Υπολογιστής περιθωρίου

Υπολογίστε τις Απαιτήσεις Περιθωρίου

Ο υπολογιστής περιθωρίου είναι ένα σημαντικό εργαλείο που υπολογίζει πόσο περιθώριο απαιτείται για να εξασφαλίσετε μια θέση που θα θέλατε να ανοίξετε. Σας επιτρέπει να διαχειριστείτε σωστά τη συναλλαγή σας και να καθορίσετε το μέγεθος του lot και τη μόχλευση, ώστε να μην υπερβείτε το υπόλοιπο του trading λογαριασμού σας. Αυτό είναι κρίσιμο για να αποφύγετε τις κλήσεις περιθωρίου ή τα stop outs. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι απλά να επιλέξετε το ζεύγος νομισμάτων που συναλλάσσεστε, το μέγεθος του lot, τη μόχλευση και το νόμισμα του λογαριασμού σας. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί ’Υπολογισμός’, το περιθώριό σας θα εμφανιστεί αυτόματα.

Οι προϋποθέσεις για το περιθώριο υπολογίζονται διαφορετικά ανάλογα με τις κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων και με την πλατφόρμα συναλλαγών. Οι αντίστοιχες μεθοδολογίες περιγράφονται παρακάτω.

Για την πλατφόρμα MT4 ισχύουν τα εξής:

Στα μέσα Forex το περιθώριο υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον εξής τύπο: Lot x Contract Size / Μόχλευση x Ποσοστό / 100.

Για CFDs σε Μέταλλα, CFDs σε Δείκτες, CFDs σε Ενέργεια, CFDs σε Μετοχές, CFDs σε Κρυπτονομίσματα και CFDs σε Εμπορεύμαρα το περιθώριο υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την τον τύπο CFD-Μόχλευση ως εξής: Lot x Ύψος Συμβολαίου x Market Price / Μόχλευση x Ποσοστό / 100.

Για CFDs σε Μετοχές το περιθώριο υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την τον τύπο CFD ως εξής: Lot x Ύψος Συμβολαίου x Market Price x Ποσοστό / 100.

Για την πλατφόρμα MT5 ισχύουν τα εξής:

Τα μέσα Forex υπολογίζουν τις απαιτήσεις περιθωρίου χρησιμοποιώντας τον τύπο Forex, ως εξής: Lot x Ύψος Συμβολαίου / Μόχλευση x Ποσοστό.

CFD σε μετοχές, CFD σε κρυπτονομίσματα, CFD για τα Εμπορεύματα, CFD σε Μέταλλα3 (XALUSD, XCUUSD, XNIUSD, XPBUSD, XZNUSD), CFD σε AUS200., CFD σε CHN50. και CFD για το WTI. υπολογίζουν τις απαιτήσεις περιθωρίου χρησιμοποιώντας τον τύπο CFD-Leverage, ως εξής: Lot x Ύψος Συμβολαίου x Τιμή αγοράς / Μόχλευση x Ποσοστό.

Τα CFD σε Μέταλλα (εκτός από τα παραπάνω), τα CFD σε Δείκτες (εκτός από τα παραπάνω) και τα CFD για τις Ενέργειες (εκτός από τα παραπάνω) υπολογίζουν τις απαιτήσεις περιθωρίου χρησιμοποιώντας τον τύπο CFD, ως εξής: Lot x Ύψος Συμβολαίου x Τιμή αγοράς x Ποσοστό.

Lot - Ο όγκος της θέσης σας στην MetaTrader
Ύψος Συμβολαίου - o πραγματικός αριθμός μονάδων ενός επενδυτικού προϊόντος της θέση σας
Μόχλευση – είναι το επίπεδο μόχλευσης που ισχύει για τον λογαριασμό συναλλαγών σας (υπόκειται στους περιορισμούς της ESMA για πελάτες λιανικής)
Ποσοστό - είναι το ποσοστό περιθωρίου που ισχύει για μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και/ή μέσο
Market Price - είναι η τρέχουσα τιμή που ισχύει για το κλείσιμο της θέσης σας.

MetaTrader

Τι τύπος πελάτη είστε?

MT-4 Μέσο

Νόμισμα λογαριασμού

Όγκος (lots)

Τύπος Εντολής

Περιθώριο:

Οι αριθμομηχανές παρέχονται από την TeleTrade ως βοηθητικά εργαλεία που εξυπηρετούν μόνο ενημερωτικούς σκοπούς. Τα στοιχεία για τους υπολογισμούς προέρχονται από τους διακομιστές συναλλαγών της TeleTrade και ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις πριν εμφανιστεί στην ιστοσελίδα. Λόγω της πιθανής καθυστέρησης τροφοδοσίας και της στρογγυλοποίησης των τιμών, τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα υπολογισμού ενδέχεται να αποκλίνουν από τις πραγματικές τιμές παραμέτρων που ισχύουν στην αγορά

 

 

23 Διεθνή βραβεία
Έχετε μία ερώτηση;

Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα της εμπειρίας σας στο trading, παρέχοντας 24/5 πολύγλωσση εξυπηρέτηση πελατών.

Ακολουθήστε μας

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76.41% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

© 2011-2022 Teletrade-DJ International Consulting Ltd

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd έχει καταχωρηθεί ως Κυπριακή Επενδυτική Εταιρεία (CIF) με αριθμό καταχώρησης HE272810 και έχει αδειοδοτηθεί από τις Ασφάλειες Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό άδειας 158/11.

Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.of banks and payment service providers entrusted with handling of client funds.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρης Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID και σε επιλεγμένες τρίτες χώρες. Η TeleTrade δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Το υλικό που δημοσιεύεται εδώ παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και η εξάρτηση από αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλειες. Οι προηγούμενες aπιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη μελλοντικών αποδόσεων. Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη αποποίηση ευθυνών μας.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 76.41% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας