Ασφάλεια κεφαλαίων πελατών

Προστασία Επενδυτών

Μία από τις βασικές μας μέριμνες είναι η ασφάλεια των κεφαλαίων των πελατών μας. Προσπαθούμε συνεχώς να διασφαλίζουμε την εγγύηση των κεφαλαίων των πελατών μας, καταθέτοντας τα χρήματά τους σε διαχωρισμένους λογαριασμούς σε κορυφαίες διεθνείς τράπεζες και παρέχοντας σύστημα διαχείρισης κινδύνου με αρνητική ισορροπία.

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των χρημάτων των πελατών μας, τηρούμε τις ακόλουθες αρχές:

1.Διαχωριζόμενοι λογαριασμοί πελατών

Όλα τα κεφάλαια του πελάτη που κατατίθενται στην TeleTrade διαχωρίζονται πλήρως από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και τηρούνται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς σε αξιόπιστα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα. Πραγματοποιούμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες στα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.

2. Αποτροπή της αρνητικής ισορροπίας της επένδυσής σας

Η TeleTrade χρησιμοποιεί προηγμένη παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων. Το σύστημα αυτό παρακολουθεί το υπόλοιπο του πελάτη, με στόχο την προστασία του από απώλειες υψηλότερες από την αρχική επένδυση. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ESMA, οφείλουμε να εφαρμόζουμε την προστασία αρνητικού υπολοίπου στο επίπεδο κάθε λογαριασμού.

3. Προστασία μέσω του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών

Η TeleTrade, σύμφωνα με το νόμο 87(I)/2017, είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (TAE), πράγμα που σημαίνει ότι οι πελάτες μας ενδέχεται να λάβουν αποζημίωση για τυχόν απαιτήσεις λόγω αδυναμίας του μέλους του Ταμείου να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Η εξασφάλιση των απαιτήσεων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Μπορείτε να ελέγξετε τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας στο νομικό μας έγγραφο με τίτλο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

4. Κανονιστικά πρότυπα της CySEC

Η TeleTrade διαθέτει άδεια και ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) και τηρεί όλα τα ρυθμιστικά πρότυπα της ΕΕ. Υποβάλλουμε με επιμέλεια όλες τις οικονομικές εκθέσεις στη CySEC και λειτουργούμε σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης επαρκούς κεφαλαιακής επάρκειας.

 

Ζητήστε να σας καλέσουμε
Κατανοώ και αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου και συμφωνώ στο ότι το όνομά μου και τα στοιχεία επικοινωνίας μου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την TeleTrade για επικοινωνία μαζί μου σχετικά με τις πληροφορίες που έχω επιλέξει.

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την TeleTrade-DJ International Consulting Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE272810 και εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC") να ενεργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με αριθμό άδειας 158/11. Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID. Η TeleTrade δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρεις Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 63.37% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 63.37% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας