Επιτόκια

Τράπεζα Επιτόκιο Τελευταία παραλλαγή Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης Επόμενη συνάντηση
Swiss National Bank (SNB) -0.75% 0.0% 15.01.2015 16.12.2021
Ημερομηνία συνάντησης Πρόβλεψη Επιτόκιο Παραλλαγή
05.01.2007 2.00% 2.00% +0.25%
15.03.2007 2.25% 2.25% +0.25%
14.06.2007 2.25% 2.50% +0.25%
13.09.2007 2.50% 2.75% +0.25%
13.12.2007 2.75% 2.75% 0.00%
13.03.2008 2.75% 2.75% 0.00%
19.06.2008 2.75% 2.75% 0.00%
18.09.2008 2.75% 2.75% 0.00%
08.10.2008 2.75% 2.50% -0.25%
06.11.2008 2.50% 2.00% -0.50%
20.11.2008 1.50% 1.00% -1.00%
11.12.2008 0.50% 0.50% -0.50%
12.03.2009 0.25% 0.25% -0.25%
18.06.2009 0.25% 0.25% 0.00%
17.09.2009 0.25% 0.25% 0.00%
10.12.2009 0.25% 0.25% 0.00%
10.01.2010 0.25% 0.25% 0.00%
11.03.2010 0.25% 0.25% 0.00%
16.09.2010 0.25% 0.25% 0.00%
16.12.2010 0.25% 0.25% 0.00%
17.03.2011 0.25% 0.25% 0.00%
16.06.2011 0.25% 0.25% 0.00%
15.09.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
15.12.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
15.03.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
14.06.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
13.09.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
13.12.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
14.03.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
20.06.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
19.09.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
12.12.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
20.03.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
19.06.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.09.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
11.12.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.12.2014 -0.25% -0.50%
15.01.2015 -0.75% -0.50%
19.03.2015 -0.75% -0.75% 0.00%
18.06.2015 -0.75% -0.75% 0.00%
17.09.2015 -0.75% -0.75% 0.00%
10.12.2015 -0.75% -0.75% 0.00%
17.03.2016 -0.75% -0.75% 0.00%
16.06.2016 -0.75% -0.75% 0.00%
15.09.2016 -0.75% -0.75% 0.00%
15.12.2016 -0.75% -0.75% 0.00%
16.03.2017 -0.75% -0.75% 0.00%
15.06.2017 -0.75% -0.75% 0.00%
14.09.2017 -0.75% -0.75% 0.00%
14.12.2017 -0.75% -0.75% 0.00%
15.03.2018 -0.75% -0.75% 0.00%
21.06.2018 -0.75% -0.75% 0.00%
20.09.2018 -0.75% -0.75% 0.00%
13.12.2018 -0.75% -0.75% 0.00%
21.03.2019 -0.75% -0.75% 0.00%
13.06.2019 -0.75% -0.75% 0.00%
19.09.2019 -0.75% -0.75% 0.00%
12.12.2019 -0.75% -0.75% 0.00%
19.03.2020 -0.75% 0.00%
18.06.2020 -0.75% 0.00%
24.09.2020 -0.75% 0.00%
17.12.2020 -0.75% 0.00%
25.03.2021 -0.75% 0.00%
17.06.2021 -0.75% 0.0%
23.09.2021 -0.75% 0.0%
Bank of England (BoE) 0.10% 0.0% 19.03.2020 04.11.2021
Ημερομηνία συνάντησης Πρόβλεψη Επιτόκιο Παραλλαγή
11.01.2007 5.00% 5.25% +0.25%
08.02.2007 5.25% 5.25% 0.00%
08.03.2007 5.25% 5.25% 0.00%
05.04.2007 5.25% 5.25% 0.00%
10.05.2007 5.50% 5.50% +0.25%
07.06.2007 5.50% 5.50% 0.00%
05.07.2007 5.75% 5.75% +0.25%
02.08.2007 5.75% 5.75% 0.00%
06.09.2007 5.75% 5.75% 0.00%
04.10.2007 5.75% 5.75% 0.00%
08.11.2007 5.75% 5.75% 0.00%
06.12.2007 5.75% 5.50% -0.25%
10.01.2008 5.50% 5.50% 0.00%
07.02.2008 5.25% 5.25% -0.25%
06.03.2008 5.25% 5.25% 0.00%
10.04.2008 5.00% 5.00% -0.25%
08.05.2008 5.00% 5.00% 0.00%
05.06.2008 5.00% 5.00% 0.00%
10.07.2008 5.00% 5.00% 0.00%
07.08.2008 5.00% 5.00% 0.00%
04.09.2008 5.00% 5.00% 0.00%
08.10.2008 4.50% 4.50% -0.50%
06.11.2008 4.00% 3.00% -1.50%
04.12.2008 2.00% 2.00% -1.00%
08.01.2009 1.50% 1.50% -0.50%
05.02.2009 1.00% 1.00% -0.50%
05.03.2009 0.50% 0.50% -0.50%
09.04.2009 0.50% 0.50% 0.00%
07.05.2009 0.50% 0.50% 0.00%
04.06.2009 0.50% 0.50% 0.00%
09.07.2009 0.50% 0.50% 0.00%
06.08.2009 0.50% 0.50% 0.00%
10.09.2009 0.50% 0.50% 0.00%
08.10.2009 0.50% 0.50% 0.00%
05.11.2009 0.50% 0.50% 0.00%
10.12.2009 0.50% 0.50% 0.00%
07.01.2010 0.50% 0.50% 0.00%
04.02.2010 0.50% 0.50% 0.00%
04.03.2010 0.50% 0.50% 0.00%
08.04.2010 0.50% 0.50% 0.00%
06.05.2010 +0.5% 0.50% 0.00%
10.06.2010 0.50% 0.50% 0.00%
08.07.2010 0.50% 0.50% 0.00%
05.08.2010 0.50% 0.50% 0.00%
09.09.2010 0.50% 0.50% 0.00%
04.11.2010 0.50% 0.50% 0.00%
13.01.2011 0.50% 0.50% 0.00%
10.02.2011 0.50% 0.50% 0.00%
10.03.2011 0.50% 0.50% 0.00%
07.04.2011 0.50% 0.50% 0.00%
09.06.2011 0,50% 0.50% 0.00%
07.07.2011 0.50% 0.50% 0.00%
08.09.2011 0.50% 0.50% 0.00%
06.10.2011 0.50% 0.50% 0.00%
10.11.2011 0.50% 0.50% 0.00%
08.12.2011 0.50% 0.50% 0.00%
12.01.2012 0.50% 0.50% 0.00%
09.02.2012 0.50% 0.50% 0.00%
08.03.2012 0.50% 0.50% 0.00%
05.04.2012 0.50% 0.50% 0.00%
10.05.2012 0.50% 0.50% 0.00%
07.06.2012 0.50% 0.50% 0.00%
05.07.2012 0.50% 0.50% 0.00%
02.08.2012 0.50% 0.50% 0.00%
06.09.2012 0.50% 0.50% 0.00%
04.10.2012 0.50% 0.50% 0.00%
08.11.2012 0.50% 0.50% 0.00%
06.12.2012 0.50% 0.50% 0.00%
10.01.2013 0.50% 0.50% 0.00%
07.02.2013 0.50% 0.50% 0.00%
07.03.2013 0.50% 0.50% 0.00%
04.04.2013 0.50% 0.50% 0.00%
09.05.2013 0.50% 0.50% 0.00%
06.06.2013 0.50% 0.50% 0.00%
04.07.2013 0.50% 0.50% 0.00%
01.08.2013 0.50% 0.50% 0.00%
05.09.2013 0.50% 0.50% 0.00%
10.10.2013 0.50% 0.50% 0.00%
07.11.2013 0.50% 0.50% 0.00%
05.12.2013 0.50% 0.50% 0.00%
09.01.2014 0.50% 0.50% 0.00%
06.02.2014 0.50% 0.50% 0.00%
06.03.2014 0.50% 0.50% 0.00%
10.04.2014 0.50% 0.50% 0.00%
05.05.2014 0.50% 0.50% 0.00%
08.05.2014 0.50% 0.50% 0.00%
05.06.2014 0.50% 0.50% 0.00%
10.07.2014 0.50% 0.50% 0.00%
07.08.2014 0.50% 0.50% 0.00%
04.09.2014 0.50% 0.50% 0.00%
09.10.2014 0.50% 0.50% 0.00%
06.11.2014 0.50% 0.50% 0.00%
04.12.2014 0.50% 0.50% 0.00%
08.01.2015 0.50% 0.50% 0.00%
05.03.2015 0.50% 0.50% 0.00%
09.04.2015 0.50% 0.50% 0.00%
11.05.2015 0.50% 0.50% 0.00%
12.05.2015 0.50% 0.50% 0.00%
04.06.2015 0.50% 0.50% 0.00%
09.07.2015 0.50% 0.50% 0.00%
06.08.2015 0.50% 0.50% 0.00%
10.09.2015 0.50% 0.50% 0.00%
08.10.2015 0.50% 0.50% 0.00%
05.11.2015 0.50% 0.50% 0.00%
10.12.2015 0.50% 0.50% 0.00%
14.01.2016 0.50% 0.50% 0.00%
04.02.2016 0.50% 0.50% 0.00%
17.03.2016 0.50% 0.50% 0.00%
14.04.2016 0.50% 0.50% 0.00%
12.05.2016 0.50% 0.50% 0.00%
14.07.2016 0.25% 0.50% 0.00%
04.08.2016 0.25% 0.25% -0.25%
15.09.2016 0.25% 0.25% 0.00%
03.11.2016 0.25% 0.25% 0.00%
15.12.2016 0.25% 0.25% 0.00%
02.02.2017 0.25% 0.25% 0.00%
16.03.2017 0.25% 0.25% 0.00%
11.05.2017 0.25% 0.25% 0.00%
15.06.2017 0.25% 0.25% 0.00%
03.08.2017 0.25% 0.25% 0.00%
14.09.2017 0.25% 0.25% 0.00%
02.11.2017 0.50% 0.50% +0.25%
14.12.2017 0.50% 0.50% 0.00%
08.02.2018 0.50% 0.50% 0.00%
22.03.2018 0.50% 0.50% 0.00%
10.05.2018 0.50% 0.50% 0.00%
21.06.2018 0.50% 0.50% 0.00%
02.08.2018 0.75% 0.75% +0.25%
13.09.2018 0.75% 0.75% 0.00%
01.11.2018 0.75% 0.75% 0.00%
20.12.2018 0.75% 0.75% 0.00%
07.02.2019 0.75% 0.75% 0.00%
21.03.2019 0.75% 0.75% 0.00%
02.05.2019 0.75% 0.75% 0.00%
20.06.2019 0.75% 0.75% 0.00%
01.08.2019 0.75% 0.75% 0.00%
19.09.2019 0.75% 0.75% 0.00%
07.11.2019 0.75% 0.75% 0.00%
19.12.2019 0.75% 0.75% 0.00%
30.01.2020 0.75% 0.75% 0.00%
11.03.2020 0.25% -0.50%
19.03.2020 0.10% -0.15%
26.03.2020 0.10% 0.00%
07.05.2020 0.10% 0.00%
18.06.2020 0.10% 0.00%
06.08.2020 0.10% 0.00%
17.09.2020 0.10% 0.00%
05.11.2020 0.10% 0.00%
17.12.2020 0.10% 0.00%
04.02.2021 0.10% 0.00%
18.03.2021 0.10% 0.00%
06.05.2021 0.10% 0.0%
24.06.2021 0.10% 0.0%
05.08.2021 0.1% 0.0%
23.09.2021 0.10% 0.0%
European Central Bank (ECB) 0.0% 0.0% 10.03.2016 28.10.2021
Ημερομηνία συνάντησης Πρόβλεψη Επιτόκιο Παραλλαγή
11.01.2007 3.50% 3.50% 0.00%
08.02.2007 3.50% 3.50% 0.00%
08.03.2007 3.75% 3.75% +0.25%
12.04.2007 3.75% 3.75% 0.00%
10.05.2007 3.75% 3.75% 0.00%
06.06.2007 4.00% 4.00% +0.25%
05.07.2007 4.00% 4.00% 0.00%
02.08.2007 4.00% 4.00% 0.00%
06.09.2007 4.00% 4.00% 0.00%
04.10.2007 4.00% 4.00% 0.00%
08.11.2007 4.00% 4.00% 0.00%
06.12.2007 4.00% 4.00% 0.00%
10.01.2008 4.00% 4.00% 0.00%
07.02.2008 4.00% 4.00% 0.00%
06.03.2008 4.00% 4.00% 0.00%
10.04.2008 4.00% 4.00% 0.00%
08.05.2008 4.00% 4.00% 0.00%
05.06.2008 4.00% 4.00% 0.00%
03.07.2008 4.25% 4.25% 0.25%
04.08.2008 4.25% 4.25% 0.00%
07.09.2008 4.25% 4.25% 0.00%
02.10.2008 4.25% 4.25% 0.00%
08.10.2008 3.75% 3.75% -0.50%
06.11.2008 3.25% 3.25% -0.50%
04.12.2008 2.75% 2.50% -0.75%
15.01.2009 2.00% 2.00% -0.50%
05.02.2009 2.00% 2.00% 0.00%
05.03.2009 1.50% 1.50% -0.50%
02.04.2009 1.00% 1.25% -0.25%
07.05.2009 1.00% 1.00% -0.25%
04.06.2009 1.00% 1.00% 0.00%
02.07.2009 1.00% 1.00% 0.00%
06.08.2009 1.00% 1.00% 0.00%
03.09.2009 1.00% 1.00% 0.00%
08.10.2009 1.00% 1.00% 0.00%
05.11.2009 1.00% 1.00% 0.00%
03.12.2009 1.00% 1.00% 0.00%
14.01.2010 1.00% 1.00% 0.00%
04.02.2010 1.00% 1.00% 0.00%
04.03.2010 1.00% 1.00% 0.00%
08.04.2010 1.00% 1.00% 0.00%
06.05.2010 1.00% 1.00% 0.00%
10.06.2010 1.00% 1.00% 0.00%
08.07.2010 1.00% 1.00% 0.00%
05.08.2010 1.00% 1.00% 0.00%
02.09.2010 1.00% 1.00% 0.00%
02.12.2010 1.00% 1.00% 0.00%
03.03.2011 1.00% 1.00% 0.00%
07.04.2011 1.25% 1.25% +0.25%
09.06.2011 1.25% 1.25% 0.00%
07.07.2011 1.50% 1.50% +0.25%
08.09.2011 1.50% 1.50% 0.00%
06.10.2011 1.50% 1.50% 0.00%
03.11.2011 1.50% 1.25% -0.25%
08.12.2011 1.00% 1.00% -0.25%
12.01.2012 1.00% 1.00% 0.00%
09.02.2012 1.00% 1.00% 0.00%
09.02.2012 1.00% 1.00% 0.00%
08.03.2012 1.00% 1.00% 0.00%
04.04.2012 1.00% 1.00% 0.00%
03.05.2012 1.00% 1.00% 0.00%
06.06.2012 1.00% 1.00% 0.00%
05.07.2012 0.75% 0.75% -0.25%
02.08.2012 0.75% 0.75% 0.00%
06.09.2012 0.75% 0.75% 0.00%
04.10.2012 0.75% 0.75% 0.00%
08.11.2012 0.75% 0.75% 0.00%
06.12.2012 0.75% 0.75% 0.00%
10.01.2013 0.50% 0.75% 0.00%
07.02.2013 0.75% 0.75% 0.00%
07.03.2013 0.75% 0.75% 0.00%
04.04.2013 0.75% 0.75% 0.00%
02.05.2013 0.50% 0.50% -0.25%
06.06.2013 0.50% 0.50% 0.00%
04.07.2013 0.50% 0.50% 0.00%
01.08.2013 0.50% 0.50% 0.00%
05.09.2013 0.50% 0.50% 0.00%
02.10.2013 0.50% 0.50% 0.00%
07.11.2013 0.50% 0.25% -0.25%
05.12.2013 0.25% 0.25% 0.00%
09.01.2014 0.25% 0.25% 0.00%
06.02.2014 0.25% 0.25% 0.00%
06.03.2014 0.25% 0.25% 0.00%
03.04.2014 0.25% 0.25% 0.00%
08.05.2014 0.25% 0.25% 0.00%
05.06.2014 0.10% 0.15% -0.10%
03.07.2014 0.15% 0.15% 0.00%
07.08.2014 0.15% 0.15% 0.00%
04.09.2014 0.15% 0.05% -0.10%
02.10.2014 0.05% 0.05% 0.00%
06.11.2014 0.05% 0.05% 0.00%
04.12.2014 0.05% 0.05% 0.00%
22.01.2015 0.05% 0.05% 0.00%
05.03.2015 0.05% 0.05% 0.00%
15.04.2015 0.05% 0.05% 0.00%
03.06.2015 0.05% 0.05% 0.00%
16.07.2015 0.05% 0.05% 0.00%
03.09.2015 0.05% 0.05% 0.00%
22.10.2015 0.05% 0.05% 0.00%
03.12.2015 0.05% 0.05% 0.00%
21.01.2016 0.05% 0.05% 0.00%
10.03.2016 0.05% 0.00% -0.05%
21.04.2016 0.00% 0.00% 0.00%
02.06.2016 0.00% 0.00% 0.00%
21.07.2016 0.00% 0.00% 0.00%
08.09.2016 0.00% 0.00% 0.00%
20.10.2016 0.00% 0.00% 0.00%
08.12.2016 0.00% 0.00% 0.00%
19.01.2017 0.00% 0.00% 0.00%
09.03.2017 0.00% 0.00% 0.00%
27.04.2017 0.00% 0.00% 0.00%
08.06.2017 0.00% 0.00% 0.00%
20.07.2017 0.00% 0.00% 0.00%
07.09.2017 0.00% 0.00% 0.00%
26.10.2017 0.00% 0.00% 0.00%
14.12.2017 0.00% 0.00% 0.00%
25.01.2018 0.00% 0.00% 0.00%
08.03.2018 0.00% 0.00% 0.00%
26.04.2018 0.00% 0.00% 0.00%
14.06.2018 0.00% 0.00% 0.00%
26.07.2018 0.00% 0.00% 0.00%
13.09.2018 0.00% 0.00% 0.00%
25.10.2018 0.00% 0.00% 0.00%
13.12.2018 0.00% 0.00% 0.00%
24.01.2019 0.00% 0.00% 0.00%
07.03.2019 0.00% 0.00% 0.00%
10.04.2019 0.00% 0.00% 0.00%
06.06.2019 0.00% 0.00% 0.00%
25.07.2019 0.00% 0.00% 0.00%
12.09.2019 0.00% 0.00% 0.00%
24.10.2019 0.00% 0.00% 0.00%
12.12.2019 0.00% 0.00% 0.00%
23.01.2020 0.00% 0.00% 0.00%
12.03.2020 0.00% 0.00% 0.00%
30.04.2020 0.00% 0.00%
04.06.2020 0.00% 0.00%
16.07.2020 0.00% 0.00%
10.09.2020 0.00% 0.00%
29.10.2020 0.00% 0.00%
10.12.2020 0.00% 0.00%
21.01.2021 0.00% 0.00%
11.03.2021 0.00% 0.00%
22.04.2021 0.0% 0.0%
10.06.2021 0.0% 0.0%
22.07.2021 0.0% 0.0%
09.09.2021 0.0% 0.0%
Bank of Canada (BoC) 0.25% 0.0% 27.03.2020 27.10.2021
Ημερομηνία συνάντησης Πρόβλεψη Επιτόκιο Παραλλαγή
16.01.2007 4.25% 4.25% 0.00%
06.03.2007 4.25% 4.25% 0.00%
24.04.2007 4.25% 4.25% 0.00%
29.05.2007 4.25% 4.25% 0.00%
10.07.2007 4.50% 4.50% +0.25%
05.09.2007 4.50% 4.50% 0.00%
16.10.2007 4.50% 4.50% 0.00%
04.12.2007 4.50% 4.25% -0.25%
22.01.2008 4.00% 4.00% -0.25%
04.03.2008 3.75% 3.50% -0.50%
22.04.2008 3.00% 3.00% -0.50%
10.06.2008 2.75% 3.00% 0.00%
15.07.2008 3.00% 3.00% 0.00%
03.09.2008 3.00% 3.00% 0.00%
08.10.2008 2.50% 2.50% -0.50%
21.10.2008 2.00% 2.25% -0.25%
09.12.2008 1.75% 1.50% -0.75%
20.01.2009 1.00% 1.00% -0.50%
03.03.2009 0.50% 0.50% -0.50%
21.04.2009 0.50% 0.25% -0.25%
04.06.2009 0.25% 0.25% 0.00%
21.07.2009 0.25% 0.25% 0.00%
21.08.2009 0.25% 0.25% 0.00%
10.09.2009 0.25% 0.25% 0.00%
20.10.2009 0.25% 0.25% 0.00%
08.12.2009 0.25% 0.25% 0.00%
19.01.2010 0.25% 0.25% 0.00%
02.03.2010 0.25% 0.25% 0.00%
20.04.2010 0.25% 0.25% 0.00%
01.06.2010 0.50% 0.50% +0.25%
20.07.2010 0.75% 0.75% +0.25%
08.09.2010 1.00% 1.00% +0.25%
19.10.2010 1.00% 1.00% 0.00%
07.12.2010 1.00% 1.00% 0.00%
18.01.2011 1.00% 1.00% 0.00%
01.03.2011 1.00% 1.00% 0.00%
31.05.2011 1.00% 1.00% 0.00%
19.07.2011 1.00% 1.00% 0.00%
07.09.2011 1.00% 1.00% 0.00%
26.10.2011 1.00% 1.00% 0.00%
06.12.2011 1.00% 1.00% 0.00%
17.01.2012 1.00% 1.00% 0.00%
08.03.2012 1.00% 1.00% 0.00%
17.04.2012 1.00% 1.00% 0.00%
05.06.2012 1.00% 1.00% 0.00%
17.07.2012 1.00% 1.00% 0.00%
05.09.2012 1.00% 1.00% 0.00%
23.10.2012 1.00% 1.00% 0.00%
04.12.2012 1.00% 1.00% 0.00%
23.01.2013 1.00% 1.00% 0.00%
06.03.2013 1.00% 1.00% 0.00%
17.04.2013 1.00% 1.00% 0.00%
29.05.2013 1.00% 1.00% 0.00%
17.07.2013 1.00% 1.00% 0.00%
04.09.2013 1.00% 1.00% 0.00%
23.10.2013 1.00% 1.00% 0.00%
04.12.2013 1.00% 1.00% 0.00%
22.01.2014 1.00% 1.00% 0.00%
05.03.2014 1.00% 1.00% 0.00%
16.04.2014 1.00% 1.00% 0.00%
04.06.2014 1.00% 1.00% 0.00%
16.07.2014 1.00% 1.00% 0.00%
03.09.2014 1.00% 1.00% 0.00%
22.10.2014 1.00% 1.00% 0.00%
03.12.2014 1.00% 1.00% 0.00%
21.01.2015 1.00% 0.75% -0.25%
04.03.2015 0.75% 0.75% 0.00%
15.04.2015 0.75% 0.75% 0.00%
27.05.2015 0.75% 0.75% 0.00%
15.07.2015 0.75% 0.50% -0.25%
09.09.2015 0.50% 0.50% 0.00%
21.10.2015 0.50% 0.50% 0.00%
02.12.2015 0.50% 0.50% 0.00%
20.01.2016 0.50% 0.50% 0.00%
09.03.2016 0.50% 0.50% 0.00%
13.05.2016 0.50% 0.50% 0
25.05.2016 0.50% 0.50% 0
13.07.2016 0.50% 0.50% 0
07.09.2016 0.50% 0.50% 0.00%
19.10.2016 0.50% 0.50% 0.00%
07.12.2016 0.50% 0.50% 0.00%
18.01.2017 0.50% 0.50% 0.00%
01.03.2017 0.50% 0.50% 0.0%
12.04.2017 0.50% 0.50% 0.0%
24.05.2017 0.50% 0.50% 0.0%
12.07.2017 0.50% 0.75% +0.25%
06.09.2017 0.75% 1.00% +0.25%
25.10.2017 1.00% 1.00% 0.00%
06.12.2017 1.00% 1.00% 0.00%
17.01.2018 1.25% 1.25% +0.25%
07.03.2018 1.25% 1.25% 0.00%
18.04.2018 1.25% 1.25% 0.00%
30.05.2018 1.25% 1.25% 0.00%
11.07.2018 1.50% 1.50% +0.25%
05.09.2018 1.50% 1.50% 0.00%
24.10.2018 1.75% 1.75% +0.25%
05.12.2018 1.75% 1.75% 0.00%
09.01.2019 1.75% 1.75% 0.00%
06.03.2019 1.75% 1.75% 0.00%
24.04.2019 1.75% 1.75% 0.00%
29.05.2019 1.75% 1.75% 0.00%
10.07.2019 1.75% 1.75% 0.00%
04.09.2019 1.75% 1.75% 0.00%
30.10.2019 1.75% 1.75% 0.00%
04.12.2019 1.75% 1.75% 0.00%
22.01.2020 1.75% 1.75% 0.00%
04.03.2020 1.25% -0.50%
27.03.2020 0.25% -0.50%
15.04.2020 0.25% 0.00%
03.06.2020 0.25% 0.00%
15.07.2020 0.25% 0.00%
09.09.2020 0.25% 0.00%
28.10.2020 0.25% 0.00%
09.12.2020 0.25% 0.00%
20.01.2021 0.25% 0.00%
10.03.2021 0.25% 0.00%
21.04.2021 0.25% 0.0%
09.06.2021 0.25% 0.0%
14.07.2021 0.25% 0.0%
08.09.2021 0.25% 0.0%
Bank of Japan (BoJ) -0.10% 0.0% 19.12.2015 28.10.2021
Ημερομηνία συνάντησης Πρόβλεψη Επιτόκιο Παραλλαγή
18.01.2007 0.50% 0.25% 0.00%
21.02.2007 0.25% 0.50% +0.25%
20.03.2007 0.50% 0.50% 0.00%
10.04.2007 0.50% 0.50% 0.00%
27.04.2007 0.50% 0.50% 0.00%
15.06.2007 0.50% 0.50% 0.00%
12.07.2007 0.50% 0.50% 0.00%
23.08.2007 0.50% 0.50% 0.00%
19.09.2007 0.50% 0.50% 0.00%
11.10.2007 0.50% 0.50% 0.00%
31.10.2007 0.50% 0.50% 0.00%
13.11.2007 0.50% 0.50% 0.00%
20.12.2007 0.50% 0.50% 0.00%
22.01.2008 0.50% 0.50% 0.00%
15.02.2008 0.50% 0.50% 0.00%
07.03.2008 0.50% 0.50% 0.00%
09.04.2008 0.50% 0.50% 0.00%
30.04.2008 0.50% 0.50% 0.00%
17.05.2008 0.50% 0.50% 0.00%
20.05.2008 0.50% 0.50% 0.00%
13.06.2008 0.50% 0.50% 0.00%
15.07.2008 0.50% 0.50% 0.00%
19.08.2008 0.50% 0.50% 0.00%
17.09.2008 0.50% 0.50% 0.00%
07.10.2008 0.50% 0.50% 0.00%
14.10.2008 0.50% 0.50% 0.00%
31.10.2008 0.25% 0.30% -0.20%
21.11.2008 0.30% 0.30% 0.00%
02.12.2008 0.30% 0.30% 0.00%
19.12.2008 0.20% 0.10% -0.20%
22.01.2009 0.10% 0.10% 0.00%
19.02.2009 0.10% 0.10% 0.00%
18.03.2009 0.10% 0.10% 0,00%
07.04.2009 0.10% 0.10% 0.00%
30.04.2009 0.10% 0.10% 0.00%
22.05.2009 0.10% 0.10% 0.00%
16.06.2009 0.10% 0.10% 0.00%
15.07.2009 0.10% 0.10% 0.00%
11.08.2009 0.10% 0.10% 0.00%
17.09.2009 0.10% 0.10% 0.00%
30.10.2009 0.10% 0.10% 0.00%
20.11.2009 0.10% 0.10% 0.00%
18.12.2009 0.10% 0.10% 0.00%
18.02.2010 0.10% 0.10% 0.00%
17.03.2010 0.10% 0.10% 0.00%
07.04.2010 0.10% 0.10% 0.00%
15.06.2010 0.10% 0.10% 0.00%
14.07.2010 0.10% 0.10% 0.00%
10.08.2010 0.10% 0.10% 0.00%
07.09.2010 0.10% 0.10% 0.00%
16.02.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
14.03.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
07.04.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
20.05.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
14.06.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
12.07.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
04.08.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
07.10.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
27.10.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
16.11.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
21.12.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
24.01.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
14.02.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
13.03.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
10.04.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
23.05.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
15.06.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
12.07.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
09.08.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
19.09.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
05.10.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
30.10.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
20.11.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
20.12.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
22.01.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
14.02.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
07.03.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
04.04.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
26.04.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
22.05.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
11.06.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
11.07.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
08.08.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
05.09.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
31.10.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
21.11.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
20.12.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
22.01.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
18.02.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
11.03.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
30.04.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
21.05.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
13.06.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
15.07.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
08.08.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
04.09.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
07.10.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
31.10.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
19.12.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
21.01.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
18.02.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
17.03.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
08.04.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
30.04.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
22.05.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
15.07.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
07.08.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
15.09.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
07.10.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
30.10.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
19.11.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
18.12.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
29.01.2016 0.00%-0.10% -0.10% -0.10%
15.03.2016 -0.10% -0.10% 0.00%
28.04.2016 -0.10% -0.10% 0.00%
16.06.2016 -0.10% -0.10% 0.00%
29.07.2016 0.00% 0.00% 0.00%
21.09.2016 -0.10% -0.10% 0.00%
01.11.2016 -0.10% -0.10% 0.00%
20.12.2016 -0.10% -0.10% 0.00%
31.01.2017 -0.10% -0.10% 0.00%
16.03.2017 -0.10% -0.10% 0.00%
27.04.2017 -0.1% -0.1% 0.0%
16.06.2017 -0.1% -0.1% 0.0%
20.07.2017 -0.1% -0.1% 0.0%
21.09.2017 -0.1% -0.1% 0.0%
21.12.2017 -0.1% -0.1% 0.00%
23.01.2018 -0.10% -0.10% 0.00%
09.03.2018 -0.10% -0.10% 0.00%
27.04.2018 -0.10% -0.10% 0.00%
15.06.2018 -0.10% -0.10% 0.00%
31.07.2018 -0.10% -0.10% 0.00%
19.09.2018 -0.10% -0.10% 0.00%
31.10.2018 -0.10% -0.10% 0.00%
20.12.2018 -0.10% -0.10% 0.00%
23.01.2019 -0.10% -0.10% 0.00%
15.03.2019 -0.10% -0.10% 0.00%
25.04.2019 -0.10% -0.10% 0.00%
20.06.2019 -0.10% -0.10% 0.00%
30.07.2019 -0.10% -0.10% 0.00%
19.09.2019 -0.10% -0.10% 0.00%
31.10.2019 -0.10% -0.10% 0.00%
19.12.2019 -0.10% -0.10% 0.00%
21.01.2020 -0.10% -0.10% 0.00%
16.03.2020 -0.10% 0.00%
27.04.2020 -0.10% -0.10%
22.05.2020 -0.10% 0.00%
16.06.2020 -0.10% 0.00%
15.07.2020 -0.10% 0.00%
17.09.2020 -0.10% 0.00%
29.10.2020 -0.10% 0.00%
18.12.2020 -0.10% 0.00%
21.01.2021 -0.10% 0.00%
19.03.2021 -0.10% 0.00%
27.04.2021 -0.10% 0.0%
18.06.2021 -0.10% 0.0%
16.07.2021 -0.10% 0.0%
22.09.2021 -0.10% 0.0%
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) 0.25% 0.0% 15.03.2020 06.10.2021
Ημερομηνία συνάντησης Πρόβλεψη Επιτόκιο Παραλλαγή
24.01.2007 7.25% 7.25% 0.00%
07.03.2007 7.50% 7.50% +0.25%
26.04.2007 7.50% 7.75% +0.25%
06.06.2007 7.75% 8.00% +0.25%
25.07.2007 8.25% 8.25% +0.25%
12.09.2007 8.25% 8.25% 0.00%
24.10.2007 8.25% 8.25% 0.00%
05.12.2007 8.25% 8.25% 0.00%
23.01.2008 8.25% 8.25% 0.00%
05.03.2008 8.25% 8.25% 0.00%
23.04.2008 8.25% 8.25% 0.00%
04.06.2008 8.25% 8.25% 0.00%
23.07.2008 8.25% 8.00% -0.25%
10.09.2008 7.75% 7.50% -0.50%
22.10.2008 6.50% 6.50% -1.00%
03.12.2008 5.00% 5.00% -1.50%
28.01.2009 4.00% 3.50% -1.50%
12.03.2009 2.75% 3.00% -0.50%
29.04.2009 2.50% 2.50% -0.50%
29.07.2009 2.50% 2.50% 0.00%
31.08.2009 2.50% 2.50% 0.00%
29.10.2009 2.50% 2.50% 0.00%
10.12.2009 2.50% 2.50% 0.00%
28.01.2010 2.50% 2.50% 0.00%
11.03.2010 2.50% 2.50% 0.00%
29.04.2010 2.50% 2.50% 0.00%
09.06.2010 2.75% 2.75% +0.25%
29.07.2010 3.00% 3.00% +0.25%
16.09.2010 3.00% 3.00% 0.00%
27.10.2010 3.00% 3.00% 0.00%
08.12.2010 3.00% 3.00% 0.00%
09.03.2011 2.75% 2.50% -0.50%
27.07.2011 2.50% 2.50% 0.00%
14.09.2011 2.50% 2.50% 0.00%
26.10.2011 2.50% 2.50% 0.00%
07.12.2011 2.50% 2.50% 0.00%
25.01.2012 2.50% 2.50% 0.00%
07.03.2012 2.50% 2.50% 0.00%
25.04.2012 2.50% 2.50% 0.00%
13.06.2012 2.50% 2.50% 0.00%
25.07.2012 2.50% 2.50% 0.00%
12.09.2012 2.50% 2.50% 0.00%
24.10.2012 2.50% 2.50% 0.00%
05.12.2012 2.50% 2.50% 0.00%
30.01.2013 2.50% 2.50% 0.00%
13.03.2013 2.50% 2.50% 0.00%
23.04.2013 2.50% 2.50% 0.00%
12.06.2013 2.50% 2.50% 0.00%
24.07.2013 2.50% 2.50% 0.00%
11.09.2013 2.50% 2.50% 0.00%
30.10.2013 2.50% 2.50% 0.00%
11.12.2013 2.50% 2.50% 0.00%
29.01.2014 2.50% 2.50% 0.00%
12.03.2014 2.75% 2.75% +0.25%
23.04.2014 3.00% 3.00% +0.25%
11.06.2014 3.25% 3.25% +0.25%
23.07.2014 3.50% 3.50% +0.25%
10.09.2014 3.50% 3.50% 0.00%
29.10.2014 3.50% 3.50% 0.00%
10.12.2014 3.50% 3.50% 0.00%
28.01.2015 3.50% 3.50% 0.00%
11.03.2015 3.50% 3.50% 0.00%
29.04.2015 3.50% 3.50% 0.00%
10.06.2015 3.50% 3.25% -0.25%
22.07.2015 3.00% 3.00% -0.25%
09.09.2015 2.75% 2.75% -0.25%
28.10.2015 2.75% 2.75% 0.00%
09.12.2015 2.50% 2.50% -0.25%
27.01.2016 2.50% 2.50% 0.00%
09.03.2016 2.50% 2.25% -0.25%
27.04.2016 2.25% 2.25% 0.00%
08.06.2016 2.25% 2.25% 0.00%
10.08.2016 2.00% 2.00% -0.25%
21.09.2016 2.00% 2.00% 0.00%
09.11.2016 1.75% 1.75% -0.25%
08.02.2017 1.75% 1.75% 0.00%
22.03.2017 1.75% 1.75% 0.00%
11.05.2017 1.75% 1.75% 0.00%
22.06.2017 1.75% 1.75% 0.00%
10.08.2017 1.75% 1.75% 0.00%
27.09.2017 1.75% 1.75% 0.00%
08.11.2017 1.75% 1.75% 0.00%
07.02.2018 1.75% 1.75% 0.00%
21.03.2018 1.75% 1.75% 0.00%
10.05.2018 1.75% 1.75% 0.00%
28.06.2018 1.75% 1.75% 0.00%
09.08.2018 1.75% 1.75% 0.00%
27.09.2018 1.75% 1.75% 0.00%
07.11.2018 1.75% 1.75% 0.00%
13.02.2019 1.75% 1.75% 0.00%
27.03.2019 1.75% 1.75% 0.00%
08.05.2019 1.50% 1.50% -0.25%
26.06.2019 1.50% 1.50% 0.00%
07.08.2019 1.25% 1.00% -0.50%
25.09.2019 1.00% 1.00% 0.00%
13.11.2019 0.75% 1.00% 0.00%
12.02.2020 1.00% 1.00% 0.00%
15.03.2020 0.25% -0.75%
13.05.2020 0.25% 0.00%
24.06.2020 0.25% 0.00%
12.08.2020 0.25% 0.00%
23.09.2020 0.25% 0.00%
11.11.2020 0.25% 0.00%
24.02.2021 0.25% 0.00%
14.04.2021 0.25% 0.0%
26.05.2021 0.25% 0.0%
14.07.2021 0.25% 0.0%
18.08.2021 0.25% 0.0%
Federal Reserve (FED) 0.25% 0.0% 15.03.2020 03.11.2021
Ημερομηνία συνάντησης Πρόβλεψη Επιτόκιο Παραλλαγή
31.01.2007 5.25% 5.25% 0.00%
21.03.2007 5.25% 5.25% 0.00%
09.05.2007 5.25% 5.25% 0.00%
28.06.2007 5.25% 5.25% 0.00%
07.08.2007 5.25% 5.25% 0.00%
18.09.2007 5.00% 4.75% -0.50%
31.10.2007 4.50% 4.50% -0.25%
11.12.2007 4.25% 4.25% -0.25%
22.01.2008 3.50% 3.50% -0.75%
30.01.2008 3.00% 3.00% -0.50%
18.03.2008 2.25% 2.25% -0.75%
30.04.2008 2.00% 2.00% -0.25%
25.06.2008 2.00% 2.00% 0.00%
05.08.2008 2.00% 2.00% 0.00%
16.09.2008 2.00% 2.00% 0.00%
16.09.2008 2.00% 2.00% 0.00%
08.10.2008 1.50% 1.50% -0.50%
29.10.2008 1.00% 1.00% -0.50%
16.12.2008 0.50% 0.00%-0.25% -0.75%
28.01.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
17.03.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
29.04.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
24.06.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
12.08.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
23.09.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
04.11.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
16.12.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
27.01.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
16.03.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
23.06.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
10.08.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
21.09.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
03.11.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
14.12.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
15.03.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
22.06.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
21.09.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
02.11.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
13.12.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
25.01.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
25.01.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
13.03.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
25.04.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
20.06.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
01.08.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
13.09.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
24.10.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
12.12.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
30.01.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
20.03.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
01.05.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
19.06.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
31.07.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.09.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
30.10.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.12.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
29.01.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
19.03.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
30.04.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.06.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
30.07.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
17.09.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
29.10.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
17.12.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.0%
28.01.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.03.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
29.04.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
17.06.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
29.07.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
17.09.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
28.10.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
16.12.2015 0.50% 0.25%-0.50% +0.25%
27.01.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
16.03.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
27.04.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
15.06.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
27.07.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
21.09.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
02.11.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
14.12.2016 0.50%-0.75% 0.50%-0.75% +0.25%
01.02.2017 0.50%-0.75% 0.50%-0.75% 0.00%
15.03.2017 0.75%-1.00% 0.75%-1.00% +0.25%
03.05.2017 0.75%-1.00% 0.75%-1.00% 0.00%
14.06.2017 1.00%-1.25% 1.00%-1.25% +0.25%
26.07.2017 1.00%-1.25% 1.00%-1.25% 0.00%
20.09.2017 1.00%-1.25% 1.00%-1.25% 0.00%
01.11.2017 1.00%-1.25% 1.00%-1.25% 0.00%
13.12.2017 1.50% 1.50% +0.25%
31.01.2018 1.50% 1.50% 0.00%
21.03.2018 1.75% 1.75% +0.25%
02.05.2018 1.75% 1.75% 0.00%
13.06.2018 2.00% 2.00% +0.25%
01.08.2018 2.00% 2.00% 0.00%
26.09.2018 2.25% 2.25% +0.25%
08.11.2018 2.25% 2.25% 0.00%
19.12.2018 2.50% 2.50% +0.25%
30.01.2019 2.50% 2.50% 0.00%
20.03.2019 2.50% 2.50% 0.00%
01.05.2019 2.50% 2.50% 0.00%
19.06.2019 2.50% 2.50% 0.00%
31.07.2019 2.25% 2.25% -0.25%
18.09.2019 2.00% 2.00% -0.25%
30.10.2019 1.75% 1.75% -0.25%
11.12.2019 1.75% 1.75% 0.00%
29.01.2020 1.75% 1.75% 0.00%
03.03.2020 1.25% -0.50%
15.03.2020 0.25% -1.00%
29.04.2020 0.25% 0.00%
10.06.2020 0.25% 0.00%
29.07.2020 0.25% 0.00%
16.09.2020 0.25% 0.00%
05.11.2020 0.25% 0.00%
16.12.2020 0.25% 0.00%
27.01.2021 0.25% 0.00%
17.03.2021 0.25% 0.00%
28.04.2021 0.25% 0.0%
16.06.2021 0.25% 0.0%
28.07.2021 0.25% 0.0%
22.09.2021 0.25% 0.0%
Reserve Bank of Australia (RBA) 0.10% 0.0% 03.11.2020 05.10.2021
Ημερομηνία συνάντησης Πρόβλεψη Επιτόκιο Παραλλαγή
06.02.2007 6.25% 6.25% 0.00%
03.04.2007 6.25% 6.25% 0.00%
01.05.2007 6.25% 6.25% 0.00%
05.06.2007 6.25% 6.25% 0.00%
03.07.2007 6.25% 6.25% 0.00%
07.08.2007 6.50% 6.50% +0.25%
04.09.2007 6.50% 6.50% 0.00%
02.10.2007 6.50% 6.50% 0.00%
06.11.2007 6.75% 6.75% 0.25%
04.12.2007 6.75% 6.75% 0.00%
05.02.2008 7.00% 7.00% +0.25%
04.03.2008 7.25% 7.25% +0.25%
01.04.2008 7.25% 7.25% 0.00%
06.05.2008 7.25% 7.25% 0.00%
03.06.2008 7.25% 7.25% 0.00%
01.07.2008 7.25% 7.25% 0.00%
05.08.2008 7.25% 7.25% 0.00%
02.09.2008 7.00% 7.00% -0.25%
07.10.2008 6.50% 6.00% -1.00%
04.11.2008 5.50% 5.25% -0.75%
02.12.2008 4.50% 4.25% -1.00%
03.02.2009 3.25% 3.25% -1.00%
03.03.2009 3.00% 3.25% 0.00%
07.04.2009 3.25% 3.00% -0.25%
05.05.2009 3.00% 3.00% 0.00%
02.06.2009 3.00% 3.00% 0.00%
07.07.2009 3.00% 3.00% 0.00%
13.08.2009 3.00% 3.00% 0.00%
01.09.2009 3.00% 3.00% 0.00%
06.10.2009 3.25% 3.25% +0.25%
03.11.2009 3.50% 3.50% +0.25%
01.12.2009 3.75% 3.75% +0.25%
02.02.2010 3.75% 3.75% 0.00%
02.03.2010 4.00% 4.00% +0.25%
06.04.2010 4.25% 4.25% +0.25%
04.05.2010 4.25% 4.50% +0.25%
01.06.2010 4.50% 4.50% 0.00%
06.07.2010 4.50% 4.50% 0.00%
03.08.2010 4.50% 4.50% 0.00%
07.09.2010 4.50% 4.50% 0.00%
02.11.2010 4.75% 4.75% +0.25%
01.02.2011 4.75% 4.75% 0.00%
05.04.2011 4.75% 4.75% 0.00%
07.06.2011 4.75% 4.75% 0.00%
05.07.2011 4.75% 4.75% 0.00%
02.08.2011 4.75% 4.75% 0.00%
06.09.2011 4.75% 4.75% 0.00%
04.10.2011 4.75% 4.75% 0.00%
01.11.2011 4.50% 4.50% -0.25%
01.11.2011 4.50% 4.50% -0.25%
06.12.2011 4.25% 4.25% -0.25%
07.02.2012 4.00% 4.25% 0.00%
07.02.2012 4.00% 4.25% 0.00%
06.03.2012 4.25% 4.25% 0.00%
03.04.2012 4.25% 4.25% 0.00%
01.05.2012 4.00% 3.75% -0.50%
05.06.2012 3.50% 3.50% -0.25%
03.07.2012 3.50% 3.50% 0.00%
07.08.2012 3.50% 3.50% 0.00%
04.09.2012 3.50% 3.50% 0.00%
02.10.2012 3.50% 3.25% -0.25%
06.11.2012 3.00% 3.25% 0.00%
04.12.2012 3.00% 3.00% -0.25%
05.02.2013 3.00% 3.00% 0.00%
05.03.2013 3.00% 3.00% 0.00%
02.04.2013 3.00% 3.00% 0.00%
07.05.2013 3.00% 2.75% -0.25%
04.06.2013 2.75% 2.75% 0.00%
02.07.2013 2.75% 2.75% 0.00%
06.08.2013 2.50% 2.50% -0.25%
03.09.2013 2.50% 2.50% 0.00%
01.10.2013 2.50% 2.50% 0.00%
05.11.2013 2.50% 2.50% 0.00%
03.12.2013 2.50% 2.50% 0.00%
04.02.2014 2.50% 2.50% 0.00%
04.03.2014 2.50% 2.50% 0.00%
01.04.2014 2.50% 2.50% 0.00%
06.05.2014 2.50% 2.50% 0.00%
03.06.2014 2.50% 2.50% 0.00%
01.07.2014 2.50% 2.50% 0.00%
05.08.2014 2.50% 2.50% 0.00%
02.09.2014 2.50% 2.50% 0.00%
07.10.2014 2.50% 2.50% 0.00%
04.11.2014 2.50% 2.50% 0.00%
02.12.2014 2.50% 2.50% 0.00%
03.02.2015 2.50% 2.25% -0.25%
03.03.2015 2.00% 2.25% 0.00%
07.04.2015 2.25% 2.25% 0.00%
05.05.2015 2.00% 2.00% -0.25%
02.06.2015 2.00% 2.00% 0.00%
07.07.2015 2.00% 2.00% 0.00%
04.08.2015 2.00% 2.00% 0.00%
01.09.2015 2.00% 2.00% 0.00%
06.10.2015 2.00% 2.00% 0.00%
03.11.2015 2.00% 2.00% 0.00%
01.12.2015 2.00% 2.00% 0.00%
01.02.2016 2.00% 2.00% 0.00%
02.02.2016 2.00% 2.00% 0.00%
01.03.2016 2.00% 2.00% 0.00%
05.04.2016 2.00% 2.00% 0.00%
03.05.2016 2.00% 1.75% -0.25%
07.06.2016 1.75% 1.75% 0
05.07.2016 1.75% 1.75% 0
02.08.2016 1.50% 1.50% -0.25%
06.09.2016 1.50% 1.50% 0.00%
04.10.2016 1.50% 1.50% 0.00%
01.11.2016 1.50% 1.50% 0.00%
06.12.2016 1.50% 1.50% 0.00%
07.02.2017 1.50% 1.50% 0.00%
07.03.2017 1.50% 1.50% 0.00%
04.04.2017 1.50% 1.50% 0.00%
02.05.2017 1.50% 1.50% 0.00%
06.06.2017 1.50% 1.50% 0.00%
04.07.2017 1.50% 1.50% 0.00%
01.08.2017 1.50% 1.50% 0.00%
05.09.2017 1.50% 1.50% 0.00%
03.10.2017 1.50% 1.50% 0.00%
07.11.2017 1.50% 1.50% 0.00%
05.12.2017 1.50% 1.50% 0.00%
06.02.2018 1.50% 1.50% 0.00%
06.03.2018 1.50% 1.50% 0.00%
03.04.2018 1.50% 1.50% 0.00%
01.05.2018 1.50% 1.50% 0.00%
05.06.2018 1.50% 1.50% 0.00%
03.07.2018 1.50% 1.50% 0.00%
07.08.2018 1.50% 1.50% 0.00%
04.09.2018 1.50% 1.50% 0.00%
02.10.2018 1.50% 1.50% 0.00%
06.11.2018 1.50% 1.50% 0.00%
04.12.2018 1.50% 1.50% 0.00%
05.02.2019 1.50% 1.50% 0.00%
05.03.2019 1.50% 1.50% 0.00%
02.04.2019 1.50% 1.50% 0.00%
07.05.2019 1.50% 1.50% 0.00%
04.06.2019 1.25% 1.25% -0.25%
02.07.2019 1.00% 1.00% -0.25%
06.08.2019 1.00% 1.00% 0.00%
03.09.2019 1.00% 1.00% 0.00%
01.10.2019 0.75% 0.75% -0.25%
05.11.2019 0.75% 0.75% 0.00%
03.12.2019 0.75% 0.75% 0.00%
04.02.2020 0.75% 0.75% 0.00%
03.03.2020 0.75% 0.50% -0.25%
19.03.2020 0.25% -0.25%
07.04.2020 0.25% 0.00%
05.05.2020 0.25% 0.00%
02.06.2020 0.25% 0.00%
07.07.2020 0.25% 0.00%
04.08.2020 0.25% 0.00%
01.09.2020 0.25% 0.00%
06.10.2020 0.25% 0.00%
03.11.2020 0.10% -0.15%
01.12.2020 0.10% 0.00%
02.02.2021 0.10% 0.00%
02.03.2021 0.10% 0.00%
06.04.2021 0.10% 0.0%
04.05.2021 0.10% 0.0%
01.06.2021 0.10% 0.0%
06.07.2021 0.10% 0.0%
03.08.2021 0.10% 0.0%
07.09.2021 0.10% 0.0%
Άνοιγμα Δοκιμαστικού Λογαριασμού
Κατανοώ και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνώ στο ότι το όνομά μου και τα στοιχεία επικοινωνίας μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την TeleTrade για επικοινωνία μαζί μου σχετικά με τις πληροφορίες που έχω επιλέξει.
23 Διεθνή βραβεία
Έχετε μία ερώτηση;

Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα της εμπειρίας σας στο trading, παρέχοντας 24/5 πολύγλωσση εξυπηρέτηση πελατών.

Ακολουθήστε μας

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 72.72% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

© 2011-2021 Teletrade-DJ International Consulting Ltd

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd έχει καταχωρηθεί ως Κυπριακή Επενδυτική Εταιρεία (CIF) με αριθμό καταχώρησης HE272810 και έχει αδειοδοτηθεί από τις Ασφάλειες Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό άδειας 158/11.

Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.of banks and payment service providers entrusted with handling of client funds.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρης Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID και σε επιλεγμένες τρίτες χώρες. Η TeleTrade δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Το υλικό που δημοσιεύεται εδώ παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και η εξάρτηση από αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλειες. Οι προηγούμενες aπιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών αποδόσεων. Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη αποποίηση ευθυνών μας.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 72.72% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας