Υπολογιστής swap

Υπολογίστε την αξία του Swap

Το swap είναι το τέλος που χρεώνεται για τη διατήρηση μιας ανοιχτής θέσης κατά τις νυχτερινές ώρες. Αναφέρεται στη διαφορά επιτοκίου μεταξύ των δύο συναλλασσόμενων νομισμάτων και καθορίζεται ανάλογα με το αν είναι θεσή αγοράς ή πώλησης. Τα swaps υπολογίζονται και εφαρμόζονται κάθε νύχτα συναλλαγών. Τα τριπλά swaps χρεώνονται την Τετάρτη, την Πέμπτη ή την Παρασκευή - ανάλογα με την κατηγορία επενδυτικών προϊόντων και/ή το μέσο - στον λογαριασμό το Σαββατοκύριακο.

Απλώς εισαγάγετε το ζεύγος νομισμάτων που θέλετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγή, μαζί με το μέγεθος της συναλλαγής και το νόμισμα του λογαριασμού σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Υπολογισμός» για να καθορίσετε την προμήθεια των swaps.

Τα swaps υπολογίζονται διαφορετικά ανάλογα με τις κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων. Οι αντίστοιχες μεθοδολογίες περιγράφονται παρακάτω.

Forex, CFDs σε Μέταλλα, CFDs σε Δείκτες, CFDs σε Ενέργεια, και CFDs σε Εμπορεύματα υπολογίζουν τα swaps χρησιμοποιώντας την εξής μέθοδο: Lot x Ύψος Συμβολαίου x Long/ Short Πόντοι x Μέγεθος Πόντων.

CFDs σε Μετοχές, CFDs σε ETF και CFDs σε Κρυπρονομίσματα υπολογίζουν τα swaps βάση επιτοκίου (χρησιμοποιώντας την τρέχουσα τιμή) χρησιμοποιώντας την εξής μέθοδο: Lot x Μέγεθος συμβολαίου x Τρέχουσα τιμή x Μακρo / Βραχυ ενδιαφέρον / 360.

Lot – Ο όγκος της θέσης σας στην MetaTrader
Ύψος Συμβολαίου - o πραγματικός αριθμός μονάδων ενός επενδυτικού προϊόντος της θέση σας
Τρέχουσα Τιμή - τιμή αγοράς του μέσου κατά τη στιγμή της ανατροπής (χρόνος ροής στη διάρκεια νυκτός, κατά τη διάρκεια του οποίου υπολογίζονται οι ανταλλαγές
Points/Interest – μονάδες swap / επιτόκιο που θα χρεωθεί/ πιστωθεί για τη διατήρηση της θέσης σας το βράδυ.
Point Size - είναι ο αριθμός των ψηφίων που έχει ένα επενδυτικό προϊόν μετά την υποδιαστολή

Μέσο

Νόμισμα λογαριασμού

Όγκος (lots)

Short swap:

Long swap:

Οι αριθμομηχανές παρέχονται από την TeleTrade Europe ως βοηθητικά εργαλεία που εξυπηρετούν μόνο ενημερωτικούς σκοπούς. Τα στοιχεία για τους υπολογισμούς προέρχονται από τους διακομιστές συναλλαγών της TeleTrade Europe και ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις πριν εμφανιστεί στην ιστοσελίδα. Λόγω της πιθανής καθυστέρησης τροφοδοσίας και της στρογγυλοποίησης των τιμών, τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα υπολογισμού ενδέχεται να αποκλίνουν από τις πραγματικές τιμές παραμέτρων που ισχύουν στην αγορά

 

 

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την TeleTrade-DJ International Consulting Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE272810 και εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC") να ενεργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με αριθμό άδειας 158/11. Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade Europe δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade Europe συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID. Η TeleTrade Europe δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρεις Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade Europe χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 63.37% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade Europe προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 63.37% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας