Ανακοινώσεις MiFID II

Βέλτιστη Εκτέλεση & Διαφάνεια Κόστους

Η TeleTrade Europe δεσμεύεται στην ποιότητα και τη διαφάνεια εκτέλεσης για τους πελάτες της. Σύμφωνα με την Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης, οι κύριοι παράγοντες εκτέλεσης που επηρεάζουν την ποιότητα της υπηρεσίας μας είναι η τιμή και η πιθανότητα εκτέλεσης των εντολών του πελάτη. Η TeleTrade Europe γνωστοποιεί την ποιοτική βαθμολογία εκτέλεσης για τους παραπάνω παράγοντες σε τριμηνιαία βάση, για όλους τους τύπους λογαριασμών. Στα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται όλες οι έγκυρες εντολές αγοράς και εκκρεμής/οριακές εντολές που έχουν ληφθεί μέσω της πλατφόρμας MetaTrade, εξαιρουμένων των εντολών του trader που έχουν ληφθεί λεκτικά ή γραπτώς.

 • EXECUTION SCORECARD Q2 2022
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός Sharp ECN Account
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 100% 100% 100%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE n/a n/a n/a
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 53.54% 66.20% 20.45%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0.08% 0.06% 0.05%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 100% 100% 99%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q1 2022
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός Sharp ECN Account
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 100% 100% 100%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE n/a n/a n/a
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 56.79% 66.32% 45.89%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0.06% 0.07% 0.04%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 100% 100% 94%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q4 2021
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός Sharp ECN Account
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 100% 100% 100%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE n/a n/a n/a
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 63.66% 65.70% 35.71%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0.06% 0.07% 0.07%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 100% 100% 72%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q3 2021
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός Sharp ECN Account
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 100% 100% 100%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE n/a n/a n/a
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 48.59% 48.88% 41.23%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0.10% 0.11% 0.02%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 100% 100% 73%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q2 2021
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός Sharp ECN Account
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 100% 100% 100%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE n/a n/a n/a
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 49.51% 34.20% 40.61%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0.35% 0.05% 0.01%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 100% 100% 73%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q1 2021
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 100% 100%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE n/a n/a
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 60.44% 49.94%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0.05% 0.07%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 100% 100%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q4 2020
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 100% 100%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE n/a n/a
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 62.46% 54.88%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0.08% 0.05%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 100% 100%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q3 2020
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 100% 100%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE N/A N/A
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 54.92% 57.78%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0.03 0.03%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 100% 100%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q2 2020
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 100% 100%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE N/A N/A
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 52.79% 49.56
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0,02% 0,02%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 100% 100%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q1 2020
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 100% 100%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE n/a n/a
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 54.12% 51.20%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0.03% 0.03%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 100% 100%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q4 2019
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 100% 100%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE N/A N/A
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 44,99 55,86%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0,02% 0,02%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 100% 100%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q3 2019
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 77,47% 100%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE 60,67% N/A
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 72,01% 51,06%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0,01% 0,026
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 100% 100%

 

 • SCORECARD ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Q2 2019
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 82.19% 100%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE 69.13% N/A
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 52.12% 52.12%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0.008% 0.016%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 100% 100%

 

 • SCORECARD ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Q1 2019
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 70,64% 99%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE 55,18% n/a
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 66,24% 51%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0,019% 0.007%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 99,97% 100%

 

 • SCORECARD ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Q4 2018
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 88.10% 99%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE 81.52% n/a
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 54% 52%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0.010% 0.009%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 83% 75%

 

 • SCORECARD ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Q3 2018
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 98.25% 99%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE 96.59% n/a
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 53% 54%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0.014% 0.013%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 83% 75%

 

 • SCORECARD ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Q2 2018
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 96% 99%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE 95% n/a
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 54% 51%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0.011% 0.011%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 81% 70%

 

 • SCORECARD ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Q1 2018
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 94% 99%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE 91% n/a
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 51% 55%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0.013% 0.016%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 81% 86%

 

 • SCORECARD ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Q4 2017
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ 90% 99%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE 85% 100%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 54% 57%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0.014% 0.013%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 85% 93%

 

Η TeleTrade Europe προσπαθεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα συναλλαγής. Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν τους πελάτες να επιλέξουν τον καταλληλότερο τύπο λογαριασμού για τις ανάγκες τους και να σχεδιάσουν ανάλογα τις επενδύσεις τους. Οι πληροφορίες σχετικά με τη διαφάνεια κόστους που ακολουθούν δείχνουν τον μέσο αντίκτυπο του κόστους συναλλαγής ανά πλασματικό δοσολογικό όγκο 1000 USD για το τελευταίο τρίμηνο.

Τα έξοδα συναλλαγών επηρεάζουν την καθαρή κερδοφορία ενός λογαριασμού πελάτη. Ο πελάτης πρέπει να λάβει υπόψη αυτά τα έξοδα. Για παράδειγμα, για έναν Standard Λογαριασμό, η καθαρή κερδοφορία μιας συναλλαγής λογικά αναμένεται να είναι, κατά μέσο όρο, περίπου 3% χαμηλότερη σε σχέση με την ακαθάριστη κερδοφορία.

Το swap εξαρτάται από τη χρονική στιγμή που ανοίχτηκε μια θέση. Για συναλλαγές εντός ημερών το κόστος της επένδυσης θα μειωθεί, κατά μέσο όρο, από 3% σε 2,6% για τον Standard Λογαριασμό και από 2,9% σε 2,3% για τον NDD Λογαριασμό.

Το κόστος συναλλαγών ενδέχεται να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τα συγκεκριμένα μέσα που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Για παράδειγμα, η διασπορά για ζεύγη εξωτικών/μη κύριων νομισμάτων μπορεί να είναι πολύ υψηλότερα από εκείνα των κύριων νομισμάτων. Για πληροφορίες σχετικά με τη Διασπορά και τα Swaps του κάθε μέσου που προσφέρεται για τον κάθε τύπο λογαριασμού, παρακαλούμε ανατρέξτε στις συνθήκες διαπραγμάτευσης στο https://www.teletrade.eu/el/trade/condition-mt4/forex, https://www.teletrade.eu/el/trade/condition-ndd-mt4/forex, https://www.teletrade.eu/el/trade/condition-mt5/forex.

 • Cost Transparency Q2 2022
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά 0.14 0.13 0
  Swap 0.12 0.09 0
  Μέγεθος Προμηθειών 0.07 0.07 0.08
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading 0.33 0.29 0.08
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.033% 0.029% 0.008%

 

 • Cost Transparency Q1 2022
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά 0.1 0.12 0
  Swap 0.07 0.06 0.04
  Μέγεθος Προμηθειών 0.06 0.07 0.08
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading 0.23 0.25 0.12
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.023% 0.025% 0.012%

 

 • Cost Transparency Q4 2021
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά 0.24 0.15 0
  Swap 0.13 0.06 0.05
  Μέγεθος Προμηθειών 0.02 0.07 0.08
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading 0.39 0.28 0.13
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.039% 0.028% 0.013%

 

 • Cost Transparency Q3 2021
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά 0.26 0.17 0
  Swap 0.13 0.08 0.01
  Μέγεθος Προμηθειών 0.00 0.06 0.07
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading 0.39 0.31 0.08
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.039% 0.031% 0.008%

 

 • Cost Transparency Q2 2021
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά 0.29 0.13 0
  Swap 0.12 0.07 0.01
  Μέγεθος Προμηθειών 0.01 0.05 0.07
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading 0.42 0.25 0.08
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.042% 0.025% 0.008%

 

 • Cost Transparency Q1 2021
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά 0.22 0.16 0
  Swap 0.04 0.12 0.03
  Μέγεθος Προμηθειών 0 0.07 0.07
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading 0.26 0.35 0.1
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.026% 0.035% 0.010%

 

 • Cost Transparency Q4 2020
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά 0.25 0.18 0
  Swap 0.02 0.1 0.01
  Μέγεθος Προμηθειών 0 0.08 0.07
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading 0.27 0.36 0.08
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.027% 0.036% 0.008%

 

 • Cost Transparency Q3 2020
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά 0.26 0.14 0
  Swap 0.03 0.09 0.02
  Μέγεθος Προμηθειών 0 0.1 0.07
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading 0.29 0.33 0.09
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.029% 0.033% 0.009%

 

 • Cost Transparency Q2 2020
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά 0.33 0.21 0
  Swap 0.04 0.03 0.01
  Μέγεθος Προμηθειών 0 0.13 0.07
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading 0.37 0.37 0.08
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.03% 0.03% 0.01%

 

 • Cost Transparency Q1 2020
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά $0.34 $0.23 0
  Swap $0.06 $0.03 0
  Μέγεθος Προμηθειών 0 $0.06 $0.07
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading $0.4 $0.32 $0.07
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.04% 0.03% 0.01%

 

 • Cost Transparency Q4 2019
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά $0,25 $0,20 $0,02
  Swap $0,04 $0,04 0
  Μέγεθος Προμηθειών 0 $0,06 $0,07
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading $0,29 $0,30 $0,09
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.03% 0.03% 0.01%

 

 • Cost Transparency Q3 2019
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά $0,24 $0,20 $0,08
  Swap $0,08 $0,04 $0,01
  Μέγεθος Προμηθειών 0 $0,08 $0,07
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading $0,32 $0,32 $0,16
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0,03% 0,03% 0,02%

 

 • Διαφάνεια Κόστους Q2 2019
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά $0.19 $0.16 $0.05
  Swap $0.07 $0.10 $0.08
  Μέγεθος Προμηθειών 0 $0.06 $0.07
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading $0.26 $0.34 $0.20
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.026% 0.034% 0.02%

 

 • Διαφάνεια Κόστους Q1 2019
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά $0.19 $0.12 $0.05
  Swap $0.06 $0.06 $0.01
  Μέγεθος Προμηθειών 0 $0.06 $0.08
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading $0.25 $0.24 $0.14
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.025% 0.024% 0.014%

 

 • Διαφάνεια Κόστους Q4 2018
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά $0.18 $0.13 $0.06
  Swap $0.03 $0.06 $0.02
  Μέγεθος Προμηθειών n/a $0.06 $0.07
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading $0.21 $0.25 $0.15
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.021% 0.025% 0.015%

 

 • Διαφάνεια Κόστους Q3 2018
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά $0.20 $0.14 $0.25
  Swap $0.07 $0.05 $0.01
  Μέγεθος Προμηθειών n/a $0.05 $0.07
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading $0.27 $0.24 $0.33
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.027% 0.024% 0.033%

 

 • Διαφάνεια Κόστους Q2 2018
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά $0.17 $0.10 $0.38
  Swap $0.02 $0.08 $0.02
  Μέγεθος Προμηθειών n/a $0.06 $0.07
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading $0.19 $0.24 $0.47
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.019 0.024 0.047

 

 • Διαφάνεια Κόστους Q1 2018
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός ECN Account
  Διασπορά $0.23 $0.10 $0.04
  Swap $0.04 $0.06 $0.10
  Μέγεθος Προμηθειών n/a $0.06 $0.06
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading $0.27 $0.22 $0.20
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.027% 0.022% 0.02%

 

 • Διαφάνεια Κόστους Q4 2017
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός
  Διασπορά $0.26 $0.18
  Swap $0.04 $0.05
  Μέγεθος Προμηθειών n/a $0.06
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 της έντασης trading $0.30 $0.29
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 0.03% 0.029%

 

Ποιότητα Εκτέλεσης Συναλλαγών

Σύμφωνα με τον Νόμο 87(Ι)/2017 και τον Κανονισμό 2017/575 της ΕΕ, η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιοποιεί σε τριμηνιαία βάση, για κάθε χρηματοοικονομικό μέσο, την ποιότητα εκτέλεσης (RTS27) ανά ημέρα. Οι πληροφορίες αυτές θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της Εταιρείας και θα είναι διαθέσιμες στο κοινό για ελάχιστη περίοδο δύο ετών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες για τους πέντε κορυφαίους τόπους εκτέλεσης και brokers

Σύμφωνα με το Νόμο 87(Ι)/2017 και τον Κανονισμό 2017/576 της ΕΕ, η Εταιρεία υποχρεούται να δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση, για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, τους πέντε πρώτους τόπους εκτέλεσης από πλευράς όγκου συναλλαγών, εντολές πελατών κατά το προηγούμενο έτος και πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα εκτέλεσης που αποκτήθηκε (RTS28). Παρόμοιες πληροφορίες θα αναφέρονται σε σχέση με τις πέντε μεγαλύτερες επιχειρήσεις επενδύσεων (π.χ. brokers) στις οποίες η Εταιρεία διαβίβασε ή έβαλε εντολές πελατών για εκτέλεση κατά το προηγούμενο έτος. Οι πληροφορίες αυτές θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο της Εταιρείας και θα είναι διαθέσιμες στο κοινό για ελάχιστη περίοδο δύο ετών.

Πειθαρχία Αγοράς και Αναφορές Αποκάλυψης του Πυλώνα III

Η TeleTrade Europe δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις για τον πυλώνα 3 σύμφωνα με το έβδομο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 («γνωστοποιήσεις του πυλώνα ΙΙΙ»), με στόχο την ενθάρρυνση της πειθαρχίας της αγοράς, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες στην αγορά να αξιολογούν βασικές πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις κινδύνου και διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνων της Εταιρείας. Ο πυλώνας 3 παρέχει γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τους υποκείμενους ελέγχους διαχείρισης κινδύνου και κεφαλαιακή θέση και αποτελεί μέρος του αναθεωρημένου κανονιστικού κεφαλαιακού πλαισίου σε ολόκληρη την Ευρώπη που διέπει το ύψος και τη φύση των επενδύσεων κεφαλαίου που πρέπει να διατηρούν οι επιχειρήσεις.

Ζητήστε να σας καλέσουμε
Κατανοώ και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνώ στο ότι το όνομά μου και τα στοιχεία επικοινωνίας μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την TeleTrade Europe για επικοινωνία μαζί μου σχετικά με τις πληροφορίες που έχω επιλέξει.

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την TeleTrade-DJ International Consulting Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE272810 και εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC") να ενεργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με αριθμό άδειας 158/11. Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade Europe δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade Europe συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID. Η TeleTrade Europe δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρεις Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade Europe χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 63.37% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade Europe προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 63.37% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας