Corporate News

15 Sep, 09:11

Τροποποιήσεις στη Σύμβαση Πελάτη

Αγαπητοί πελάτες της TeleTrade,

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε τροποποιήσει τη Σύμβαση Πελάτη. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 19 Σεπτεμβρίου 2022 (η «Ημερομηνία ‘Εναρξης Ισχύος»). Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια περίληψη των αλλαγών που έγιναν:

  • Ενότητα 2.5. σχετικά με το δικαίωμα ακύρωσης εντός των πρώτων δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών μετά την ημερομηνία έναρξης τροποποιήθηκε περαιτέρω ορίζοντας ότι η Λειτουργική Σύμβαση είναι μια αρχική συμφωνία για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που ακολουθούνται από διαδοχικές πράξεις ή/και μια σειρά χωριστών πράξεων η ίδια φύση πραγματοποιείται με την πάροδο του χρόνου, επομένως το δικαίωμα ακύρωσης ισχύει μόνο για την αρχική συμφωνία.
  • Η Ενότητα 2.5.1 παρέχει τη μορφή της Ειδοποίησης για την ακύρωση της Συμφωνίας.
  • Η Ενότητα 2.5.2 παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής της ειδοποίησης για την ακύρωση της Συμφωνίας στην Εταιρεία.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας από την Ημερομηνία ‘Εναρξης Ισχύος και μετά, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί την τροποποιημένη Σύμβαση Πελάτη. Μπορείτε να βρείτε την τροποποιημένη Σύμβαση εδώ.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της TeleTrade

 

 

 

 
 

By continuing to use our products and services after the Effective Date, you confirm that you have read and accepted the amended Customer Agreement. The amended Agreement can be found here.

 

30 Sep, 18:51

Αγαπητέ πελάτη της TeleTrade, Καθώς η TeleTrade προσπαθεί...

30 Sep, 18:43

Αγαπητοί πελάτες της TeleTrade, Σας ενημερώνουμε...

30 Sep, 14:04

Αγαπητοί πελάτες της TeleTrade, Λόγω της τραπεζικής...

23 Διεθνή βραβεία
Έχετε μία ερώτηση;

Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα της εμπειρίας σας στο trading, παρέχοντας 24/5 πολύγλωσση εξυπηρέτηση πελατών.

Ακολουθήστε μας

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 76.41% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

© 2011-2022 Teletrade-DJ International Consulting Ltd

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd έχει καταχωρηθεί ως Κυπριακή Επενδυτική Εταιρεία (CIF) με αριθμό καταχώρησης HE272810 και έχει αδειοδοτηθεί από τις Ασφάλειες Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό άδειας 158/11.

Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.of banks and payment service providers entrusted with handling of client funds.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρης Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID και σε επιλεγμένες τρίτες χώρες. Η TeleTrade δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 76.41% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας