Επιτόκια

Τράπεζα Επιτόκιο Τελευταία παραλλαγή Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης Επόμενη συνάντηση
Swiss National Bank (SNB) -0.75% 0.00% 15.01.2015 12.12.2019
Ημερομηνία συνάντησης Πρόβλεψη Επιτόκιο Παραλλαγή
05.01.2007 2.00% 2.00% +0.25%
15.03.2007 2.25% 2.25% +0.25%
14.06.2007 2.25% 2.50% +0.25%
13.09.2007 2.50% 2.75% +0.25%
13.12.2007 2.75% 2.75% 0.00%
13.03.2008 2.75% 2.75% 0.00%
19.06.2008 2.75% 2.75% 0.00%
18.09.2008 2.75% 2.75% 0.00%
08.10.2008 2.75% 2.50% -0.25%
06.11.2008 2.50% 2.00% -0.50%
20.11.2008 1.50% 1.00% -1.00%
11.12.2008 0.50% 0.50% -0.50%
12.03.2009 0.25% 0.25% -0.25%
18.06.2009 0.25% 0.25% 0.00%
17.09.2009 0.25% 0.25% 0.00%
10.12.2009 0.25% 0.25% 0.00%
10.01.2010 0.25% 0.25% 0.00%
11.03.2010 0.25% 0.25% 0.00%
16.09.2010 0.25% 0.25% 0.00%
16.12.2010 0.25% 0.25% 0.00%
17.03.2011 0.25% 0.25% 0.00%
16.06.2011 0.25% 0.25% 0.00%
15.09.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
15.12.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
15.03.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
14.06.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
13.09.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
13.12.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
14.03.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
20.06.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
19.09.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
12.12.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
20.03.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
19.06.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.09.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
11.12.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.12.2014 -0.25% -0.50%
15.01.2015 -0.75% -0.50%
19.03.2015 -0.75% -0.75% 0.00%
18.06.2015 -0.75% -0.75% 0.00%
17.09.2015 -0.75% -0.75% 0.00%
10.12.2015 -0.75% -0.75% 0.00%
17.03.2016 -0.75% -0.75% 0.00%
16.06.2016 -0.75% -0.75% 0.00%
15.09.2016 -0.75% -0.75% 0.00%
15.12.2016 -0.75% -0.75% 0.00%
16.03.2017 -0.75% -0.75% 0.00%
15.06.2017 -0.75% -0.75% 0.00%
14.09.2017 -0.75% -0.75% 0.00%
14.12.2017 -0.75% -0.75% 0.00%
15.03.2018 -0.75% -0.75% 0.00%
21.06.2018 -0.75% -0.75% 0.00%
20.09.2018 -0.75% -0.75% 0.00%
13.12.2018 -0.75% -0.75% 0.00%
21.03.2019 -0.75% -0.75% 0.00%
13.06.2019 -0.75% -0.75% 0.00%
19.09.2019 -0.75% -0.75% 0.00%
Bank of England (BoE) 0.75% 0.00% 02.08.2018 07.11.2019
Ημερομηνία συνάντησης Πρόβλεψη Επιτόκιο Παραλλαγή
11.01.2007 5.00% 5.25% +0.25%
08.02.2007 5.25% 5.25% 0.00%
08.03.2007 5.25% 5.25% 0.00%
05.04.2007 5.25% 5.25% 0.00%
10.05.2007 5.50% 5.50% +0.25%
07.06.2007 5.50% 5.50% 0.00%
05.07.2007 5.75% 5.75% +0.25%
02.08.2007 5.75% 5.75% 0.00%
06.09.2007 5.75% 5.75% 0.00%
04.10.2007 5.75% 5.75% 0.00%
08.11.2007 5.75% 5.75% 0.00%
06.12.2007 5.75% 5.50% -0.25%
10.01.2008 5.50% 5.50% 0.00%
07.02.2008 5.25% 5.25% -0.25%
06.03.2008 5.25% 5.25% 0.00%
10.04.2008 5.00% 5.00% -0.25%
08.05.2008 5.00% 5.00% 0.00%
05.06.2008 5.00% 5.00% 0.00%
10.07.2008 5.00% 5.00% 0.00%
07.08.2008 5.00% 5.00% 0.00%
04.09.2008 5.00% 5.00% 0.00%
08.10.2008 4.50% 4.50% -0.50%
06.11.2008 4.00% 3.00% -1.50%
04.12.2008 2.00% 2.00% -1.00%
08.01.2009 1.50% 1.50% -0.50%
05.02.2009 1.00% 1.00% -0.50%
05.03.2009 0.50% 0.50% -0.50%
09.04.2009 0.50% 0.50% 0.00%
07.05.2009 0.50% 0.50% 0.00%
04.06.2009 0.50% 0.50% 0.00%
09.07.2009 0.50% 0.50% 0.00%
06.08.2009 0.50% 0.50% 0.00%
10.09.2009 0.50% 0.50% 0.00%
08.10.2009 0.50% 0.50% 0.00%
05.11.2009 0.50% 0.50% 0.00%
10.12.2009 0.50% 0.50% 0.00%
07.01.2010 0.50% 0.50% 0.00%
04.02.2010 0.50% 0.50% 0.00%
04.03.2010 0.50% 0.50% 0.00%
08.04.2010 0.50% 0.50% 0.00%
06.05.2010 +0.5% 0.50% 0.00%
10.06.2010 0.50% 0.50% 0.00%
08.07.2010 0.50% 0.50% 0.00%
05.08.2010 0.50% 0.50% 0.00%
09.09.2010 0.50% 0.50% 0.00%
04.11.2010 0.50% 0.50% 0.00%
13.01.2011 0.50% 0.50% 0.00%
10.02.2011 0.50% 0.50% 0.00%
10.03.2011 0.50% 0.50% 0.00%
07.04.2011 0.50% 0.50% 0.00%
09.06.2011 0,50% 0.50% 0.00%
07.07.2011 0.50% 0.50% 0.00%
08.09.2011 0.50% 0.50% 0.00%
06.10.2011 0.50% 0.50% 0.00%
10.11.2011 0.50% 0.50% 0.00%
08.12.2011 0.50% 0.50% 0.00%
12.01.2012 0.50% 0.50% 0.00%
09.02.2012 0.50% 0.50% 0.00%
08.03.2012 0.50% 0.50% 0.00%
05.04.2012 0.50% 0.50% 0.00%
10.05.2012 0.50% 0.50% 0.00%
07.06.2012 0.50% 0.50% 0.00%
05.07.2012 0.50% 0.50% 0.00%
02.08.2012 0.50% 0.50% 0.00%
06.09.2012 0.50% 0.50% 0.00%
04.10.2012 0.50% 0.50% 0.00%
08.11.2012 0.50% 0.50% 0.00%
06.12.2012 0.50% 0.50% 0.00%
10.01.2013 0.50% 0.50% 0.00%
07.02.2013 0.50% 0.50% 0.00%
07.03.2013 0.50% 0.50% 0.00%
04.04.2013 0.50% 0.50% 0.00%
09.05.2013 0.50% 0.50% 0.00%
06.06.2013 0.50% 0.50% 0.00%
04.07.2013 0.50% 0.50% 0.00%
01.08.2013 0.50% 0.50% 0.00%
05.09.2013 0.50% 0.50% 0.00%
10.10.2013 0.50% 0.50% 0.00%
07.11.2013 0.50% 0.50% 0.00%
05.12.2013 0.50% 0.50% 0.00%
09.01.2014 0.50% 0.50% 0.00%
06.02.2014 0.50% 0.50% 0.00%
06.03.2014 0.50% 0.50% 0.00%
10.04.2014 0.50% 0.50% 0.00%
05.05.2014 0.50% 0.50% 0.00%
08.05.2014 0.50% 0.50% 0.00%
05.06.2014 0.50% 0.50% 0.00%
10.07.2014 0.50% 0.50% 0.00%
07.08.2014 0.50% 0.50% 0.00%
04.09.2014 0.50% 0.50% 0.00%
09.10.2014 0.50% 0.50% 0.00%
06.11.2014 0.50% 0.50% 0.00%
04.12.2014 0.50% 0.50% 0.00%
08.01.2015 0.50% 0.50% 0.00%
05.03.2015 0.50% 0.50% 0.00%
09.04.2015 0.50% 0.50% 0.00%
11.05.2015 0.50% 0.50% 0.00%
12.05.2015 0.50% 0.50% 0.00%
04.06.2015 0.50% 0.50% 0.00%
09.07.2015 0.50% 0.50% 0.00%
06.08.2015 0.50% 0.50% 0.00%
10.09.2015 0.50% 0.50% 0.00%
08.10.2015 0.50% 0.50% 0.00%
05.11.2015 0.50% 0.50% 0.00%
10.12.2015 0.50% 0.50% 0.00%
14.01.2016 0.50% 0.50% 0.00%
04.02.2016 0.50% 0.50% 0.00%
17.03.2016 0.50% 0.50% 0.00%
14.04.2016 0.50% 0.50% 0.00%
12.05.2016 0.50% 0.50% 0.00%
14.07.2016 0.25% 0.50% 0.00%
04.08.2016 0.25% 0.25% -0.25%
15.09.2016 0.25% 0.25% 0.00%
03.11.2016 0.25% 0.25% 0.00%
15.12.2016 0.25% 0.25% 0.00%
02.02.2017 0.25% 0.25% 0.00%
16.03.2017 0.25% 0.25% 0.00%
11.05.2017 0.25% 0.25% 0.00%
15.06.2017 0.25% 0.25% 0.00%
03.08.2017 0.25% 0.25% 0.00%
14.09.2017 0.25% 0.25% 0.00%
02.11.2017 0.50% 0.50% +0.25%
14.12.2017 0.50% 0.50% 0.00%
08.02.2018 0.50% 0.50% 0.00%
22.03.2018 0.50% 0.50% 0.00%
10.05.2018 0.50% 0.50% 0.00%
21.06.2018 0.50% 0.50% 0.00%
02.08.2018 0.75% 0.75% +0.25%
13.09.2018 0.75% 0.75% 0.00%
01.11.2018 0.75% 0.75% 0.00%
20.12.2018 0.75% 0.75% 0.00%
07.02.2019 0.75% 0.75% 0.00%
21.03.2019 0.75% 0.75% 0.00%
02.05.2019 0.75% 0.75% 0.00%
20.06.2019 0.75% 0.75% 0.00%
01.08.2019 0.75% 0.75% 0.00%
19.09.2019 0.75% 0.75% 0.00%
European Central Bank (ECB) 0.00% 0.00% 10.03.2016 24.10.2019
Ημερομηνία συνάντησης Πρόβλεψη Επιτόκιο Παραλλαγή
11.01.2007 3.50% 3.50% 0.00%
08.02.2007 3.50% 3.50% 0.00%
08.03.2007 3.75% 3.75% +0.25%
12.04.2007 3.75% 3.75% 0.00%
10.05.2007 3.75% 3.75% 0.00%
06.06.2007 4.00% 4.00% +0.25%
05.07.2007 4.00% 4.00% 0.00%
02.08.2007 4.00% 4.00% 0.00%
06.09.2007 4.00% 4.00% 0.00%
04.10.2007 4.00% 4.00% 0.00%
08.11.2007 4.00% 4.00% 0.00%
06.12.2007 4.00% 4.00% 0.00%
10.01.2008 4.00% 4.00% 0.00%
07.02.2008 4.00% 4.00% 0.00%
06.03.2008 4.00% 4.00% 0.00%
10.04.2008 4.00% 4.00% 0.00%
08.05.2008 4.00% 4.00% 0.00%
05.06.2008 4.00% 4.00% 0.00%
03.07.2008 4.25% 4.25% 0.25%
04.08.2008 4.25% 4.25% 0.00%
07.09.2008 4.25% 4.25% 0.00%
02.10.2008 4.25% 4.25% 0.00%
08.10.2008 3.75% 3.75% -0.50%
06.11.2008 3.25% 3.25% -0.50%
04.12.2008 2.75% 2.50% -0.75%
15.01.2009 2.00% 2.00% -0.50%
05.02.2009 2.00% 2.00% 0.00%
05.03.2009 1.50% 1.50% -0.50%
02.04.2009 1.00% 1.25% -0.25%
07.05.2009 1.00% 1.00% -0.25%
04.06.2009 1.00% 1.00% 0.00%
02.07.2009 1.00% 1.00% 0.00%
06.08.2009 1.00% 1.00% 0.00%
03.09.2009 1.00% 1.00% 0.00%
08.10.2009 1.00% 1.00% 0.00%
05.11.2009 1.00% 1.00% 0.00%
03.12.2009 1.00% 1.00% 0.00%
14.01.2010 1.00% 1.00% 0.00%
04.02.2010 1.00% 1.00% 0.00%
04.03.2010 1.00% 1.00% 0.00%
08.04.2010 1.00% 1.00% 0.00%
06.05.2010 1.00% 1.00% 0.00%
10.06.2010 1.00% 1.00% 0.00%
08.07.2010 1.00% 1.00% 0.00%
05.08.2010 1.00% 1.00% 0.00%
02.09.2010 1.00% 1.00% 0.00%
02.12.2010 1.00% 1.00% 0.00%
03.03.2011 1.00% 1.00% 0.00%
07.04.2011 1.25% 1.25% +0.25%
09.06.2011 1.25% 1.25% 0.00%
07.07.2011 1.50% 1.50% +0.25%
08.09.2011 1.50% 1.50% 0.00%
06.10.2011 1.50% 1.50% 0.00%
03.11.2011 1.50% 1.25% -0.25%
08.12.2011 1.00% 1.00% -0.25%
12.01.2012 1.00% 1.00% 0.00%
09.02.2012 1.00% 1.00% 0.00%
09.02.2012 1.00% 1.00% 0.00%
08.03.2012 1.00% 1.00% 0.00%
04.04.2012 1.00% 1.00% 0.00%
03.05.2012 1.00% 1.00% 0.00%
06.06.2012 1.00% 1.00% 0.00%
05.07.2012 0.75% 0.75% -0.25%
02.08.2012 0.75% 0.75% 0.00%
06.09.2012 0.75% 0.75% 0.00%
04.10.2012 0.75% 0.75% 0.00%
08.11.2012 0.75% 0.75% 0.00%
06.12.2012 0.75% 0.75% 0.00%
10.01.2013 0.50% 0.75% 0.00%
07.02.2013 0.75% 0.75% 0.00%
07.03.2013 0.75% 0.75% 0.00%
04.04.2013 0.75% 0.75% 0.00%
02.05.2013 0.50% 0.50% -0.25%
06.06.2013 0.50% 0.50% 0.00%
04.07.2013 0.50% 0.50% 0.00%
01.08.2013 0.50% 0.50% 0.00%
05.09.2013 0.50% 0.50% 0.00%
02.10.2013 0.50% 0.50% 0.00%
07.11.2013 0.50% 0.25% -0.25%
05.12.2013 0.25% 0.25% 0.00%
09.01.2014 0.25% 0.25% 0.00%
06.02.2014 0.25% 0.25% 0.00%
06.03.2014 0.25% 0.25% 0.00%
03.04.2014 0.25% 0.25% 0.00%
08.05.2014 0.25% 0.25% 0.00%
05.06.2014 0.10% 0.15% -0.10%
03.07.2014 0.15% 0.15% 0.00%
07.08.2014 0.15% 0.15% 0.00%
04.09.2014 0.15% 0.05% -0.10%
02.10.2014 0.05% 0.05% 0.00%
06.11.2014 0.05% 0.05% 0.00%
04.12.2014 0.05% 0.05% 0.00%
22.01.2015 0.05% 0.05% 0.00%
05.03.2015 0.05% 0.05% 0.00%
15.04.2015 0.05% 0.05% 0.00%
03.06.2015 0.05% 0.05% 0.00%
16.07.2015 0.05% 0.05% 0.00%
03.09.2015 0.05% 0.05% 0.00%
22.10.2015 0.05% 0.05% 0.00%
03.12.2015 0.05% 0.05% 0.00%
21.01.2016 0.05% 0.05% 0.00%
10.03.2016 0.05% 0.00% -0.05%
21.04.2016 0.00% 0.00% 0.00%
02.06.2016 0.00% 0.00% 0.00%
21.07.2016 0.00% 0.00% 0.00%
08.09.2016 0.00% 0.00% 0.00%
20.10.2016 0.00% 0.00% 0.00%
08.12.2016 0.00% 0.00% 0.00%
19.01.2017 0.00% 0.00% 0.00%
09.03.2017 0.00% 0.00% 0.00%
27.04.2017 0.00% 0.00% 0.00%
08.06.2017 0.00% 0.00% 0.00%
20.07.2017 0.00% 0.00% 0.00%
07.09.2017 0.00% 0.00% 0.00%
26.10.2017 0.00% 0.00% 0.00%
14.12.2017 0.00% 0.00% 0.00%
25.01.2018 0.00% 0.00% 0.00%
08.03.2018 0.00% 0.00% 0.00%
26.04.2018 0.00% 0.00% 0.00%
14.06.2018 0.00% 0.00% 0.00%
26.07.2018 0.00% 0.00% 0.00%
13.09.2018 0.00% 0.00% 0.00%
25.10.2018 0.00% 0.00% 0.00%
13.12.2018 0.00% 0.00% 0.00%
24.01.2019 0.00% 0.00% 0.00%
07.03.2019 0.00% 0.00% 0.00%
10.04.2019 0.00% 0.00% 0.00%
06.06.2019 0.00% 0.00% 0.00%
25.07.2019 0.00% 0.00% 0.00%
12.09.2019 0.00% 0.00% 0.00%
Bank of Canada (BoC) 1.75% 0.00% 24.10.2018 30.10.2019
Ημερομηνία συνάντησης Πρόβλεψη Επιτόκιο Παραλλαγή
16.01.2007 4.25% 4.25% 0.00%
06.03.2007 4.25% 4.25% 0.00%
24.04.2007 4.25% 4.25% 0.00%
29.05.2007 4.25% 4.25% 0.00%
10.07.2007 4.50% 4.50% +0.25%
05.09.2007 4.50% 4.50% 0.00%
16.10.2007 4.50% 4.50% 0.00%
04.12.2007 4.50% 4.25% -0.25%
22.01.2008 4.00% 4.00% -0.25%
04.03.2008 3.75% 3.50% -0.50%
22.04.2008 3.00% 3.00% -0.50%
10.06.2008 2.75% 3.00% 0.00%
15.07.2008 3.00% 3.00% 0.00%
03.09.2008 3.00% 3.00% 0.00%
08.10.2008 2.50% 2.50% -0.50%
21.10.2008 2.00% 2.25% -0.25%
09.12.2008 1.75% 1.50% -0.75%
20.01.2009 1.00% 1.00% -0.50%
03.03.2009 0.50% 0.50% -0.50%
21.04.2009 0.50% 0.25% -0.25%
04.06.2009 0.25% 0.25% 0.00%
21.07.2009 0.25% 0.25% 0.00%
21.08.2009 0.25% 0.25% 0.00%
10.09.2009 0.25% 0.25% 0.00%
20.10.2009 0.25% 0.25% 0.00%
08.12.2009 0.25% 0.25% 0.00%
19.01.2010 0.25% 0.25% 0.00%
02.03.2010 0.25% 0.25% 0.00%
20.04.2010 0.25% 0.25% 0.00%
01.06.2010 0.50% 0.50% +0.25%
20.07.2010 0.75% 0.75% +0.25%
08.09.2010 1.00% 1.00% +0.25%
19.10.2010 1.00% 1.00% 0.00%
07.12.2010 1.00% 1.00% 0.00%
18.01.2011 1.00% 1.00% 0.00%
01.03.2011 1.00% 1.00% 0.00%
31.05.2011 1.00% 1.00% 0.00%
19.07.2011 1.00% 1.00% 0.00%
07.09.2011 1.00% 1.00% 0.00%
26.10.2011 1.00% 1.00% 0.00%
06.12.2011 1.00% 1.00% 0.00%
17.01.2012 1.00% 1.00% 0.00%
08.03.2012 1.00% 1.00% 0.00%
17.04.2012 1.00% 1.00% 0.00%
05.06.2012 1.00% 1.00% 0.00%
17.07.2012 1.00% 1.00% 0.00%
05.09.2012 1.00% 1.00% 0.00%
23.10.2012 1.00% 1.00% 0.00%
04.12.2012 1.00% 1.00% 0.00%
23.01.2013 1.00% 1.00% 0.00%
06.03.2013 1.00% 1.00% 0.00%
17.04.2013 1.00% 1.00% 0.00%
29.05.2013 1.00% 1.00% 0.00%
17.07.2013 1.00% 1.00% 0.00%
04.09.2013 1.00% 1.00% 0.00%
23.10.2013 1.00% 1.00% 0.00%
04.12.2013 1.00% 1.00% 0.00%
22.01.2014 1.00% 1.00% 0.00%
05.03.2014 1.00% 1.00% 0.00%
16.04.2014 1.00% 1.00% 0.00%
04.06.2014 1.00% 1.00% 0.00%
16.07.2014 1.00% 1.00% 0.00%
03.09.2014 1.00% 1.00% 0.00%
22.10.2014 1.00% 1.00% 0.00%
03.12.2014 1.00% 1.00% 0.00%
21.01.2015 1.00% 0.75% -0.25%
04.03.2015 0.75% 0.75% 0.00%
15.04.2015 0.75% 0.75% 0.00%
27.05.2015 0.75% 0.75% 0.00%
15.07.2015 0.75% 0.50% -0.25%
09.09.2015 0.50% 0.50% 0.00%
21.10.2015 0.50% 0.50% 0.00%
02.12.2015 0.50% 0.50% 0.00%
20.01.2016 0.50% 0.50% 0.00%
09.03.2016 0.50% 0.50% 0.00%
13.05.2016 0.50% 0.50% 0
25.05.2016 0.50% 0.50% 0
13.07.2016 0.50% 0.50% 0
07.09.2016 0.50% 0.50% 0.00%
19.10.2016 0.50% 0.50% 0.00%
07.12.2016 0.50% 0.50% 0.00%
18.01.2017 0.50% 0.50% 0.00%
01.03.2017 0.50% 0.50% 0.0%
12.04.2017 0.50% 0.50% 0.0%
24.05.2017 0.50% 0.50% 0.0%
12.07.2017 0.50% 0.75% +0.25%
06.09.2017 0.75% 1.00% +0.25%
25.10.2017 1.00% 1.00% 0.00%
06.12.2017 1.00% 1.00% 0.00%
17.01.2018 1.25% 1.25% +0.25%
07.03.2018 1.25% 1.25% 0.00%
18.04.2018 1.25% 1.25% 0.00%
30.05.2018 1.25% 1.25% 0.00%
11.07.2018 1.50% 1.50% +0.25%
05.09.2018 1.50% 1.50% 0.00%
24.10.2018 1.75% 1.75% +0.25%
05.12.2018 1.75% 1.75% 0.00%
09.01.2019 1.75% 1.75% 0.00%
06.03.2019 1.75% 1.75% 0.00%
24.04.2019 1.75% 1.75% 0.00%
29.05.2019 1.75% 1.75% 0.00%
10.07.2019 1.75% 1.75% 0.00%
04.09.2019 1.75% 1.75% 0.00%
Bank of Japan (BoJ) -0.10% 0.00% 19.12.2015 31.10.2019
Ημερομηνία συνάντησης Πρόβλεψη Επιτόκιο Παραλλαγή
18.01.2007 0.50% 0.25% 0.00%
21.02.2007 0.25% 0.50% +0.25%
20.03.2007 0.50% 0.50% 0.00%
10.04.2007 0.50% 0.50% 0.00%
27.04.2007 0.50% 0.50% 0.00%
15.06.2007 0.50% 0.50% 0.00%
12.07.2007 0.50% 0.50% 0.00%
23.08.2007 0.50% 0.50% 0.00%
19.09.2007 0.50% 0.50% 0.00%
11.10.2007 0.50% 0.50% 0.00%
31.10.2007 0.50% 0.50% 0.00%
13.11.2007 0.50% 0.50% 0.00%
20.12.2007 0.50% 0.50% 0.00%
22.01.2008 0.50% 0.50% 0.00%
15.02.2008 0.50% 0.50% 0.00%
07.03.2008 0.50% 0.50% 0.00%
09.04.2008 0.50% 0.50% 0.00%
30.04.2008 0.50% 0.50% 0.00%
17.05.2008 0.50% 0.50% 0.00%
20.05.2008 0.50% 0.50% 0.00%
13.06.2008 0.50% 0.50% 0.00%
15.07.2008 0.50% 0.50% 0.00%
19.08.2008 0.50% 0.50% 0.00%
17.09.2008 0.50% 0.50% 0.00%
07.10.2008 0.50% 0.50% 0.00%
14.10.2008 0.50% 0.50% 0.00%
31.10.2008 0.25% 0.30% -0.20%
21.11.2008 0.30% 0.30% 0.00%
02.12.2008 0.30% 0.30% 0.00%
19.12.2008 0.20% 0.10% -0.20%
22.01.2009 0.10% 0.10% 0.00%
19.02.2009 0.10% 0.10% 0.00%
18.03.2009 0.10% 0.10% 0,00%
07.04.2009 0.10% 0.10% 0.00%
30.04.2009 0.10% 0.10% 0.00%
22.05.2009 0.10% 0.10% 0.00%
16.06.2009 0.10% 0.10% 0.00%
15.07.2009 0.10% 0.10% 0.00%
11.08.2009 0.10% 0.10% 0.00%
17.09.2009 0.10% 0.10% 0.00%
30.10.2009 0.10% 0.10% 0.00%
20.11.2009 0.10% 0.10% 0.00%
18.12.2009 0.10% 0.10% 0.00%
18.02.2010 0.10% 0.10% 0.00%
17.03.2010 0.10% 0.10% 0.00%
07.04.2010 0.10% 0.10% 0.00%
15.06.2010 0.10% 0.10% 0.00%
14.07.2010 0.10% 0.10% 0.00%
10.08.2010 0.10% 0.10% 0.00%
07.09.2010 0.10% 0.10% 0.00%
16.02.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
14.03.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
07.04.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
20.05.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
14.06.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
12.07.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
04.08.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
07.10.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
27.10.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
16.11.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
21.12.2011 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
24.01.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
14.02.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
13.03.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
10.04.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
23.05.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
15.06.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
12.07.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
09.08.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
19.09.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
05.10.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
30.10.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
20.11.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
20.12.2012 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
22.01.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
14.02.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
07.03.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
04.04.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
26.04.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
22.05.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
11.06.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
11.07.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
08.08.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
05.09.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
31.10.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
21.11.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
20.12.2013 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
22.01.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
18.02.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
11.03.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
30.04.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
21.05.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
13.06.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
15.07.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
08.08.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
04.09.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
07.10.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
31.10.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
19.12.2014 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
21.01.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
18.02.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
17.03.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
08.04.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
30.04.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
22.05.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
15.07.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
07.08.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
15.09.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
07.10.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
30.10.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
19.11.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
18.12.2015 0.00%-0.10% 0.00%-0.10% 0.00%
29.01.2016 0.00%-0.10% -0.10% -0.10%
15.03.2016 -0.10% -0.10% 0.00%
28.04.2016 -0.10% -0.10% 0.00%
16.06.2016 -0.10% -0.10% 0.00%
29.07.2016 0.00% 0.00% 0.00%
21.09.2016 -0.10% -0.10% 0.00%
01.11.2016 -0.10% -0.10% 0.00%
20.12.2016 -0.10% -0.10% 0.00%
31.01.2017 -0.10% -0.10% 0.00%
16.03.2017 -0.10% -0.10% 0.00%
27.04.2017 -0.1% -0.1% 0.0%
16.06.2017 -0.1% -0.1% 0.0%
20.07.2017 -0.1% -0.1% 0.0%
21.09.2017 -0.1% -0.1% 0.0%
21.12.2017 -0.1% -0.1% 0.00%
23.01.2018 -0.10% -0.10% 0.00%
09.03.2018 -0.10% -0.10% 0.00%
27.04.2018 -0.10% -0.10% 0.00%
15.06.2018 -0.10% -0.10% 0.00%
31.07.2018 -0.10% -0.10% 0.00%
19.09.2018 -0.10% -0.10% 0.00%
31.10.2018 -0.10% -0.10% 0.00%
20.12.2018 -0.10% -0.10% 0.00%
23.01.2019 -0.10% -0.10% 0.00%
15.03.2019 -0.10% -0.10% 0.00%
25.04.2019 -0.10% -0.10% 0.00%
20.06.2019 -0.10% -0.10% 0.00%
30.07.2019 -0.10% -0.10% 0.00%
19.09.2019 -0.10% -0.10% 0.00%
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) 1.00% -0.50% 07.08.2019 25.09.2019
Ημερομηνία συνάντησης Πρόβλεψη Επιτόκιο Παραλλαγή
24.01.2007 7.25% 7.25% 0.00%
07.03.2007 7.50% 7.50% +0.25%
26.04.2007 7.50% 7.75% +0.25%
06.06.2007 7.75% 8.00% +0.25%
25.07.2007 8.25% 8.25% +0.25%
12.09.2007 8.25% 8.25% 0.00%
24.10.2007 8.25% 8.25% 0.00%
05.12.2007 8.25% 8.25% 0.00%
23.01.2008 8.25% 8.25% 0.00%
05.03.2008 8.25% 8.25% 0.00%
23.04.2008 8.25% 8.25% 0.00%
04.06.2008 8.25% 8.25% 0.00%
23.07.2008 8.25% 8.00% -0.25%
10.09.2008 7.75% 7.50% -0.50%
22.10.2008 6.50% 6.50% -1.00%
03.12.2008 5.00% 5.00% -1.50%
28.01.2009 4.00% 3.50% -1.50%
12.03.2009 2.75% 3.00% -0.50%
29.04.2009 2.50% 2.50% -0.50%
29.07.2009 2.50% 2.50% 0.00%
31.08.2009 2.50% 2.50% 0.00%
29.10.2009 2.50% 2.50% 0.00%
10.12.2009 2.50% 2.50% 0.00%
28.01.2010 2.50% 2.50% 0.00%
11.03.2010 2.50% 2.50% 0.00%
29.04.2010 2.50% 2.50% 0.00%
09.06.2010 2.75% 2.75% +0.25%
29.07.2010 3.00% 3.00% +0.25%
16.09.2010 3.00% 3.00% 0.00%
27.10.2010 3.00% 3.00% 0.00%
08.12.2010 3.00% 3.00% 0.00%
09.03.2011 2.75% 2.50% -0.50%
27.07.2011 2.50% 2.50% 0.00%
14.09.2011 2.50% 2.50% 0.00%
26.10.2011 2.50% 2.50% 0.00%
07.12.2011 2.50% 2.50% 0.00%
25.01.2012 2.50% 2.50% 0.00%
07.03.2012 2.50% 2.50% 0.00%
25.04.2012 2.50% 2.50% 0.00%
13.06.2012 2.50% 2.50% 0.00%
25.07.2012 2.50% 2.50% 0.00%
12.09.2012 2.50% 2.50% 0.00%
24.10.2012 2.50% 2.50% 0.00%
05.12.2012 2.50% 2.50% 0.00%
30.01.2013 2.50% 2.50% 0.00%
13.03.2013 2.50% 2.50% 0.00%
23.04.2013 2.50% 2.50% 0.00%
12.06.2013 2.50% 2.50% 0.00%
24.07.2013 2.50% 2.50% 0.00%
11.09.2013 2.50% 2.50% 0.00%
30.10.2013 2.50% 2.50% 0.00%
11.12.2013 2.50% 2.50% 0.00%
29.01.2014 2.50% 2.50% 0.00%
12.03.2014 2.75% 2.75% +0.25%
23.04.2014 3.00% 3.00% +0.25%
11.06.2014 3.25% 3.25% +0.25%
23.07.2014 3.50% 3.50% +0.25%
10.09.2014 3.50% 3.50% 0.00%
29.10.2014 3.50% 3.50% 0.00%
10.12.2014 3.50% 3.50% 0.00%
28.01.2015 3.50% 3.50% 0.00%
11.03.2015 3.50% 3.50% 0.00%
29.04.2015 3.50% 3.50% 0.00%
10.06.2015 3.50% 3.25% -0.25%
22.07.2015 3.00% 3.00% -0.25%
09.09.2015 2.75% 2.75% -0.25%
28.10.2015 2.75% 2.75% 0.00%
09.12.2015 2.50% 2.50% -0.25%
27.01.2016 2.50% 2.50% 0.00%
09.03.2016 2.50% 2.25% -0.25%
27.04.2016 2.25% 2.25% 0.00%
08.06.2016 2.25% 2.25% 0.00%
10.08.2016 2.00% 2.00% -0.25%
21.09.2016 2.00% 2.00% 0.00%
09.11.2016 1.75% 1.75% -0.25%
08.02.2017 1.75% 1.75% 0.00%
22.03.2017 1.75% 1.75% 0.00%
11.05.2017 1.75% 1.75% 0.00%
22.06.2017 1.75% 1.75% 0.00%
10.08.2017 1.75% 1.75% 0.00%
27.09.2017 1.75% 1.75% 0.00%
08.11.2017 1.75% 1.75% 0.00%
07.02.2018 1.75% 1.75% 0.00%
21.03.2018 1.75% 1.75% 0.00%
10.05.2018 1.75% 1.75% 0.00%
28.06.2018 1.75% 1.75% 0.00%
09.08.2018 1.75% 1.75% 0.00%
27.09.2018 1.75% 1.75% 0.00%
07.11.2018 1.75% 1.75% 0.00%
13.02.2019 1.75% 1.75% 0.00%
27.03.2019 1.75% 1.75% 0.00%
08.05.2019 1.50% 1.50% -0.25%
26.06.2019 1.50% 1.50% 0.00%
07.08.2019 1.25% 1.00% -0.50%
Federal Reserve (FED) 2.00% -0.25% 18.09.2019 30.10.2019
Ημερομηνία συνάντησης Πρόβλεψη Επιτόκιο Παραλλαγή
31.01.2007 5.25% 5.25% 0.00%
21.03.2007 5.25% 5.25% 0.00%
09.05.2007 5.25% 5.25% 0.00%
28.06.2007 5.25% 5.25% 0.00%
07.08.2007 5.25% 5.25% 0.00%
18.09.2007 5.00% 4.75% -0.50%
31.10.2007 4.50% 4.50% -0.25%
11.12.2007 4.25% 4.25% -0.25%
22.01.2008 3.50% 3.50% -0.75%
30.01.2008 3.00% 3.00% -0.50%
18.03.2008 2.25% 2.25% -0.75%
30.04.2008 2.00% 2.00% -0.25%
25.06.2008 2.00% 2.00% 0.00%
05.08.2008 2.00% 2.00% 0.00%
16.09.2008 2.00% 2.00% 0.00%
16.09.2008 2.00% 2.00% 0.00%
08.10.2008 1.50% 1.50% -0.50%
29.10.2008 1.00% 1.00% -0.50%
16.12.2008 0.50% 0.00%-0.25% -0.75%
28.01.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
17.03.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
29.04.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
24.06.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
12.08.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
23.09.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
04.11.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
16.12.2009 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
27.01.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
16.03.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
23.06.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
10.08.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
21.09.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
03.11.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
14.12.2010 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
15.03.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
22.06.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
21.09.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
02.11.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
13.12.2011 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
25.01.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
25.01.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
13.03.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
25.04.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
20.06.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
01.08.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
13.09.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
24.10.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
12.12.2012 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
30.01.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
20.03.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
01.05.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
19.06.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
31.07.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.09.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
30.10.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.12.2013 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
29.01.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
19.03.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
30.04.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.06.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
30.07.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
17.09.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
29.10.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
17.12.2014 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.0%
28.01.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
18.03.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
29.04.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
17.06.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
29.07.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
17.09.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
28.10.2015 0.00%-0.25% 0.00%-0.25% 0.00%
16.12.2015 0.50% 0.25%-0.50% +0.25%
27.01.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
16.03.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
27.04.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
15.06.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
27.07.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
21.09.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
02.11.2016 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 0.00%
14.12.2016 0.50%-0.75% 0.50%-0.75% +0.25%
01.02.2017 0.50%-0.75% 0.50%-0.75% 0.00%
15.03.2017 0.75%-1.00% 0.75%-1.00% +0.25%
03.05.2017 0.75%-1.00% 0.75%-1.00% 0.00%
14.06.2017 1.00%-1.25% 1.00%-1.25% +0.25%
26.07.2017 1.00%-1.25% 1.00%-1.25% 0.00%
20.09.2017 1.00%-1.25% 1.00%-1.25% 0.00%
01.11.2017 1.00%-1.25% 1.00%-1.25% 0.00%
13.12.2017 1.50% 1.50% +0.25%
31.01.2018 1.50% 1.50% 0.00%
21.03.2018 1.75% 1.75% +0.25%
02.05.2018 1.75% 1.75% 0.00%
13.06.2018 2.00% 2.00% +0.25%
01.08.2018 2.00% 2.00% 0.00%
26.09.2018 2.25% 2.25% +0.25%
08.11.2018 2.25% 2.25% 0.00%
19.12.2018 2.50% 2.50% +0.25%
30.01.2019 2.50% 2.50% 0.00%
20.03.2019 2.50% 2.50% 0.00%
01.05.2019 2.50% 2.50% 0.00%
19.06.2019 2.50% 2.50% 0.00%
31.07.2019 2.25% 2.25% -0.25%
18.09.2019 2.00% 2.00% -0.25%
Reserve Bank of Australia (RBA) 1.00% 0.00% 02.07.2019 01.10.2019
Ημερομηνία συνάντησης Πρόβλεψη Επιτόκιο Παραλλαγή
06.02.2007 6.25% 6.25% 0.00%
03.04.2007 6.25% 6.25% 0.00%
01.05.2007 6.25% 6.25% 0.00%
05.06.2007 6.25% 6.25% 0.00%
03.07.2007 6.25% 6.25% 0.00%
07.08.2007 6.50% 6.50% +0.25%
04.09.2007 6.50% 6.50% 0.00%
02.10.2007 6.50% 6.50% 0.00%
06.11.2007 6.75% 6.75% 0.25%
04.12.2007 6.75% 6.75% 0.00%
05.02.2008 7.00% 7.00% +0.25%
04.03.2008 7.25% 7.25% +0.25%
01.04.2008 7.25% 7.25% 0.00%
06.05.2008 7.25% 7.25% 0.00%
03.06.2008 7.25% 7.25% 0.00%
01.07.2008 7.25% 7.25% 0.00%
05.08.2008 7.25% 7.25% 0.00%
02.09.2008 7.00% 7.00% -0.25%
07.10.2008 6.50% 6.00% -1.00%
04.11.2008 5.50% 5.25% -0.75%
02.12.2008 4.50% 4.25% -1.00%
03.02.2009 3.25% 3.25% -1.00%
03.03.2009 3.00% 3.25% 0.00%
07.04.2009 3.25% 3.00% -0.25%
05.05.2009 3.00% 3.00% 0.00%
02.06.2009 3.00% 3.00% 0.00%
07.07.2009 3.00% 3.00% 0.00%
13.08.2009 3.00% 3.00% 0.00%
01.09.2009 3.00% 3.00% 0.00%
06.10.2009 3.25% 3.25% +0.25%
03.11.2009 3.50% 3.50% +0.25%
01.12.2009 3.75% 3.75% +0.25%
02.02.2010 3.75% 3.75% 0.00%
02.03.2010 4.00% 4.00% +0.25%
06.04.2010 4.25% 4.25% +0.25%
04.05.2010 4.25% 4.50% +0.25%
01.06.2010 4.50% 4.50% 0.00%
06.07.2010 4.50% 4.50% 0.00%
03.08.2010 4.50% 4.50% 0.00%
07.09.2010 4.50% 4.50% 0.00%
02.11.2010 4.75% 4.75% +0.25%
01.02.2011 4.75% 4.75% 0.00%
05.04.2011 4.75% 4.75% 0.00%
07.06.2011 4.75% 4.75% 0.00%
05.07.2011 4.75% 4.75% 0.00%
02.08.2011 4.75% 4.75% 0.00%
06.09.2011 4.75% 4.75% 0.00%
04.10.2011 4.75% 4.75% 0.00%
01.11.2011 4.50% 4.50% -0.25%
01.11.2011 4.50% 4.50% -0.25%
06.12.2011 4.25% 4.25% -0.25%
07.02.2012 4.00% 4.25% 0.00%
07.02.2012 4.00% 4.25% 0.00%
06.03.2012 4.25% 4.25% 0.00%
03.04.2012 4.25% 4.25% 0.00%
01.05.2012 4.00% 3.75% -0.50%
05.06.2012 3.50% 3.50% -0.25%
03.07.2012 3.50% 3.50% 0.00%
07.08.2012 3.50% 3.50% 0.00%
04.09.2012 3.50% 3.50% 0.00%
02.10.2012 3.50% 3.25% -0.25%
06.11.2012 3.00% 3.25% 0.00%
04.12.2012 3.00% 3.00% -0.25%
05.02.2013 3.00% 3.00% 0.00%
05.03.2013 3.00% 3.00% 0.00%
02.04.2013 3.00% 3.00% 0.00%
07.05.2013 3.00% 2.75% -0.25%
04.06.2013 2.75% 2.75% 0.00%
02.07.2013 2.75% 2.75% 0.00%
06.08.2013 2.50% 2.50% -0.25%
03.09.2013 2.50% 2.50% 0.00%
01.10.2013 2.50% 2.50% 0.00%
05.11.2013 2.50% 2.50% 0.00%
03.12.2013 2.50% 2.50% 0.00%
04.02.2014 2.50% 2.50% 0.00%
04.03.2014 2.50% 2.50% 0.00%
01.04.2014 2.50% 2.50% 0.00%
06.05.2014 2.50% 2.50% 0.00%
03.06.2014 2.50% 2.50% 0.00%
01.07.2014 2.50% 2.50% 0.00%
05.08.2014 2.50% 2.50% 0.00%
02.09.2014 2.50% 2.50% 0.00%
07.10.2014 2.50% 2.50% 0.00%
04.11.2014 2.50% 2.50% 0.00%
02.12.2014 2.50% 2.50% 0.00%
03.02.2015 2.50% 2.25% -0.25%
03.03.2015 2.00% 2.25% 0.00%
07.04.2015 2.25% 2.25% 0.00%
05.05.2015 2.00% 2.00% -0.25%
02.06.2015 2.00% 2.00% 0.00%
07.07.2015 2.00% 2.00% 0.00%
04.08.2015 2.00% 2.00% 0.00%
01.09.2015 2.00% 2.00% 0.00%
06.10.2015 2.00% 2.00% 0.00%
03.11.2015 2.00% 2.00% 0.00%
01.12.2015 2.00% 2.00% 0.00%
01.02.2016 2.00% 2.00% 0.00%
02.02.2016 2.00% 2.00% 0.00%
01.03.2016 2.00% 2.00% 0.00%
05.04.2016 2.00% 2.00% 0.00%
03.05.2016 2.00% 1.75% -0.25%
07.06.2016 1.75% 1.75% 0
05.07.2016 1.75% 1.75% 0
02.08.2016 1.50% 1.50% -0.25%
06.09.2016 1.50% 1.50% 0.00%
04.10.2016 1.50% 1.50% 0.00%
01.11.2016 1.50% 1.50% 0.00%
06.12.2016 1.50% 1.50% 0.00%
07.02.2017 1.50% 1.50% 0.00%
07.03.2017 1.50% 1.50% 0.00%
04.04.2017 1.50% 1.50% 0.00%
02.05.2017 1.50% 1.50% 0.00%
06.06.2017 1.50% 1.50% 0.00%
04.07.2017 1.50% 1.50% 0.00%
01.08.2017 1.50% 1.50% 0.00%
05.09.2017 1.50% 1.50% 0.00%
03.10.2017 1.50% 1.50% 0.00%
07.11.2017 1.50% 1.50% 0.00%
05.12.2017 1.50% 1.50% 0.00%
06.02.2018 1.50% 1.50% 0.00%
06.03.2018 1.50% 1.50% 0.00%
03.04.2018 1.50% 1.50% 0.00%
01.05.2018 1.50% 1.50% 0.00%
05.06.2018 1.50% 1.50% 0.00%
03.07.2018 1.50% 1.50% 0.00%
07.08.2018 1.50% 1.50% 0.00%
04.09.2018 1.50% 1.50% 0.00%
02.10.2018 1.50% 1.50% 0.00%
06.11.2018 1.50% 1.50% 0.00%
04.12.2018 1.50% 1.50% 0.00%
05.02.2019 1.50% 1.50% 0.00%
05.03.2019 1.50% 1.50% 0.00%
02.04.2019 1.50% 1.50% 0.00%
07.05.2019 1.50% 1.50% 0.00%
04.06.2019 1.25% 1.25% -0.25%
02.07.2019 1.00% 1.00% -0.25%
06.08.2019 1.00% 1.00% 0.00%
03.09.2019 1.00% 1.00% 0.00%
Bank of Russia 7.00% -0.25% 06.09.2019 25.10.2019
Ημερομηνία συνάντησης Πρόβλεψη Επιτόκιο Παραλλαγή
16.03.2015 14.00% 14.00% -1.00%
30.04.2015 13.00% 12.50% -1.50%
15.06.2015 11.5% 11.5% -1.00%
31.07.2015 11.0% 11.0% -0.5%
11.09.2015 11.0% 11.0% 0.00%
30.10.2015 11.0% 11.0% 0.00%
11.12.2015 11.0% 11.0% 0.00%
29.01.2016 11.00% 11.00% 0.00%
18.03.2016 11.00% 11.00% 0.00%
29.04.2016 11.00% 11.00% 0.00%
10.06.2016 10.50% 10.50% -0.50%
29.07.2016 10.50% 10.50% 0
16.09.2016 10.50% 10.00% -0.50%
28.10.2016 10.00% 10.00% 0.00%
16.12.2016 10,0% 10,0% 0.00%
24.03.2017 10.0% 9.75% -0.25%
28.04.2017 9.75% 9.25% -0.50%
16.06.2017 9.25% 9.00% -0.25%
28.07.2017 9.00% 9.00% 0.00%
15.09.2017 8.50% -0.50%
27.10.2017 8.25% -0.25%
15.12.2017 7.75% -0.50%
09.02.2018 7.50% -0.25%
23.03.2018 7.25% 7.25% -0.25%
27.04.2018 7.25% 0.00%
15.06.2018 7.25% 7.25% 0.00%
27.07.2018 7.25% 7.25% 0.00%
14.09.2018 7.25% 7.50% +0.25%
26.10.2018 7.50% 7.50% 7.50%
14.12.2018 7.75% +0.25%
08.02.2019 7.75% 7.75% 7.75%
22.03.2019 7.75% 7.75% 0.00%
26.04.2019 7.75% 7.75% 0.00%
14.06.2019 7.50% 7.50% -0.25%
26.07.2019 7.25% 7.25% -0.25%
06.09.2019 7.00% -0.25%
Άνοιγμα Δοκιμαστικού Λογαριασμού
Κατανοώ και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνώ στο ότι το όνομά μου και τα στοιχεία επικοινωνίας μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την TeleTrade για επικοινωνία μαζί μου σχετικά με τις πληροφορίες που έχω επιλέξει.
37 Διεθνή βραβεία
Έχετε μία ερώτηση;

Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα της εμπειρίας σας στο trading, παρέχοντας 24/5 πολύγλωσση εξυπηρέτηση πελατών.

Ακολουθήστε μας

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 71% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

© 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd έχει καταχωρηθεί ως Κυπριακή Επενδυτική Εταιρεία (CIF) με αριθμό καταχώρησης HE272810 και έχει αδειοδοτηθεί από τις Ασφάλειες Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό άδειας 158/11.

Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.of banks and payment service providers entrusted with handling of client funds.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρης Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Εάν διαφωνείτε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πλοήγησής σας. Διαβάστε περισσότερα.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Εάν διαφωνείτε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πλοήγησής σας. Διαβάστε περισσότερα. Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID και σε επιλεγμένες τρίτες χώρες. Η TeleTrade δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας