Υπολογιστής περιθωρίου

Υπολογίστε τις Απαιτήσεις Περιθωρίου

Ο υπολογιστής περιθωρίου είναι ένα σημαντικό εργαλείο που υπολογίζει πόσο περιθώριο απαιτείται για να εξασφαλίσετε μια θέση που θα θέλατε να ανοίξετε. Σας επιτρέπει να διαχειριστείτε σωστά τη συναλλαγή σας και να καθορίσετε το μέγεθος του lot και τη μόχλευση, ώστε να μην υπερβείτε το υπόλοιπο του trading λογαριασμού σας. Αυτό είναι κρίσιμο για να αποφύγετε τις κλήσεις περιθωρίου ή τα stop outs. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι απλά να επιλέξετε το ζεύγος νομισμάτων που συναλλάσσεστε, το μέγεθος του lot, τη μόχλευση και το νόμισμα του λογαριασμού σας. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί ’Υπολογισμός’, το περιθώριό σας θα εμφανιστεί αυτόματα.

Οι προϋποθέσεις για το περιθώριο υπολογίζονται διαφορετικά ανάλογα με τις κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων και με την πλατφόρμα συναλλαγών. Οι αντίστοιχες μεθοδολογίες περιγράφονται παρακάτω.

Για την πλατφόρμα MT4 ισχύουν τα εξής:

Στα μέσα Forex το περιθώριο υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον εξής τύπο: Lot x Contract Size / Μόχλευση x Ποσοστό / 100.

Για CFDs σε Μέταλλα, CFDs σε Δείκτες και CFDs σε Ενέργεια το περιθώριο υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την τον τύπο CFD-Μόχλευση ως εξής: Lot x Ύψος Συμβολαίου x Market Price / Μόχλευση x Ποσοστό / 100.

Για CFDs σε Μετοχές και CFDs σε Κρυπτονομίσματα το περιθώριο υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την τον τύπο CFD ως εξής: Lot x Ύψος Συμβολαίου x Market Price x Ποσοστό / 100.

Για την πλατφόρμα MT5 ισχύουν τα εξής:

Τα μέσα Forex υπολογίζουν τις απαιτήσεις περιθωρίου χρησιμοποιώντας τον τύπο Forex, ως εξής: Lot x Ύψος Συμβολαίου / Μόχλευση x Ποσοστό.

CFD σε Δείκτες (ομάδες 4 και 5) και CFD σε Ενέργειες (ομάδα 3) υπολογίζουν τις απαιτήσεις περιθωρίου χρησιμοποιώντας τον τύπο CFD-Leverage, ως εξής: Lot x Ύψος Συμβολαίου x Τιμή αγοράς / Μόχλευση x Ποσοστό.

Τα CFD σε Μέταλλα, τα CFD σε Δείκτες (εκτός από τα παραπάνω), CFD σε μετοχές, CFD σε ETF, CFD σε κρυπτονομίσματα, CFD για τα Εμπορεύματα και τα CFD για τις Ενέργειες (εκτός από τα παραπάνω) υπολογίζουν τις απαιτήσεις περιθωρίου χρησιμοποιώντας τον τύπο CFD, ως εξής: Lot x Ύψος Συμβολαίου x Τιμή αγοράς x Ποσοστό.

Lot - Ο όγκος της θέσης σας στην MetaTrader
Ύψος Συμβολαίου - o πραγματικός αριθμός μονάδων ενός επενδυτικού προϊόντος της θέση σας
Μόχλευση – είναι το επίπεδο μόχλευσης που ισχύει για τον λογαριασμό συναλλαγών σας (υπόκειται στους περιορισμούς της ESMA για πελάτες λιανικής)
Ποσοστό - είναι το ποσοστό περιθωρίου που ισχύει για μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και/ή μέσο
Market Price - είναι η τρέχουσα τιμή που ισχύει για το κλείσιμο της θέσης σας.

MetaTrader

Τι τύπος πελάτη είστε?

MT-4 Μέσο