Πολιτική απορρήτου

1. Εισαγωγή

 1. Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε και να σέβουμε το απόρρητό σας. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ("Πολιτική") περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε για εσάς.
 2. Λέγοντας προσωπικά δεδομένα, αναφερόμαστε σε δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας ως ατόμου. Τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ηλικία σας, το φύλο σας και μέρος του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας. Οι ανώνυμες πληροφορίες, τις οποίες δεν είμαστε σε θέση να συσχετίσουμε με εσάς, δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα.
 3. Η TeleTrade είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς και θα είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και θα ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τους σκοπούς του διατάγματος που εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου για την εφαρμογή του Πολυμερούς Συμφωνία για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικού Λογαριασμού, η οποία υπογράφηκε από την Κυπριακή Κυβέρνηση στις 29 Οκτωβρίου 2014, με βάση το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς που καταρτίστηκε από τον ΟΟΣΑ («Διάταγμα περί ΗΣΚ»), τη Διοικητική Συνεργασία στον Τομέα Φορολογίας (Amending) Νόμος του 2016 (Nόμος ACFT) και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).
 4. Μπορούμε να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα καθώς και άλλες πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  • Οι ιστοσελίδες μας, συμπεριλαμβανομένων των www.teletrade.eu, my.teletrade.eu, teletrade-dj.it, teletrade-dj.lv/ru, teletrade-dj.cz, teletrade-dj.ro, teletrade-dj.pl, teletrade.hu, teletrade.pt, teletrade-dj.lt, teletrade-dj.gr και οποιεσδήποτε άλλες τοποθεσίες της Teletrade στις οποίες δημοσιεύεται αυτή η Πολιτική (οι "Ιστοσελίδες").
  • Δημιουργία και χρήση του ID Σύνδεσης Πελάτη της Teletrade όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής στο my.teletrade.eu (a “ID Πελάτη”).
  • Δημιουργία και χρήση λογαριασμού trading στην Teletrade (ένας "Λογαριασμός"). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Λογαριασμούς και τον τρόπο δημιουργίας ενός Λογαριασμού, ανατρέξτε στην Νομική Τεκμηρίωση.
  • Η χρήση οποιουδήποτε από τα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υποστήριξης)), τα οποία μπορεί να είναι προσβάσιμα μέσω πλατφόρμας τρίτου μέρους, της εφαρμογής Ιστού ή της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης (μαζί ως "Επικουρικές Υπηρεσίες"). Σε αυτήν την Πολιτική, αναφερόμαστε στους Ιστότοπους, τον ID Σύνδεσης Πελάτη, τον Λογαριασμό και τις Επικουρικές Υπηρεσίες μαζί ως "Υπηρεσίες".
 5. Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Με την εγγραφή ενός Λογαριασμού στην Teletrade και τη χρήση των προϊόντων μας και των Επενδυτικών Υπηρεσιών, η Teletrade είναι νομικά υποχρεωμένη να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών.

Με την αποδοχή αυτής της Πολιτικής, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και άλλη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με και για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική

2. Ποιοι είμαστε

Εμείς ("TeleTrade", "εμείς" και "εμάς") είμαστε:
Teletrade-DJ International Consulting Ltd,
Εσπερίδων 5,
4ος όροφος, Στρόβολος,
Λευκωσία 2001
Κύπρος

Σεβόμαστε τα δικαίωματά σας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε ή συλλέγουμε για εσάς σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική απορρήτου και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3. Πληροφορίες που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς

Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, μπορούμε να συλλέξουμε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

 1. Όταν εγγραφείτε για τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, καταχωρίστε το γενικό σας ενδιαφέρον για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στους ιστοτόπους μας ή καταχωρήστε μια Σελίδα Σύνδεσης Πελάτη, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα "Δεδομένα Πελάτη":
  • Το όνομα και το επώνυμό σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου σας.
 2. Όταν ανοίγετε έναν Λογαριασμό Trading, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής "Δεδομένα Λογαριασμού Trading":
  • Το όνομα και το επώνυμό σας, το φύλο σας, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησής σας, η χώρα υπηκοότητας, η κατοικία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου σας,
  • ID Σύνδεσης Πελάτη, κωδικό πρόσβασης, οικονομικό υπόβαθρο και προηγούμενη εμπειρία συναλλαγών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της δοκιμής καταλληλότητας σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο
  • Ιστορικό απασχόλησης και πληροφορίες για τις πηγές κεφαλαίων που απαιτούνται για την αποδοχή των καταθέσεών σας σύμφωνα με την νομοθεσία AML.
  • Επιπλέον, η δικαιοδοσία/-ες κατοικίας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και, σε σχέση με τον/τους λογαριασμό/-ούς, τον αριθμό λογαριασμού, το υπόλοιπο του λογαριασμού ή την αξία κατά το τέλος του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους την κατάλληλη περίοδο αναφοράς, καθώς και τα τυχόν έσοδα που προκύπτουν από τον/τους λογαριασμό/-ούς που τηρούνται στην TeleTrade συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα διατάγματα CRS, τον νόμο ACFT και το GDPR.
 3. Όταν καταθέτετε κεφάλαια στον λογαριασμό συναλλαγών σας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα "Στοιχεία Πληρωμής" που είναι απαραίτητα για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ εσάς και της TeleTrade και για να επιτρέψουμε την αποτελεσματική συμμόρφωση με τα νόμιμα υποχρεώσεις AML της Teletrade:
  • Ένα μέρος του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας και πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας.
 4. Χρηματοοικονομικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία των εντολών σας σε σχέση με τις Υπηρεσίες της Teletrade με τον σχετικό έμπορο πληρωμών, οι οποίες θα υποβληθούν απευθείας στον έμπορο πληρωμών με ασφαλή πρωτόκολλα. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν το ποσό οποιασδήποτε συναλλαγής πληρωμής, το χρησιμοποιούμενο μέσο πληρωμής, την ημερομηνία και την ώρα, το ποσό πληρωμής, την ημερομηνία λήξης του μέσου πληρωμής, την ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονικού πορτοφολιού, τις πληροφορίες IBAN για τραπεζικές μεταφορές, τη διεύθυνσή σας και άλλα σχετικά στοιχεία συναλλαγών. Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, μπορούμε να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα παρακάτω "Δεδομένα Παρακολούθησης":
  • Πληροφορίες τοποθεσίας που σχετίζονται με τη διεύθυνση IP σας όταν επισκέπτεστε τους Ιστότοπούς μας
  • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό των πληροφοριών σχετικά με το πότε και πώς χρησιμοποιείτε την υπηρεσία και την κίνηση δεδομένων
  • Αρχεία καταγραφής και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στους Ιστότοπούς μας
  • Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεστε τους Ιστότοπους, όπως η διεύθυνση IP και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Για τη συλλογή και επεξεργασία Δεδομένων Παρακολούθησης στους Ιστότοπους χρησιμοποιούμε cookies. Η λειτουργικότητά τους και οι επιλογές σας σχετικά με τη χρήση τους εξηγούνται στην παράγραφο 4 παρακάτω.

4. Cookies

 • Οι Ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies και παρόμοιες τεχνολογίες που συλλέγουν Δεδομένα Παρακολούθησης για να σας διακρίνουν από άλλους χρήστες. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία όταν έχετε πρόσβαση στις Ιστοσελίδες και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.
 • Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο γραμμάτων και αριθμών που ένας ιστότοπος τοποθετεί στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Σας δίνεται η ευκαιρία να συναινείτε στη χρήση cookies ή να τους απορρίψετε καθώς εισέρχεστε στις Ιστοσελίδες μας. Αν έχετε εξαιρεθεί, χρησιμοποιούμε μόνο τα αυστηρά απαραίτητα cookies (όπως περιγράφεται παρακάτω) και αποθηκεύουμε ένα μόνιμο cookie συμμόρφωσης που μας λέει ότι θέλετε να εξαιρεθείτε από τη χρήση άλλων cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, σας συνιστούμε να επισκεφθείτε http://www.allaboutcookies.org/

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στους Ιστότοπους εμπίπτουν στις κατηγορίες που περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι περιγραφές μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε εάν και πώς θέλετε να αλληλεπιδράσετε με τους Ιστότοπούς μας και άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

 • Αυστηρά απαραίτητα cookies.
  Αυτά τα cookie είναι απαραίτητα για να μπορείτε να περιηγηθείτε στους ιστότοπους και να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες. Χωρίς αυτά τα αυστηρά απαραίτητα cookies, οι online υπηρεσίες που παρέχονται από τους Ιστότοπους δεν μπορούν να παρασχεθούν. Επομένως, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση αυτών των cookies. Επιπλέον, η γλώσσα κωδικοποίησης που οι Ιστοτόποι γράφονται χρησιμοποιεί cookies περιόδου λειτουργίας και η χρήση τους δεν μπορεί να αποφευχθεί. Αυτά διαγράφονται κάθε φορά που κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν καμία πληροφορία σχετικά με τον επισκέπτη όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης.
 • Cookies απόδοσης.
  Τα cookie απόδοσης μας συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Ιστότοπων και των λειτουργιών τους. Για παράδειγμα, τα cookie απόδοσης μας συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με ποιες σελίδες στους ιστότοπους επισκέπτονται συχνότερα, ποιες διαφημίσεις προβάλλετε ή αλληλεπιδράτε στους Ιστότοπους ή άλλους ιστότοπους στους οποίους εμφανίζονται οι διαφημίσεις μας και αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος.
 • Analytics cookies.
  Οι Ιστότοποι χρησιμοποιούν το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί "cookies", τα οποία είναι αρχεία κειμένου τοποθετημένα στον υπολογιστή σας, για να μας βοηθήσει να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τους ιστότοπους. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση των ιστότοπων (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP, η Google θα περικόψει/ανωνυμοποιήσει την τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για άλλα μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται από εμάς και συντομεύεται από διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. Εκ μέρους μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση των ιστότοπων από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα ιστότοπου για εμάς και να παράσχει σε εμάς άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που διατηρεί η Google. Οι ιστότοποι ενδέχεται να χρησιμοποιούν άλλα παρόμοια cookie αναλυτικών στοιχείων. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους ιστότοπους. Οι πληροφορίες συλλέγονται ανώνυμα και χρησιμοποιούνται για την αναφορά του αριθμού των επισκεπτών στους ιστότοπους στους οποίους προέρχονται οι επισκέπτες και των σελίδων που επισκέφτηκαν. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από τη Google (cookies και διεύθυνση IP), μεταφορτώντας και εγκαταστήζοντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα https://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Google Analytics Όρους Παροχής Υπηρεσιών & το Απόρρητο). Λάβετε υπόψη ότι στους Ιστότοπους, ο κώδικας Google Analytics συμπληρώνεται από "gat._anonymizeIp();" για να διασφαλιστεί μια ανώνυμη συλλογή διευθύνσεων IP (που ονομάζεται IPmasking). Επίσης, μπορείτε να εμποδίσετε το Google Analytics να συλλέξει αυτά τα δεδομένα εξ ονόματος της Teletrade κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Cookies λειτουργικότητας.
  Τα cookie λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για να θυμούνται τις επιλογές που κάνετε (όπως προτίμηση γλώσσας, τοποθεσία χώρας ή άλλες ρυθμίσεις στο διαδίκτυο) και να συλλέγετε ανώνυμες πληροφορίες.

Εάν επιθυμείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies από εμάς ή από τρίτους, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies. Δεδομένου ότι τα μέσα με τα οποία μπορείτε να κάνετε αυτό, ποικίλλει από πρόγραμμα περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης, επισκεφθείτε το μενού "Βοήθεια" του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες. Λάβετε υπόψη ότι αν επιλέξετε να αρνηθείτε τη χρήση cookies από εμάς, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες των Ιστότοπων και των Υπηρεσιών.

5. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε ή που συλλέγουμε για εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Παροχή υπηρεσιών. Δεδομένα Πελάτη, Δεδομένα Λογαριασμού Συναλλαγών και Δεδομένα Παρακολούθησης μπορούν να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν από εμάς για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς και να εκτελέσουμε την αντίστοιχη Λειτουργική Συμφωνία (π.χ. Συμφωνία Πελάτη, Όροι και Προϋποθέσεις) που αποδεχτήκατε. Τα δεδομένα που συλλέγονται για το σκοπό αυτό θα διατηρούνται μόνο εφόσον είναι αναγκαίο για την παροχή των ζητούμενων Υπηρεσιών.
 2. Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο. Οποιαδήποτε δεδομένα συλλέγονται μπορούν να επεξεργαστούν από εμάς για να εντοπίσουμε, να διερευνήσουμε και να αποτρέψουμε δραστηριότητες που μπορεί να είναι παράνομες, οι οποίες μπορεί να παραβιάζουν τη Λειτουργική Συμφωνία και επίσης να συμμορφώνονται με τις αιτήσεις πληροφοριών των αρμόδιων ρυθμιστικών ή νόμιμων αρχών. Τα δεδομένα αυτά θα διατηρούνται για ελάχιστη διάρκεια 5 ετών μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
 3. Δημιουργία πρόσθετης προώθησης και διαφήμισης:
  • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι εγγεγραμμένη στο ID Εισόδου Πελάτη σας για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας, αν συμφωνείτε με αυτήν την υπηρεσία τη στιγμή που δημιουργείται το αναγνωριστικό σας Σύνδεσης Πελάτη. Επίσης, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για το σκοπό αυτό ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένη στο αναγνωριστικό Σύνδεσης Πελάτη σας support@teletrade.eu δηλώνοντας ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να εξαιρεθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος κάθε e-mail που λαμβάνετε από εμάς.
  • Μπορεί να χρησιμοποιούμε Δεδομένα Παρακολούθησης για την παρακολούθηση, τη βελτίωση ή την τροποποίηση των Υπηρεσιών και των λειτουργιών μας.
  • Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τον αριθμό τηλεφώνου που καταχωρίσατε μαζί μας μέσω εντύπων επικοινωνίας στους δικτυακούς μας τόπους, για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές μας, εάν συμφωνήσατε να λάβετε τέτοιου είδους πληροφορίες κατά την εγγραφή σας μαζί μας. Επίσης, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για το σκοπό αυτό ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που καταχωρίσαμε μαζί μας support@teletrade.euδηλώνοντας ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να εξαιρεθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος κάθε e-mail που λαμβάνετε από εμάς.

6. Κοινή χρήση των πληροφοριών σας

Δεν θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με κανέναν άλλο εκτός εάν στις παρακάτω περιορισμένες περιπτώσεις:

 • Στο βαθμό που απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, από κυβερνητικό/ρυθμιστικό φορέα ή από υπηρεσία επιβολής του νόμου ή από λόγους πρόληψης του εγκλήματος.
 • Για να σας παράσχουμε τις Υπηρεσίες, η Teletrade υποχρεούται νομικά να μεταβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και μπορεί επίσης να ανταλλάσσεται με φορολογικές αρχές σε άλλη χώρα ή σε άλλες χώρες όπου Εσείς, ο Πελάτης μπορεί να είναι φορολογικός κάτοικος σύμφωνα με το διάταγμα CRS και τον Νόμο ACFT.
 • Για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες σύμφωνα με το Νόμο Ν. 87(I)/2017 για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων και τη λειτουργία ρυθμιζόμενων αγορών (νόμος για τις Επενδυτικές υπηρεσίες), η Teletrade υποχρεούται νομικά να υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC"), πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, τα υποκείμενα των οποίων αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές. Τέτοιες πληροφορίες περιλαμβάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, επώνυμο, χώρα υπηκοότητας, ημερομηνία γέννησης και άλλα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας.
 • Όπου είναι απαραίτητο, μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς, η TeleTrade χρησιμοποιεί μια ποικιλία παρόχων υπηρεσιών τρίτων για να μας βοηθήσει να σας παρέχουμε Υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς. Οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“ΕΟΧ”). Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να μας βοηθήσουν: (i) να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή να επαληθεύσουμε τα έγγραφα ταυτότητας σας, (ii) να ελέγξουμε τις πληροφορίες από τις δημόσιες βάσεις δεδομένων, (iii) να διεξαγάγουμε υποβρύχιους ή αστυνομικούς ελέγχους, την πρόληψη απάτης και την εκτίμηση κινδύνου, (iv) τη συντήρηση και τον εντοπισμό σφαλμάτων, ή (v) την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, διαφημίσεων ή πληρωμών. Αυτοί οι πάροχοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες σας για να εκτελέσουν αυτές τις εργασίες εξ ονόματός μας και έχουν συμβατική υποχρέωση να προστατεύουν και να τις χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους αποκαλύφθηκαν και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

7. Παιδιά

Αναγνωρίζουμε πως έχουμε μια ειδική υποχρέωση να προστατεύουμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τα παιδιά. Δεν θα συλλέξουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από οποιοδήποτε παιδί, ούτε θα επεξεργαστούμε τέτοιες πληροφορίες, χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων. Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής, παιδί σημαίνει οποιοδήποτε άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών (ή το ελάχιστο όριο ηλικίας να συναινέσει στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών όταν αυτό είναι διαφορετικό σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο).

8. Ασφάλεια

Η Teletrade έχει εφαρμόσει όλα τα εύλογα τεχνικά, διοικητικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσει την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και όλων των δεδομένων πελατών συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή/και παραγγελιών. Η όλη επικοινωνία δικτύου στο πλαίσιο της ανταλλαγής οικονομικών ή/και προσωπικών πληροφοριών προστατεύεται από τη χρήση κωδικού πρόσβασης και ακολουθείται από κρυπτογράφηση.

Όλες οι πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης είναι αποθηκευμένες σε ασφαλείς διακομιστές και μόνο οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Λαμβάνουμε εύλογες προφυλάξεις για να αποφευχθεί η απώλεια, η κακή χρήση ή η αλλοίωση των προσωπικών σας πληροφοριών. Οι εργαζόμενοι, οι εργολάβοι και οι πράκτορές μας μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγουμε, αλλά η χρήση τους θα περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους σε σχέση με τη διευκόλυνση της χρήσης των Υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι, οι εργολάβοι και οι πράκτορές μας, που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία, οφείλουν να τηρούν εμπιστευτικές πληροφορίες και δεν επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούν για σκοπούς άλλους από εκείνους που αναφέρονται παραπάνω ή για την αντιμετώπιση αιτημάτων που μας υποβάλετε.

9. Ιστοσελίδες και υπηρεσίες τρίτων

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που λειτουργούν και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων λιανικής πώλησης με τους οποίους πραγματοποιείτε συναλλαγή. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η Πολιτική ισχύει μόνο για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των Υπηρεσιών και δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για προσωπικά στοιχεία που τρίτα μέρη ενδέχεται να συλλέγουν, να αποθηκεύουν και να χρησιμοποιούν μέσω των ιστότοπων ή των υπηρεσιών τους. Θα πρέπει πάντα να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

Εάν οδηγηθείτε ή συνδεθείτε στο ID Σύνδεσης Πελάτη σας της TeleTrade μέσω μιας υπηρεσίας τρίτου μέρους (π.χ. Google, Facebook κ.λπ.), ο ιστότοπος υπηρεσιών τρίτου μέρους μπορεί να μας στείλει πληροφορίες, όπως πληροφορίες εγγραφής και προφίλ από την υπηρεσία αυτή. Αυτές οι πληροφορίες ποικίλλουν και ελέγχονται από την εν λόγω υπηρεσία ή ως εξουσιοδοτημένο από εσάς μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου που εφαρμόζετε σε αυτή την υπηρεσία. Αν έχετε επιλέξει να συνδέσετε την προσωπική σελίδα της TeleTrade με μια εφαρμογή τρίτου μέρους, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας και να καταργήσετε την άδεια για την εφαρμογή αλλάζοντας τη ρύθμιση του ID Σύνδεσης Πελάτη (Προσωπική Σελίδα) ανά πάσα στιγμή. Είστε υπεύθυνοι για την έγκαιρη και ασφαλή φύλαξη των προσωπικών σας πληροφοριών με τέτοιες εφαρμογές τρίτων, ώστε να διασφαλίσετε την ακεραιότητα της Σελίδας Σύνδεσης Πελάτη σας της TeleTrade.

10. Τα δικαιώματά σας

Εκτός από το δικαίωμα εξαίρεσης που αναφέρονται στην ενότητα 5.3., μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παράσχουμε αντίγραφα των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς ή πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τέτοιων πληροφοριών.
 • Μπορείτε να μας ζητήσετε να ενημερώσουμε και να διορθώσουμε τυχόν παρωχημένες ή λανθασμένες προσωπικές πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς.
 • Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@teletrade.eu

Σημειώστε ότι αν ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων:

 • Μπορεί να διατηρήσουμε ορισμένες από τις προσωπικές σας πληροφορίες ως απαραίτητες για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, όπως η ανίχνευση και πρόληψη της απάτης και η βελτίωση της ασφάλειας.
 • Μπορεί να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Λάβετε υπόψη ότι από νομική άποψη είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε εσάς και οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για περίοδο έως και 7 ετών μετά το κλείσιμο του λογαριασμού.
 • Μερικά αντίγραφα των πληροφοριών σας (π.χ. αρχεία καταγραφής) ενδέχεται να παραμείνουν στη βάση δεδομένων μας, αλλά να αποσυνδεθούν από τα προσωπικά αναγνωριστικά.
 • Επειδή διατηρούμε μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων μας από τυχαία ή κακόβουλη απώλεια και καταστροφή, τα εναπομείναντα αντίγραφα των προσωπικών σας πληροφοριών ενδέχεται να μην αφαιρεθούν από τα εφεδρικά μας συστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Όπου έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών από την Teletrade, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας μια ανακοίνωση σε μας καθορίζοντας την ακριβή συγκατάθεση που αποσύρετε. Λάβετε υπόψη ότι η απόσυρση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων επεξεργασίας βάσει αυτής της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της. Επιπλέον, σε ορισμένες νομοθεσίες, ο εφαρμοστέος νόμος μπορεί να σας δώσει το δικαίωμα να περιορίσετε τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, ιδίως όταν (i) αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας στοιχείων· (ii) η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων· (iii) δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας στοιχεία για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτείτε τις πληροφορίες για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Υπηρεσία Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων εάν αισθάνεστε ότι η Teletrade δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματά σας για επίλυση ενός προβλήματος. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους εδώ: http://www.dataprotection.gov.cy/

11. Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική

Μπορεί να αλλάζουμε αυτή την Πολιτική από καιρό σε καιρό για διάφορους λόγους, όπως αλλαγές που αντικατοπτρίζονται σε νόμους και κανονισμούς, αλλαγές στις πρακτικές του κλάδου και τεχνολογικές εξελίξεις. Σε περίπτωση που έχετε καταχωρημένο ID Σύνδεσης Πελάτη, θα ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές αυτής της Πολιτικής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το ID Σύνδεσης Πελάτη σας. Η τελευταία έκδοση αυτής της Πολιτικής θα είναι πάντα διαθέσιμη στους Ιστότοπους. Κάθε νέα έκδοση αυτής της Πολιτικής θα τεθεί σε ισχύ (i) αμέσως μετά την ημερομηνία παραλαβής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης όπου οι αλλαγές αυτής της Πολιτικής σχετίζονται με μη υλικές αλλαγές που δεν μειώνουν τα δικαιώματά σας· ή (ii) το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου οι αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική ενδέχεται να μειώσουν τα δικαιώματά σας· ή (iii) σε περίπτωση που δεν έχετε καταχωρισμένο ID Σύνδεσης Πελάτη, τη στιγμή που θα μεταφορτωθούν στους Ιστότοπούς μας.

12. Ερωτήματα

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, στείλτε μας e-mail στο (support@teletrade.eu) or call us (+357 22 51 44 42).

 

37 Διεθνή βραβεία
Έχετε μία ερώτηση;

Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα της εμπειρίας σας στο trading, παρέχοντας 24/5 πολύγλωσση εξυπηρέτηση πελατών.

Ακολουθήστε μας

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 67% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

© 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd έχει καταχωρηθεί ως Κυπριακή Επενδυτική Εταιρεία (CIF) με αριθμό καταχώρησης HE272810 και έχει αδειοδοτηθεί από τις Ασφάλειες Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό άδειας 158/11.

Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.of banks and payment service providers entrusted with handling of client funds.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρης Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Εάν διαφωνείτε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πλοήγησής σας. Διαβάστε περισσότερα.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Εάν διαφωνείτε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πλοήγησής σας. Διαβάστε περισσότερα. Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID και σε επιλεγμένες τρίτες χώρες. Η TeleTrade δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας