Άδειες και Κανονισμοί

CySEC

Η TeleTrade-DJ International Consulting Ltd είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE272810 και εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) να ενεργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με αριθμό άδειας 158/11. Η Εταιρεία ρυθμίζεται και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

MiFID

Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID). Αυτό είναι κοινώς γνωστό ως MiFID το οποίο, μαζί με τον κανονισμό MiFIR και τους κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμούς της ΕΕ, αποτελούν το νομικό πλαίσιο της ΕΕ που παρέχει εναρμονισμένη ρύθμιση για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Το MiFID (δηλ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/39 / ΕΚ) ενημερώθηκε πρόσφατα και το MiFID II (δηλαδή η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/65 / ΕΚ) τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2018. Το MiDIF II έχει τεθεί σε εφαρμογή στην Κυπριακή Δημοκρατία από την Κύπρο Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την εισαγωγή του Νόμου 87 (I) / 2017 και των οδηγιών του.

Εγγραφές ΕΟΧ

HTeleTrade έχει εγκριθεί από τη CySEC και παρέχει ελεύθερα υπηρεσίες MiFID σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός του Βελγίου) σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ 2014/65 / ΕΚ. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τις παγκόσμιες λειτουργίες μας και έναν σύνδεσμο προς τον ιστότοπο της τοπικής ρυθμιστικής αρχής, όπου η TeleTrade είναι εγγεγραμμένη χρησιμοποιώντας το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο.

Χώρα Ρυθμιστικές Αρχές  
Αυστρία Financial Markets Authority (FMA) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Βουλγαρία Financial Supervision Commission (FSC) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Τσεχία Czech National Bank Επίσκεψη ιστοσελίδας
Γερμανία Federal Financial Supervisory Authority Επίσκεψη ιστοσελίδας
Ελλάδα Hellenic Capital Market Commission (HCMC) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Ουγγαρία Magyar Nemzeti Bank (MNB) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Ιταλία Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Λετονία Financial and Capital Market Commission (FCMC) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Λιθουανία Bank of Lithuania Επίσκεψη ιστοσελίδας
Πολωνία Polish Financial Supervision Authority (PFSA) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Πορτογαλία Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Ρουμανία The Financial Supervisory Authority (Autoritatea de Supraveghere Financiară) Επίσκεψη ιστοσελίδας
Ισπανία Spanish National Securities Market Commission (CNMV) Επίσκεψη ιστοσελίδας

Τρίτες χώρες

Η Top Markets Solutions Ltd δεν παρέχει επί του παρόντος υπηρεσίες σε κατοίκους τρίτων χωρών.

 

Άνοιγμα Δοκιμαστικού Λογαριασμού
Κατανοώ και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνώ στο ότι το όνομά μου και τα στοιχεία επικοινωνίας μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την TeleTrade για επικοινωνία μαζί μου σχετικά με τις πληροφορίες που έχω επιλέξει.

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την TeleTrade-DJ International Consulting Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE272810 και εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC") να ενεργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με αριθμό άδειας 158/11. Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID. Η TeleTrade δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρεις Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 63.37% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 63.37% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας