Calculators

Χρησιμοποιήστε τις πρακτικούς μας αριθμομηχανές για να εργαστείτε με τις λεπτομέρειες μιας συναλλαγής και να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις συναλλαγές σας.

Αριθμομηχανή swap

Μέσο

Νόμισμα λογαριασμού

Όγκος (lots)

Short swap:

Long swap:

To swap είναι το τέλος που χρεώνεται για τη διακράτηση θέσης κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αναφέρεται στη διαφορά επιτοκίου μεταξύ των δύο διαπραγματεύσιμων νομισμάτων και καθορίζεται ανάλογα με το αν η θέση σας είναι μακρά ή βραχεία. Τα swaps υπολογίζονται και εφαρμόζονται σε κάθε νύχτα διαπραγμάτευσης. Την Τετάρτη το βράδυ τα swaps χρεώνονται με τριπλό επιτόκιο για λογαριασμό του Σαββατοκύριακου. Απλά εισάγετε το ζεύγος νομισμάτων που θέλετε να συναλλάξετε, μαζί με το μέγεθος συναλλαγών και το νόμισμα του λογαριασμού σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ‘Υπολογισμός‘ για να καθορίσετε το τέλος του swap.

Υπολογιστής αξίας pip

Μέσο

Νόμισμα λογαριασμού

Όγκος (lots)

Τιμή PIP:

Ο υπολογιστής αξίας του pip σας βοηθάει να υπολογίσετε την αξία κάθε θέσης στο νόμισμα στο οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές. Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύ σημαντικές για τον προσδιορισμό του εάν μία συναλλαγή αξίζει τον κίνδυνο και για τη διαχείριση του κινδύνου σας πιο αποτελεσματικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να εισαγάγετε το επιλεγμένο ζεύγος νομισμάτων, το μέγεθος της συναλλαγής σας, το νόμισμα στο οποίο βρίσκεται ο trading λογαριασμός σας και κάντε κλικ στο 'Υπολογισμός' για να καθορίσετε την αξία κάθε pip.

Υπολογιστής περιθωρίου

Μέσο

Νόμισμα λογαριασμού

Leverage

Όγκος (lots)

Περιθώριο:

Ο υπολογιστής περιθωρίου είναι ένα σημαντικό εργαλείο που υπολογίζει πόσο περιθώριο απαιτείται για να εξασφαλίσετε μια θέση που θα θέλατε να ανοίξετε. Σας επιτρέπει να διαχειριστείτε σωστά τη συναλλαγή σας και να καθορίσετε το μέγεθος του lot και τη μόχλευση, ώστε να μην υπερβείτε το υπόλοιπο του trading λογαριασμού σας. Αυτό είναι κρίσιμο για να αποφύγετε τις κλήσεις περιθωρίου ή τα stop outs. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι απλά να επιλέξετε το ζεύγος νομισμάτων που συναλλάσσεστε, το μέγεθος του lot, τη μόχλευση και το νόμισμα του λογαριασμού σας. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί ’Υπολογισμός’, το περιθώριό σας θα εμφανιστεί αυτόματα.

Υπολογιστής κέρδους

Μέσο

Νόμισμα λογαριασμού

Όγκος (lots)

Τιμή ανοίγματος

Τιμή κλεισίματος

Περίοδος (σε ημέρες)

Position

Κέρδος:

Πριν ανοίξετε μια θέση, είναι φυσικό να θελήσετε να μάθετε τι κερδίζετε ή τι χάνετε από αυτήν. Ο υπολογιστής κέρδους είναι ένα εύκολο στη χρήση εργαλείο που θα σας επιτρέψει να καθορίσετε το αποτέλεσμα μιας συναλλαγής και να αποφασίσετε εάν είναι κερδοφόρα ή όχι. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε διαφορετικές τιμές ανοίγματος και κλεισίματος για να συγκρίνετε τα αποτελέσματα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε το ζεύγος νομισμάτων, το μέγεθος συναλλαγών, το νόμισμα του λογαριασμού σας, την περίοδο που θέλετε να διατηρήσετε τη συναλλαγή σας ανοιχτή, αν πουλάτε ή αν αγοράζετε, καθώς και την τιμή ανοίγματος και κλεισίματος. Τέλος, κάντε κλικ στο 'Υπολογισμός' για να δείτε το πιθανό κέρδος ή απώλεια της συναλλαγής.

Υπολογιστής νομίσματος

Από

Σε

Ποσό

Αποτέλεσμα:

Η αριθμομηχανή ξένου συναλλάγματος είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σας επιτρέπει την μετατροπή μεταξύ διαφορετικών νομισμάτων. Για να χρησιμοποιήσετε τον μετατροπέα νομισμάτων, επιλέξτε το νόμισμά σας, το νόμισμα στο οποίο θέλετε να το μετατρέψετε και το ποσό που θέλετε να μετατρέψετε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ’Υπολογισμός’ για να εκτελέσετε τη μετατροπή.

Οι αριθμομηχανές παρέχονται από την TeleTrade ως βοηθητικά εργαλεία που εξυπηρετούν μόνο ενημερωτικούς σκοπούς. Τα στοιχεία για τους υπολογισμούς προέρχονται από τους διακομιστές συναλλαγών της TeleTrade και ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις πριν εμφανιστεί στην ιστοσελίδα. Λόγω της πιθανής καθυστέρησης τροφοδοσίας και της στρογγυλοποίησης των τιμών, τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα υπολογισμού ενδέχεται να αποκλίνουν από τις πραγματικές τιμές παραμέτρων που ισχύουν στην αγορά

37 Διεθνή βραβεία
Έχετε μία ερώτηση;

Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα της εμπειρίας σας στο trading, παρέχοντας 24/5 πολύγλωσση εξυπηρέτηση πελατών.

Ακολουθήστε μας

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 71% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

© 2011-2019 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd έχει καταχωρηθεί ως Κυπριακή Επενδυτική Εταιρεία (CIF) με αριθμό καταχώρησης HE272810 και έχει αδειοδοτηθεί από τις Ασφάλειες Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό άδειας 158/11.

Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.of banks and payment service providers entrusted with handling of client funds.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρης Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Μπορείτε να τροποποιήσετε τη συγκατάθεσή σας στα cookies ή να δείτε τη δήλωση για τα cookies εδώ.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Εάν διαφωνείτε, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πλοήγησής σας. Διαβάστε περισσότερα. Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID και σε επιλεγμένες τρίτες χώρες. Η TeleTrade δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 71% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.

Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας