• Αρχική
 • Εταιρεία
 • Ανακοινώσεις MiFID II

Ανακοινώσεις MiFID II

Βέλτιστη Εκτέλεση & Διαφάνεια Κόστους

Η TeleTrade δεσμεύεται στην ποιότητα και τη διαφάνεια εκτέλεσης για τους πελάτες της. Σύμφωνα με την Πολιτική Καλύτερης Εκτέλεσης, οι κύριοι παράγοντες εκτέλεσης που επηρεάζουν την ποιότητα της υπηρεσίας μας είναι η τιμή και η πιθανότητα εκτέλεσης των εντολών του πελάτη. Η TeleTrade γνωστοποιεί την ποιοτική βαθμολογία εκτέλεσης για τους παραπάνω παράγοντες σε τριμηνιαία βάση, για όλους τους τύπους λογαριασμών. Στα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται όλες οι έγκυρες εντολές αγοράς και εκκρεμούς/οριακές εντολές που έχουν ληφθεί μέσω της πλατφόρμας MetaTrade, εξαιρουμένων των εντολών του trader που έχουν ληφθεί φωνητικά ή γραπτώς.

 • EXECUTION SCORECARD Q4 2017
    Standard Account NDD Account
  PROCENT ZLECEŃ WYKONANYCH PRAWIDŁOWO 90% 99%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ REQUOTE 85% 100%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 54% 57%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΗΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 0.014% 0.013%
  ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ «AT OR BETTER» 85% 93%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q1 2018
    Standard Account NDD Account
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED 94% 99%
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE 91% n/a
  PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 51% 55%
  PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS 0.013% 0.016%
  PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 81% 86%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q2 2018
    Standard Account NDD Account
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED 96% 99%
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE 95% n/a
  PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 54% 51%
  PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS 0.011% 0.011%
  PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 81% 70%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q3 2018
    Standard Account NDD Account
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED 98.25% 99%
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE 96.59% n/a
  PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 53% 54%
  PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS 0.014% 0.013%
  PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 83% 75%

 

 • EXECUTION SCORECARD Q4 2018
    Standard Account NDD Account
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS SUCCESSFULLY EXECUTED 88.10% 99%
  PERCENTAGE OF MARKET ORDERS FILLED WITHOUT REQUOTE 81.52% n/a
  PERCENTAGE OF TRIGGERED PENDING ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 54% 52%
  PERCENTAGE AVERAGE PRICE SLIPPAGE FOR PENDING ORDERS 0.010% 0.009%
  PERCENTAGE OF TRIGGERED LIMIT ORDERS FILLED «AT OR BETTER» 83% 75%

Η TeleTrade προσπαθεί επίσης να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το κόστος συναλλαγών που είναι απαραίτητο για τους πελάτες να επιλέγουν τον καταλληλότερο τύπο λογαριασμού για τις ανάγκες τους και να σχεδιάσουν ανάλογα τις επενδύσεις τους. Οι πληροφορίες σχετικά με τη διαφάνεια κόστους που ακολουθούν δείχνουν τον μέσο αντίκτυπο του κόστους συναλλαγής ανά ονομαστικό όγκο συναλλαγών USD 1000 για το πιο πρόσφατο τρίμηνο. Αυτά τα κόστη συναλλαγών επηρεάζουν την καθαρή κερδοφορία ενός λογαριασμού πελάτη, οπότε ο πελάτης πρέπει να σχεδιάσει ότι, για παράδειγμα, για ένα Standard Λογαριασμό, η καθαρή κερδοφορία μιας συναλλαγής λογικά αναμένεται να είναι περίπου 3% χαμηλότερη σε σχέση με την ακαθάριστη κερδοφορία. Σημειώστε ότι το στοιχείο ανταλλαγής εξαρτάται από το χρόνο που κατέχει μια θέση, επομένως για συναλλαγές εντός ημερών το ποσοστό εμπόδισης θα μειωθεί από 3% σε 2,6% κατά μέσο όρο για τον Standard Λογαριασμό και από 2,9% σε 2,3% για τον NDD Λογαριασμό.

 • Διαφάνεια Κόστους Q4 2017
    Standard Λογαριασμός NDD Λογαριασμός
  Διασπορά $0.26 $0.18
  Swap $0.04 $0.05
  Μέγεθος Προμηθειών n/a $0.06
  Συνολικό κόστος ανά USD 1000 μέγεθος trading $0.30 $0.29
  Ισορροπημένη ακαθάριστη απόδοση μιας συναλλαγής 3% 2,9%

 

 • Cost Transparency Q1 2018
    Standard Account NDD Account ECN Account
  Spread $0.23 $0.10 $0.04
  Swap $0.04 $0.06 $0.10
  Volume Commissions n/a $0.06 $0.06
  Total costs per USD 1000 of trading volume $0.27 $0.22 $0.20
  Break-even gross return on a transaction 2.7% 2.2% 2%

 

 • Cost Transparency Q2 2018
    Standard Account NDD Account ECN Account
  Spread $0.17 $0.10 $0.38
  Swap $0.02 $0.08 $0.02
  Volume Commissions n/a $0.06 $0.07
  Total costs per USD 1000 of trading volume $0.19 $0.24 $0.47
  Break-even gross return on a transaction 1.9% 2.4% 4.7%

 

 • Cost Transparency Q3 2018
    Standard Account NDD Account ECN Account
  Spread $0.20 $0.14 $0.25
  Swap $0.07 $0.05 $0.01
  Volume Commissions n/a $0.05 $0.07
  Total costs per USD 1000 of trading volume $0.27 $0.24 $0.33
  Break-even gross return on a transaction 2.7% 2.4% 3.3%

 

 • Cost Transparency Q4 2018
    Standard Account NDD Account ECN Account
  Spread $0.18 $0.13 $0.06
  Swap $0.03 $0.06 $0.02
  Volume Commissions n/a $0.06 $0.07
  Total costs per USD 1000 of trading volume $0.21 $0.25 $0.15
  Break-even gross return on a transaction 2.1% 2.5% 1.5%

Quality of Execution of Transactions

In accordance with the Law 87(I)/2017 and EU Regulation 2017/565, the Company is required to make public on an quarterly basis, for each financial instruments, per day, the execution quality achieved (RTS27). Such information will be published on the Company's website, and will be available in the public domain for a minimum period of two years.

 

 

 

 

 

 

 

 

Information on the top five execution venues and brokers

In accordance with the Law 87(I)/2017 and EU Regulation 2017/565, the Company is required to make public on an annual basis, for each class of financial instruments, the top five execution venues in terms of trading volumes where it executed client orders in the preceding year and information on the quality of execution obtained (RTS28). Similar information will be reported with respect to the top five investment firms (e.g. brokers) where the Company transmitted or placed client orders for execution in the preceding year. Such information will be published on the Company's website, and will be available in the public domain for a minimum period of two years

 

Αναφορές Πειθαρχίας και Αποκάλυψης Αγοράς του Πυλώνα III

Η TeleTrade δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις του 3ου Πυλώνα σύμφωνα με το Μέρος Οκτώ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 ('γνωστοποιήσεις του Πυλώνα ΙΙΙ'), με στόχο την ενθάρρυνση της πειθαρχίας της αγοράς επιτρέποντας στους συμμετέχοντες στην αγορά να αξιολογούν βασικές πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις κινδύνου και διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου της Εταιρείας. Ο Πυλώνας 3 παρέχει γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τους υποκείμενους ελέγχους διαχείρισης κινδύνου και κεφαλαιακή θέση και αποτελεί μέρος του αναθεωρημένου ρυθμιστικού κεφαλαιακού πλαισίου σε ολόκληρη την Ευρώπη που διέπει το ύψος και τη φύση των επιχειρήσεων επενδύσεων κεφαλαίου που πρέπει να διατηρούν

 

Ζητήστε να σας καλέσουμε
Κατανοώ και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνώ ότι το όνομά μου και τα στοιχεία επικοινωνίας μου προς επεξεργασία από την TeleTrade και να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία μαζί μου σχετικά:
37 Διεθνή βραβεία
Έχετε μία ερώτηση;

Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα της εμπειρίας σας στο trading, παρέχοντας 24/5 πολύγλωσση εξυπηρέτηση πελατών.

Ακολουθήστε μας

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 70% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

© 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd έχει καταχωρηθεί ως Κυπριακή Επενδυτική Εταιρεία (CIF) με αριθμό καταχώρησης HE272810 και έχει αδειοδοτηθεί από τις Ασφάλειες Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό άδειας 158/11.

Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.of banks and payment service providers entrusted with handling of client funds.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρης Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Εάν διαφωνείτε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πλοήγησής σας. Διαβάστε περισσότερα.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Εάν διαφωνείτε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πλοήγησής σας. Διαβάστε περισσότερα. Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID και σε επιλεγμένες τρίτες χώρες. Η TeleTrade δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.