Κόστος και Χρεώσεις

Κατανομή των δαπανών

Όταν οι πελάτες συναλλάσσονται με την TeleTrade, εμπλέκονται ορισμένα κόστη. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον τρόπο κατανομής αυτών των δαπανών. Η TeleTrade χρεώνει τους πελάτες της με βάση τον τύπο λογαριασμού.

• Στους λογαριασμούς Standard, NDD και Sharp ECN χρεώνεται προμήθεια ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία επενδυτικών προϊόντων. ​​​​Για παράδειγμα, εάν ο DAX 40 διαπραγματεύεται σε τιμή 15805,5 EUR και έχει προμήθεια 0,007%, η προμήθεια του θα είναι περίπου 11,06 EUR για 1 MT lot. Επιπλέον, ανάλογα με την έκταση της αστάθειας της αγοράς, η TeleTrade μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει σημάνσεις σε spreads ορισμένων μέσων. Οι ακριβείς τιμές ποικίλλουν ανάλογα.

Βασικές άμεσες χρεώσεις ανά τύπο λογαριασμού

Οι προμήθειες που κατανέμονται σε κάθε τύπο λογαριασμού συναλλαγών αναφέρονται παρακάτω:

STANDARD Λογαριασμός

Floating spread από 0.2 pip *

0,007% προμήθεια σε Forex, CFD σε Μέταλλα, Δείκτες, και Cryptos

Προμήθεια 0,1% για CFD σε μετοχές των ΗΠΑ

NDD Λογαριασμός

Floating spread από 0.2 pip *

0,007% προμήθεια σε Forex, CFD σε Μέταλλα, Δείκτες, Ενέργειες, και Cryptos

Προμήθεια 0,1% για CFD σε μετοχές των ΗΠΑ

SHARP ECN λογαριασμός

Floating spread από 0.2 pip *

0,008% προμήθεια σε Forex, CFD σε Μέταλλα, Δείκτες, Ενέργειες, και Cryptos

Προμήθεια 0,1% για CFD σε μετοχές των ΗΠΑ

* 1 pip = 10 MT πόντοι. Το spread εξαρτάται από το μέσο – Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στους Όρους Συναλλαγών για τα πραγματικά spreads.

Πρόσθετες χρεώσεις και κόστη

• Κόστος μετατροπής νομίσματος; Αυτό είναι ένα κόστος για τη μετατροπή των πραγματοποιηθέντων κερδών και ζημιών, καθώς και τυχόν κόστους και επιβαρύνσεων για συναλλαγές σε μέσα που εκφράζονται σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό του λογαριασμού σας. Για παράδειγμα, αυτό το κόστος θα ισχύει για τη διαπραγμάτευση Χρυσού, ο οποίος εκφράζεται σε USD σε λογαριασμούς σε ευρώ, αλλά δεν θα ισχύει για την ίδια διαπραγμάτευση σε λογαριασμούς USD.

• Swaps (τέλει μετατροπής μιας νύχτας); Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στους Client Agreement and Order Execution and Best Execution Policy για τις διατάξεις σχετικά με τα swaps. Swap Calculator χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των swaps. και Όρους Συναλλαγών για τα πραγματικά swaps ανά μέσο.

•Τέλος αδράνειας 50 EUR (Πενήντα Ευρώ) ή το ισοδύναμό της ανά μήνα στο νόμισμα ενός Λογαριασμού Συναλλαγών που σχετίζεται με τη συντήρηση, τη διαχείριση και τη διαχείριση συμμόρφωσης ενός Ανενεργού Λογαριασμού. Ένας Λογαριασμός θεωρείται ανενεργός όταν δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές τους τελευταίους τρεις (3) μήνες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Σύμβαση Πελάτη.

 

© 2011-2023 Top Markets Solutions Ltd

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την TeleTrade-DJ International Consulting Ltd η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας των Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής HE272810 και εξουσιοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ("CySEC") να ενεργεί ως Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) με αριθμό άδειας 158/11. Η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID).

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα διατίθενται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι υπηρεσίες και πληροφορίες που παρέχονται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd ("TeleTrade") ή/και άλλοι πάροχοι πληροφοριών παρέχουν υπηρεσίες και πληροφορίες χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Με τη χρήση αυτών των πληροφοριών και υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι η TeleTrade δεν φέρει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε πλήρως ή μερικώς από εξάρτηση σε αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες.

Η TeleTrade συνεργάζεται αποκλειστικά με πιστοποιημένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών. Δείτε ολόκληρο τον κατάλογο τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών που είναι έμπιστοι για τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Η Teletrade-DJ International Consulting Ltd παρέχει σήμερα τις υπηρεσίες της σε διασυνοριακή βάση, στα κράτη του ΕΟΧ (εκτός του Βελγίου) στο πλαίσιο του συστήματος διαβατηρίου MiFID. Η TeleTrade δεν παρέχει τις υπηρεσίες της σε κατοίκους ή υπηκόους των ΗΠΑ.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους πλήρεις Όρους Χρήσης.

Για την μέγιστη εμπειρία πλοήγησης των επισκεπτών μας, η TeleTrade χρησιμοποιεί cookies στις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Με τη συνέχιση της πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με την χρήση των cookies.

Προειδοποίηση κινδύνου: To trading σε Forex και CFDs με περιθώριο φέρει υψηλό επίπεδο κινδύνου και μπορεί να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές. Τα CFDs είναι σύνθετα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο να χαθούν χρήματα γρήγορα λόγω μόχλευσης. Το 63.37% των λογαριασμών των μικροεπενδυτών χάνει χρήματα κατά τη διαπραγμάτευση CFDs με αυτόν τον παροχέα. Θα πρέπει να σκεφτείτε αν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFDs και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας. Πριν αρχίσετε το trading, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν σας το επίπεδο της εμπειρίας και την οικονομική σας κατάσταση. Η TeleTrade προσπαθεί να σας παρέχει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και προστατευτικά μέτρα, αλλά σε περίπτωση που οι κίνδυνοι είναι ακόμη ασαφή για εσάς, παρακαλείστε να ψάξετε ανεξάρτητη συμβουλή.

Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα και ενέχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω της μόχλευσης. 63.37% των λογαριασμών των ιδιωτών επενδυτών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές μέσω CFDs με τον συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs και αν μπορείτε να ανταπεξέλθετε οικονομικά στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.
Επιλέξτε τη γλώσσα/τοποθεσία σας