες σε συνδυασμό με τη μελέτη διαγραμμάτων με αντισυμβατικό τρόπο που σχετίζεται με την ανάλυση των αρμονικών μελετών και των θεωριών του Elliott.
  • Διαπραγματεύσιμες Αγορές: Forex, CFD, DAX και βασικοί δείκτες.
  • Νομίσματα: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, EUR/CHF, AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD, EUR/GBP, GBP/JPY, EUR/JPY, EUR/AUD, AUD/JPY, ..EUR/NZD, NZD/JPY, AUD/CAD, EUR/CAD, Χρυσός, Ασήμι, UsOil.
  • Επίπεδο δεξιοτήτων: Expert.
  • Αγαπημένη Προσέγγιση: Τεχνική και γραφική ανάλυση εφαρμόζοντας την θεωρία κυμάτων Elliott.
  • Λογισμικό: ClusterDelta και Motive Wave, Sierra Chart.
  • Δείκτες: Προσωπικοί δείκτες.
  • Αγαπημένη χρονική περίοδος συναλλαγών: 4 ώρες, καθημερινά/εβδομαδιαία.

 

© 2011-2024 Top Markets Solutions Ltd

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την Top Markets Solutions Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE272810 και είναι εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (“CySEC”) να ενεργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (“ΚΕΠΕΥ”) με αριθμό άδειας 158/11. Η Top Markets Solutions Ltd λειτουργεί σύμφωνα με την Οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID).

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο C108 της CySEC, σας ενημερώνουμε ότι το προηγούμενο όνομα της Top Markets Solutions Ltd ήταν TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που κρίνονται αξιόπιστες. Η Top Markets Solutions Ltd ("η Εταιρεία") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η Εταιρεία συνεργάζεται αποκλειστικά με εποπτευόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη φύλαξη των κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρη τη λίστα των τραπεζών και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στους οποίους έχει ανατεθεί ο χειρισμός των κεφαλαίων των πελατών.

Η Εταιρεία παρέχει επί του παρόντος τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, εντός των κρατών του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίων MiFID. Η Εταιρεία δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των Η.Π.Α.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρεις Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών, η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση cookies από εμάς.

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 64.90% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade Europe προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 64.90% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας