Αποποίηση ευθυνών

Όλο το δημοσιευμένο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, των εισαγωγικών και των γραφημάτων, προορίζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, δεδομένου ότι η TeleTrade παρέχει μια υπηρεσία εκτέλεσης μόνο. Όλες οι ιδέες trading είναι αποκλειστικά γενικού διαφημιστικού ή/και ενημερωτικού ή/και εκπαιδευτικού χαρακτήρα και δεν συνιστούν και δεν πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν ούτε επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση αγοράς ή πώλησης οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου ούτε δεν επηρεάζουν τις συναλλαγές ή άλλες νομικές πράξεις. Το περιεχόμενο που παρέχεται είναι γενικό χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επενδυτικοί στόχοι ή η οικονομική κατάσταση του ατόμου.

Οι παρελθούσες ή προσομοιωμένες επιδόσεις του παρελθόντος δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων και οι δείκτες προβλέψεων δεν αποτελούν αξιόπιστο οδηγό για μελλοντικές επιδόσεις. Το δημοσιευμένο υλικό δεν έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση αντιμετώπισης της διάδοσης της επενδυτικής έρευνας. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται αποκτώνται από την TeleTrade από πηγές που πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες και ακριβείς, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτό συμβαίνει. Οι πληροφορίες ή τα δεδομένα ή οι απόψεις που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Η TeleTrade αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή εγγύηση για την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα του υλικού και για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιασδήποτε απώλειας κέρδους που μπορεί να προκύψει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή την εξάρτηση τέτοιο υλικό.

 

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την TeleTrade-DJ International Consulting Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE272810 και εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC") να ενεργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με αριθμό άδειας 158/11. Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID. Η TeleTrade δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρεις Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 63.37% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 63.37% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας